您当前的位置:首页 > 研究成果 > 论文与专著

2015年度合肥微尺度物质科学国家实验室部分论文列表

2015年度实验室部分论文列表

时间:2016-04-19 02:30:22 来源:合肥微尺度物质科学国家实验室|http://www.hfnl.ustc.edu.cn


论文题目刊物名称卷期页码作者
Quantum teleportation of multiple degrees of freedom of a single photonNATURE518(7540):516-519 Feb 2015Wang, Xi-Lin; Cai, Xin-Dong; Su, Zu-En; Chen, Ming-Cheng; Wu, Dian; Li, Li; Liu, Nai-Le; Lu, Chao-Yang; Pan, Jian-Wei
Coexistence of superconductivity and antiferromagnetism in (Li0.8Fe0.2)OHFeSeNATURE MATERIALS14(3):325-329 Mar 2015Lu, X. F.; Wang, N. Z.; Wu, H.; Wu, Y. P.; Zhao, D.; Zeng, X. Z.; Luo, X. G.; Wu, T.; Bao, W.; Zhang, G. H.; Huang, F. Q.; Huang, Q. Z.; Chen, X. H.
Liquid-crystalline ordering of antimicrobial peptide-DNA complexes controls TLR9 activationNATURE MATERIALS14(7):696 Jul 2015Schmidt, Nathan W.; Jin, Fan; Lande, Roberto; Curk, Tine; Xian, Wujing; Lee, Calvin; Frasca, Loredana; Frenkel, Daan; Dobnikar, Jure; Gilliet, Michel; Wong, Gerard C. L.
Gate-tunable phase transitions in thin flakes of 1T-TaS2NATURE NANOTECHNOLOGY10(3):270-276 Mar 2015Yu, Yijun; Yang, Fangyuan; Lu, Xiu Fang; Yan, Ya Jun; Cho, Yong-Heum; Ma, Liguo; Niu, Xiaohai; Kim, Sejoong; Son, Young-Woo; Feng, Donglai; Li, Shiyan; Cheong, Sang-Wook; Chen, Xian Hui; Zhang, Yuanbo
Single quantum emitters in monolayer semiconductorsNATURE NANOTECHNOLOGY10(6):497-502 Jun 2015He, Yu-Ming; Clark, Genevieve; Schaibley, John R.; He, Yu; Chen, Ming-Cheng; Wei, Yu-Jia; Ding, Xing; Zhang, Qiang; Yao, Wang; Xu, Xiaodong; Lu, Chao-Yang; Pan, Jian-Wei
Polarization-sensitive broadband photodetector using a black phosphorus vertical p-n junctionNATURE NANOTECHNOLOGY10(8):707-713 Aug 2015Yuan, Hongtao; Liu, Xiaoge; Afshinmanesh, Farzaneh; Li, Wei; Xu, Gang; Sun, Jie; Lian, Biao; Curto, Alberto G.; Ye, Guojun; Hikita, Yasuyuki; Shen, Zhixun; Zhang, Shou-Cheng; Chen, Xianhui; Brongersma, Mark; Hwang, Harold Y.; Cui, Yi
Quantum oscillations in a two-dimensional electron gas in black phosphorus thin filmsNATURE NANOTECHNOLOGY10(7):608 Jul 2015Li, Likai; Ye, Guo Jun; Tran, Vy; Fei, Ruixiang; Chen, Guorui; Wang, Huichao; Wang, Jian; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Yang, Li; Chen, Xian Hui; Zhang, Yuanbo
Distinguishing adjacent molecules on a surface using plasmon-enhanced Raman scatteringNATURE NANOTECHNOLOGY10(10):865-869 Oct 2015Jiang, Song; Zhang, Yao; Zhang, Rui; Hu, Chunrui; Liao, Menghan; Luo, Yi; Yang, Jinlong; Dong, Zhenchao; Hou, J. G.
Single-protein spin resonance spectroscopy under ambient conditionsSCIENCE347(6226):1135-1138 Mar 2015Shi, Fazhan; Zhang, Qi; Wang, Pengfei; Sun, Hongbin; Wang, Jiarong; Rong, Xing; Chen, Ming; Ju, Chenyong; Reinhard, Friedemann; Chen, Hongwei; Wrachtrup, Joerg; Wang, Junfeng; Du, Jiangfeng
Atomically-thin two-dimensional sheets for understanding active sites in catalysisCHEMICAL SOCIETY REVIEWS44(3):623-636 2015Sun, Yongfu; Gao, Shan; Lei, Fengcai; Xie, Yi
Surface chemical-modification for engineering the intrinsic physical properties of inorganic two-dimensional nanomaterialsCHEMICAL SOCIETY REVIEWS44(3):637-646 2015Guo, Yuqiao; Xu, Kun; Wu, Changzheng; Zhao, Jiyin; Xie, Yi
Steering charge kinetics in photocatalysis: intersection of materials syntheses, characterization techniques and theoretical simulationsCHEMICAL SOCIETY REVIEWS44(10):2893-2939 2015Bai, Song; Jiang, Jun; Zhang, Qun; Xiong, Yujie
Monolayer excitonic laserNATURE PHOTONICS9(11):733-737 Nov 2015Ye, Yu; Wong, Zi Jing; Lu, Xiufang; Ni, Xingjie; Zhu, Hanyu; Chen, Xianhui; Wang, Yuan; Zhang, Xiang
Dopamine Controls Systemic Inflammation through Inhibition of NLRP3 InflammasomeCELL160:62-73 Jan 2015Yan, Yiqing; Jiang, Wei; Liu, Lei; Wang, Xiaqiong; Ding, Chen; Tian, Zhigang; Zhou, Rongbin
Ultrathin Two-Dimensional Inorganic Materials: New Opportunities for Solid State NanochemistryACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 48(1):3-12 Jan 2015Sun, Yongfu; Gao, Shan; Lei, Fengcai; Xiao, Chong; Xie, Yi
Spatially-confined lithiation-delithiation in highly dense nanocomposite anodes towards advanced lithium-ion batteriesENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE8(5):1471-1479 2015Jiang, Yinzhu; Li, Yong; Sun, Wenping; Huang, Wei; Liu, Jiabin; Xu, Ben; Jin, Chuanhong; Ma, Tianyu; Wu, Changzheng; Yan, Mi
Amorphous S-rich S1-xSex/C (xENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE8(11):3181-3186 2015Li, Xiaona; Liang, Jianwen; Zhang, Kailong; Hou, Zhiguo; Zhang, Wanqun; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
A low temperature molten salt process for aluminothermic reduction of silicon oxides to crystalline Si for Li-ion batteriesENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE8(11):3187-3191 2015Lin, Ning; Han, Ying; Zhou, Jie; Zhang, Kailong; Xu, Tianjun; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Non-precious alloy encapsulated in nitrogen-doped graphene layers derived from MOFs as an active and durable hydrogen evolution reaction catalystENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE8(12):3563-3571 2015Yang, Yang; Lun, Zhengyan; Xia, Guoliang; Zheng, Fangcai; He, Mengni; Chen, Qianwang
HOXB7 Is an ER alpha Cofactor in the Activation of HER2 and Multiple ER Target Genes Leading to Endocrine ResistanceCANCER DISCOVERY5(9):944-959 Sep 2015Jin, Kideok; Park, Sunju; Teo, Wei Wen; Korangath, Preethi; Cho, Sean Soonweng; Yoshida, Takahiro; Gyorffy, Balazs; Goswami, Chirayu Pankaj; Nakshatri, Harikrishna; Cruz, Leigh-Ann; Zhou, Weiqiang; Ji, Hongkai; Su, Ying; Ekram, Muhammad; Wu, Zhengsheng; Zhu, Tao; Polyak, Kornelia; Sukumar, Saraswati
Toward Enhanced Photocatalytic Oxygen Evolution: Synergetic Utilization of Plasmonic Effect and Schottky Junction via Interfacing Facet SelectionADVANCED MATERIALS 27(22):3444-3452 Jun 2015Bai, Song; Li, Xiyu; Kong, Qiao; Long, Ran; Wang, Chengming; Jiang, Jun; Xiong, Yujie
The Hydric Effect in Inorganic Nanomaterials for Nanoelectronics and Energy ApplicationsADVANCED MATERIALS27(26):3850-3867 Jul 2015Sun, Xu; Guo, Yuqiao; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Stable Metallic 1T-WS2 Nanoribbons Intercalated with Ammonia Ions: The Correlation between Structure and Electrical/Optical PropertiesADVANCED MATERIALS27(33):4837-4844 Sep 2015Liu, Qin; Li, Xiuling; Xiao, Zhangru; Zhou, Yu; Chen, Haipin; Khalil, Adnan; Xiang, Ting; Xu, Junqing; Chu, Wangsheng; Wu, Xiaojun; Yang, Jinlong; Wang, Chengming; Xiong, Yujie; Jin, Chuanhong; Ajayan, Pulickel M.; Song, Li
A New Cubic Phase for a NaYF4 Host Matrix Offering High Upconversion Luminescence EfficiencyADVANCED MATERIALS27(37):5528-5533 Oct 2015Wang, Limin; Li, Xiyu; Li, Zhengquan; Chu, Wangsheng; Li, Renfu; Lin, Ke; Qian, Haisheng; Wang, Yao; Wu, Changfeng; Li, Jiong; Tu, Datao; Zhang, Qun; Song, Li; Jiang, Jun; Chen, Xueyuan; Luo, Yi; Xie, Yi; Xiong, Yujie
Direct Observation of Magnetic-Ion Off-Centering-Induced Ferroelectricity in Multiferroic Manganite Pr(Sr0.1Ca0.9)(2)Mn2O7ADVANCED MATERIALS27(41):6328 Nov 2015Ma, Chao; Lin, Yue; Yang, Huaixin; Tian, Huanfang; Shi, Lei; Zeng, Jie; Li, Jianqi
Graphene/Sulfur Hybrid Nanosheets from a Space-Confined "Sauna" Reaction for High-Performance Lithium-Sulfur BatteriesADVANCED MATERIALS27(39):5936-5942 Oct 2015Fei, Linfeng; Li, Xiaogang; Bi, Wentuan; Zhuo, Zhiwen; Wei, Wenfei; Sun, Li; Lu, Wei; Wu, Xiaojun; Xie, Keyu; Wu, Changzheng; Chan, Helen L. W.; Wang, Yu
Engineering the Electronic State of a Perovskite Electrocatalyst for Synergistically Enhanced Oxygen Evolution ReactionADVANCED MATERIALS27(39):5989-5994 Oct 2015Guo, Yuqiao; Tong, Yun; Chen, Pengzuo; Xu, Kun; Zhao, Jiyin; Lin, Yue; Chu, Wangsheng; Peng, Zhenmeng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Palladium-Based Nanomaterials: A Platform to Produce Reactive Oxygen Species for Catalyzing Oxidation ReactionsADVANCED MATERIALS27(44):7025-7042 Nov 2015Long, Ran; Huang, Hao; Li, Yaping; Song, Li; Xiong, Yujie
Tellurium@Ordered Macroporous Carbon Composite and Free-Standing Tellurium Nanowire Mat as Cathode Materials for Rechargeable Lithium-Tellurium BatteriesADVANCED ENERGY MATERIALS5(8):1401999 Apr 2015Ding, Ning; Chen, Shao-Feng; Geng, Dong-Sheng; Chien, Sheau-Wei; An, Tao; Hor, T. S. Andy; Liu, Zhao-Lin; Yu, Shu-Hong; Zong, Yun
Advances in InGaAs/InP single-photon detector systems for quantum communicationLIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS4:e286 May 2015Zhang, Jun; Itzler, Mark A.; Zbinden, Hugo; Pan, Jian-Wei
Adding Two Active Silver Atoms on Au-25 NanoparticleNANO LETTERS15(2):1281-1287 Feb 2015Yao, Chuanhao; Chen, Jishi; Li, Man-Bo; Liu, Liren; Yang, Jinlong; Wu, Zhikun
Aerobic Oxidation of Cyclohexane on Catalysts Based on Twinned and Single-Crystal Au75Pd25 Bimetallic NanocrystalsNANO LETTERS15(5):2875-2880 May 2015Wang, Liangbing; Zhao, Songtao; Liu, Chenxuan; Li, Chen; Li, Xu; Li, Hongliang; Wang, Youcheng; Ma, Chao; Li, Zhenyu; Zeng, Jie
Single-Molecule Imaging of Activated Nitrogen Adsorption on Individual Manganese PhthalocyanineNANO LETTERS15(5):3181-3188 May 2015Zhang, Jia Lin; Wang, Zhunzhun; Zhong, Jian Qiang; Yuan, Kai Di; Shen, Qian; Xu, Lei Lei; Niu, Tian Chao; Gu, Cheng Ding; Wright, Christopher A.; Tadich, Anton; Qi, Dongchen; Li, He Xing; Wu, Kai; Xu, Guo Qin; Li, Zhenyu; Chen, Wei
Rational Design of Cathode Structure for High Rate Performance Lithium-Sulfur BatteriesNANO LETTERS15(8):5443-5448 Aug 2015Chen, Hongwei; Wang, Changhong; Dai, Yafei; Qiu, Shengqiang; Yang, Jinlong; Lu, Wei; Chen, Liwei
Reversible Tuning of Interfacial and Intramolecular Charge Transfer in Individual MnPc MoleculesNANO LETTERS15(12):8091-8098 Dec 2015Zhong, Jian-Qiang; Wang, Zhunzhun; Zhang, Jia Lin; Wright, Christopher A.; Yuan, Kaidi; Gu, Chengding; Tadich, Anton; Qi, Dongchen; Li, He Xing; Lai, Min; Wu, Kai; Xu, Guo Qin; Hu, Wenping; Li, Zhenyu; Chen, Wei
Highly Efficient Photothermal Effect by Atomic-Thickness Confinement in Two-Dimensional ZrNCl NanosheetsACS NANO9(2):1683-1691 Feb 2015Feng, Feng; Guo, Hongyan; Li, Dianqi; Wu, Changzheng; Wu, Junchi; Zhang, Wenshuai; Fan, Shaojuan; Yang, Yuchen; Wu, Xiaojun; Yang, Jinlong; Ye, Bangjiao; Xie, Yi
Bioinspired Design of Nanostructured Elastomers with Cross-Linked Soft Matrix Grafting on the Oriented Rigid Nanofibers To Mimic Mechanical Properties of Human SkinACS NANO9(1):271-278 Jan 2015Wang, Zhongkai; Jiang, Feng; Zhang, Yaqiong; You, Yezi; Wang, Zhigang; Guan, Zhibin
Substrate Facet Effect on the Growth of Mono layer MoS2 on Au FoilsACS NANO9(4):4017-4025 Apr 2015Shi, Jianping; Zhang, Xiaona; Ma, Donglin; Zhu, Jianbao; Zhang, Yu; Guo, Zhenxi; Yao, Yu; Ji, Qingqing; Song, Xiuju; Zhang, Yanshuo; Li, Cong; Liu, Zhongfan; Zhu, Wenguang; Zhang, Yanfeng
Synthesis of Multishell Nanoplates by Consecutive Epitaxial Growth of Bi2Se3 and Bi2Te3 Nanoplates and Enhanced Thermoelectric PropertiesACS NANO9(7):6843-6853 Jul 2015Min, Yuho; Park, Gyeongbae; Kim, Bongsoo; Giri, Anupam; Zeng, Jie; Roh, Jong Wook; Kim, Sang Il; Lee, Kyu Hyoung; Jeong, Unyong
Surface Nanobubbles in Nonaqueous Media: Looking for Nanobubbles in DMSO, Formamide, Propylene Carbonate, Ethylammonium Nitrate, and Propylammonium NitrateACS NANO9(7):7569-7607 Jul 2015An, Hongjie; Liu, Guangming; Atkin, Rob; Craig, Vincent S. J.
Peptide Self-Assembled Biofilm with Unique Electron Transfer Flexibility for Highly Efficient Visible-Light-Driven PhotocatalysisACS NANO9(11):11258-11265 Nov 2015Pan, Yun-Xiang; Cong, Huai-Ping; Men, Yu-Long; Xin, Sen; Sun, Zheng-Qing; Liu, Chang-Jun; Yu, Shu-Hong
Cooperative Chemisorption-Induced Physisorption of CO2 Molecules by Metal-Organic ChainsACS NANO9(12):12124-12136 Dec 2015Peng, Min; Petek, Hrvoje; Shi, Yongliang; Sun, Hao; Zhao, Jin; Calaza, Florencia; Sterrer, Martin; Freund, Hans-Joachim
Compression Limit of Two-Dimensional Water Constrained in Graphene NanocapillariesACS NANO9(12):12197-12204 Dec 2015Zhu, YinBo; Wang, FengChao; Bai, Jaeil; Zeng, Xiao Cheng; Wu, HengAn
Pd-Catalyzed Intramolecular C-N Bond Cleavage, 1,4-Migration, sp(3) C-H Activation, and Heck Reaction: Four Controllable Diverse Pathways Depending on the Judicious Choice of the Base and LigandJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(3):1341-1347 Jan 2015Wang, Min; Zhang, Xiang; Zhuang, Yu-Xuan; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng
Cell-Penetrating Hyperbranched Polyprodrug Amphiphiles for Synergistic Reductive Milieu-Triggered Drug Release and Enhanced Magnetic Resonance SignalsJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(1):362-368 Jan 2015Hu, Xianglong; Liu, Guhuan; Li, Yang; Wang, Xiaorui; Liu, Shiyong
Octahedral Pd@Pt1.8Ni Core-Shell Nanocrystals with Ultrathin PtNi Alloy Shells as Active Catalysts for Oxygen Reduction ReactionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(8):2804-2807 Mar 2015Zhao, Xu; Chen, Sheng; Fang, Zhicheng; Ding, Jia; Sang, Wei; Wang, Youcheng; Zhao, Jin; Peng, Zhenmeng; Zeng, Jie
Vacancy Associates-Rich Ultrathin Nanosheets for High Performance and Flexible Nonvolatile Memory DeviceJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(8):3102-3108 Mar 2015Liang, Lin; Li, Kun; Xiao, Chong; Fan, Shaojuan; Liu, Jiao; Zhang, Wenshuai; Xu, Wenhui; Tong, Wei; Liao, Jiaying; Zhou, Yingying; Ye, Bangjiao; Xie, Yi
Capturing the Long-Sought Small-Bandgap Endohedral Fullerene Sc3N@C-82 with Low Kinetic StabilityJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(8):3119-3123 Mar 2015Wei, Tao; Wang, Song; Liu, Fupin; Tan, Yuanzhi; Zhu, Xianjun; Xie, Suyuan; Yang, Shangfeng
Dual Vacancies: An Effective Strategy Realizing Synergistic Optimization of Thermoelectric Property in BiCuSeOJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(20):6587-6593 May 2015Li, Zhou; Xiao, Chong; Fan, Shaojuan; Deng, Yu; Zhang, Wenshuai; Ye, Bangjiao; Xie, Yi
A Trialkylphosphine-Driven Chemical Transformation Route to Ag- and Bi-Based ChalcogenidesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(16):5390-5396 Apr 2015Han, Shi-Kui; Gu, Chao; Gong, Ming; Yu, Shu-Hong
Diastereoselective Carbonyl Allylation with Simple Olefins Enabled by Palladium Complex-Catalyzed C-H Oxidative BorylationJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(12):4054-4057 Apr 2015Tao, Zhong-Lin; Li, Xing-Han; Han, Zhi-Yong; Gong, Liu-Zhu
Metallic Nickel Nitride Nanosheets Realizing Enhanced Electrochemical Water OxidationJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(12):4119-4125 Apr 2015Xu, Kun; Chen, Pengzuo; Li, Xiuling; Tong, Yun; Ding, Hui; Wu, Xiaojun; Chu, Wangsheng; Peng, Zhenmeng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Mono-Mercury Doping of Au-25 and the HOMO/LUMO Energies Evaluation Employing Differential Pulse VoltammetryJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(30):9511-9514 Aug 2015Liao, Lingwen; Zhou, Shiming; Dai, Yafei; Liu, Liren; Yao, Chuanhao; Fu, Cenfeng; Yang, Jinlong; Wu, Zhikun
Theoretical Modeling of Plasmon-Enhanced Raman Images of a Single Molecule with Subnanometer ResolutionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(30):9515-9518 Aug 2015Duan, Sai; Tian, Guangjun; Ji, Yongfei; Shao, Jiushu; Dong, Zhenchao; Luo, Yi
Visible-Light Photoexcited Electron Dynamics of Scandium Endohedral Metallofullerenes: The Cage Symmetry and Substituent EffectsJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(27):8769-8774 Jul 2015Wu, Bo; Hu, Jiahua; Cui, Peng; Jiang, Li; Chen, Zongwei; Zhang, Qun; Wang, Chunru; Luo, Yi
Scalable Bromide-Triggered Synthesis of Pd@Pt Core-Shell Ultrathin Nanowires with Enhanced Electrocatalytic Performance toward Oxygen Reduction ReactionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(24):7862-7868 Jun 2015Li, Hui-Hui; Ma, Si-Yue; Fu, Qi-Qi; Liu, Xiao-Jing; Wu, Liang; Yu, Shu-Hong
Ultrathin Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Singlet Oxygen GenerationJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(35):11376-11382 Sep 2015Wang, Hui; Yang, Xianzhu; Shao, Wei; Chen, Shichuan; Xie, Junfeng; Zhang, Xiaodong; Wang, Jun; Xie, Yi
Single-Atom Pd-1/Graphene Catalyst Achieved by Atomic Layer Deposition: Remarkable Performance in Selective Hydrogenation of 1,3-ButadieneJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(33):10484-10487 Aug 2015Yan, Huan; Cheng, Hao; Yi, Hong; Lin, Yue; Yao, Tao; Wang, Chunlei; Li, Junjie; Wei, Shiqiang; Lu, Junling
Superconductivity with Topological Surface State in SrxBi2Se3JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(33):10512-10515 Aug 2015Liu, Zhongheng; Yao, Xiong; Shao, Jifeng; Zuo, Ming; Po, Li; Tan, Shun; Zhang, Changjin; Zhang, Yuheng
Asymmetric Allylic C-H Oxidation for the Synthesis of ChromansJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(40):12732-12735 Oct 2015Wang, Pu-Sheng; Liu, Peng; Zhai, Yu-Jia; Lin, Hua-Chen; Han, Zhi-Yong; Gong, Liu-Zhu
Hyperbranched Self-Immolative Polymers (hSIPs) for Programmed Payload Delivery and Ultrasensitive DetectionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(36):11645-11655 Sep 2015Liu, Guhuan; Zhang, Guofeng; Hu, Jinming; Wang, Xiaorui; Zhu, Mingqiang; Liu, Shiyong
Visible-Light Photoreduction of CO2 in a Metal-Organic Framework: Boosting Electron-Hole Separation via Electron Trap StatesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(42):13440-13443 Oct 2015Xu, Hai-Qun; Hu, Jiahua; Wang, Dengke; Li, Zhaohui; Zhang, Qun; Luo, Yi; Yu, Shu-Hong; Jiang, Hai-Long
Enantioselective 1,2-Difunctionalization of Dienes Enabled by Chiral Palladium Complex-Catalyzed Cascade Arylation/Allylic Alkylation ReactionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(42):13476-13479 Oct 2015Wu, Xiang; Lin, Hua-Chen; Li, Ming-Li; Li, Lu-Lu; Han, Zhi-Yong; Gong, Liu-Zhu
Ratio-Controlled Synthesis of CuNi Octahedra and Nanocubes with Enhanced Catalytic ActivityJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(44):14027-14030 Nov 2015Wang, Menglin; Wang, Liangbing; Li, Hongliang; Du, Wenpeng; Khan, Munir Ullah; Zhao, Songtao; Ma, Chao; Li, Zhenyu; Zeng, Jie
Integrating DNA-Strand-Displacement Circuitry with Self-Assembly of Spherical Nucleic AcidsJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(44):14107-14113 Nov 2015Yao, Dongbao; Song, Tingjie; Sun, Xianbao; Xiao, Shiyan; Huang, Fujian; Lang, Haojun
Synthesis of Highly Substituted Racemic and Enantioenriched Allenylsilanes via Copper-Catalyzed Hydrosilylation of (Z)-2-Alken-4-ynoates with SilylboronateJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(44):14830-14833 Dec 2015Wang, Min; Liu, Zheng-Li; Zhang, Xiang; Tian, Pan-Pan; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng
Electric-Field-Driven Dual Vacancies Evolution in Ultrathin Nanosheets Realizing Reversible Semiconductor to Half-Metal TransitionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(47):15043-15048 Dec 2015Lyu, Mengjie; Liu, Youwen; Zhi, Yuduo; Xiao, Chong; Gu, Bingchuan; Hua, Xuemin; Fan, Shaojuan; Lin, Yue; Bai, Wei; Tong, Wei; Zou, Youming; Pan, Bicai; Ye, Bangjiao; Xie, Yi
Tumor Acidity-Sensitive Polymeric Vector for Active Targeted siRNA DeliveryJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(48):15217-15224 Dec 2015Sun, Chun-Yang; Shen, Song; Xu, Cong-Fei; Li, Hong-Jun; Liu, Yang; Cao, Zhi-Ting; Yang, Xian-Zhu; Xia, Jin-Xing; Wang, Jun
Reversibly Switching Bilayer Permeability and Release Modules of Photochromic Polymersomes Stabilized by Cooperative Noncovalent InteractionsJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(48):15262-15275 Dec 2015Wang, Xiaorui; Hu, Jinming; Liu, Guhuan; Tian, Jie; Wang, Huijuan; Gong, Ming; Liu, Shiyong
Mono-cadmium vs Mono-mercury Doping of Au-25 NanoclustersJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY137(49):15350-15353 Dec 2015Yao, Chuanhao; Lin, Yue-jian; Yuan, Jinyun; Liao, Lingwen; Zhu, Min; Weng, Lin-hong; Yang, Jinlong; Wu, Zhikun
Ultrahigh Tunability of Room Temperature Electronic Transport and Ferromagnetism in Dilute Magnetic Semiconductor and PMN-PT Single-Crystal-Based Field Effect Transistors via Electric Charge MediationADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS25(7):1111-1119 Feb 2015Zhu, Qiu-Xiang; Yang, Ming-Min; Zheng, Ming; Zheng, Ren-Kui; Guo, Li-Jie; Wang, Yu; Zhang, Jin-Xing; Li, Xiao-Min; Luo, Hao-Su; Li, Xiao-Guang
Optimizing the Size of Micellar Nanoparticles for Efficient siRNA DeliveryADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS25(30)4778-4787 Aug 2015Liang, Shi; Yang, Xian-Zhu; Du, Xiao-Jiao; Wang, Hong-Xia; Li, Hong-Jun; Liu, Wei-Wei; Yao, Yan-Dan; Zhu, Yan-Hua; Ma, Yin-Chu; Wang, Jun; Song, Er-Wei
A New Salt-Baked Approach for Confining Selenium in Metal Complex-Derived Porous Carbon with Superior Lithium Storage PropertiesADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS25(32):5229-5238 Aug 2015Li, Xiaona; Liang, Jianwen; Hou, Zhiguo; Zhang, Wanqun; Wang, Yan; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Chaperone-mediated autophagy prevents apoptosis by degrading BBC3/PUMAAUTOPHAGY11(9):1623-1625 Sep 2015Xie, Wei; Zhang, Lei; Jiao, Haifeng; Guan, Li; Zha, Junmin; Li, Xiaotong; Wu, Mian; Wang, Zhanxiang; Han, Jiahuai; You, Han
An efficient molybdenum disulfide/cobalt diselenide hybrid catalyst for electrochemical hydrogen generationNATURE COMMUNICATIONS'6:5982 Jan 2015Gao, Min-Rui; Liang, Jin-Xia; Zheng, Ya-Rong; Xu, Yun-Fei; Jiang, Jun; Gao, Qiang; Li, Jun; Yu, Shu-Hong
Gd-metallofullerenol nanomaterial as non-toxic breast cancer stem cell-specific inhibitorNATURE COMMUNICATIONS'6:5988 Jan 2015Liu, Ying; Chen, Chunying; Qian, Pengxu; Lu, Xuefei; Sun, Baoyun; Zhang, Xiao; Wang, Liming; Gao, Xingfa; Li, Han; Chen, Zhiyun; Tang, Jinglong; Zhang, Weijie; Dong, Jinquan; Bai, Ru; Lobie, Peter E.; Wu, Qingfa; Liu, Suling; Zhang, Huafeng; Zhao, Feng; Wicha, Max S.; Zhu, Tao; Zhao, Yuliang
High-resolution vector microwave magnetometry based on solid-state spins in diamondNATURE COMMUNICATIONS'6:6631 Mar 2015Wang, Pengfei; Yuan, Zhenheng; Huang, Pu; Rong, Xing; Wang, Mengqi; Xu, Xiangkun; Duan, Changkui; Ju, Chenyong; Shi, Fazhan; Du, Jiangfeng
Quantitative operando visualization of the energy band depth profile in solar cellsNATURE COMMUNICATIONS'6:7745 Jul 2015Chen, Qi; Mao, Lin; Li, Yaowen; Kong, Tao; Wu, Na; Ma, Changqi; Bai, Sai; Jin, Yizheng; Wu, Dan; Lu, Wei; Wang, Bing; Chen, Liwei
Robust quantum metrological schemes based on protection of quantum Fisher informationNATURE COMMUNICATIONS'6:7282 Jun 2015Lu, Xiao-Ming; Yu, Sixia; Oh, C. H.
Rhodium-catalysed C(sp(2))-C(sp(2)) bond formation via C-H/C-F activationNATURE COMMUNICATIONS'6:7472 Jun 2015Tian, Panpan; Feng, Chao; Loh, Teck-Peng
The positive piezoconductive effect in grapheneNATURE COMMUNICATIONS'6:8119 Sep 2015Xu, Kang; Wang, Ke; Zhao, Wei; Bao, Wenzhong; Liu, Erfu; Ren, Yafei; Wang, Miao; Fu, Yajun; Zeng, Junwen; Li, Zhaoguo; Zhou, Wei; Song, Fengqi; Wang, Xinran; Shi, Yi; Wan, Xiangang; Fuhrer, Michael S.; Wang, Baigeng; Qiao, Zhenhua; Miao, Feng; Xing, Dingyu
Phospho-selective mechanisms of arrestin conformations and functions revealed by unnatural amino acid incorporation and F-19-NMRNATURE COMMUNICATIONS'6:8202 Sep 2015Yang, Fan; Yu, Xiao; Liu, Chuan; Qu, Chang-Xiu; Gong, Zheng; Liu, Hong-Da; Li, Fa-Hui; Wang, Hong-Mei; He, Dong-Fang; Yi, Fan; Song, Chen; Tian, Chang-Lin; Xiao, Kun-Hong; Wang, Jiang-Yun; Sun, Jin-Peng
Molecular co-catalyst accelerating hole transfer for enhanced photocatalytic H-2 evolutionNATURE COMMUNICATIONS'6:8647 Oct 2015Bi, Wentuan; Li, Xiaogang; Zhang, Lei; Jin, Tao; Zhang, Lidong; Zhang, Qun; Luo, Yi; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Edge-mediated skyrmion chain and its collective dynamics in a confined geometryNATURE COMMUNICATIONS'6:8504 Oct 2015Du, Haifeng; Che, Renchao; Kong, Lingyao; Zhao, Xuebing; Jin, Chiming; Wang, Chao; Yang, Jiyong; Ning, Wei; Li, Runwei; Jin, Changqing; Chen, Xianhui; Zang, Jiadong; Zhang, Yuheng; Tian, Mingliang
Structural isomerism in gold nanoparticles revealed by X-ray crystallographyNATURE COMMUNICATIONS'6:8667 Oct 2015Tian, Shubo; Li, Yi-Zhi; Li, Man-Bo; Yuan, Jinyun; Yang, Jinlong; Wu, Zhikun; Jin, Rongchao
Experimental fault-tolerant universal quantum gates with solid-state spins under ambient conditionsNATURE COMMUNICATIONS'6:8748 Nov 2015Rong, Xing; Geng, Jianpei; Shi, Fazhan; Liu, Ying; Xu, Kebiao; Ma, Wenchao; Kong, Fei; Jiang, Zhen; Wu, Yang; Du, Jiangfeng
Evolution and control of the phase competition morphology in a manganiteNATURE COMMUNICATIONS'6:8980 Nov 2015Zhou, Haibiao; Wang, Lingfei; Hou, Yubin; Huang, Zhen; Lu, Qingyou; Wu, Wenbin
Invariant NKT cells promote alcohol-induced steatohepatitis through interleukin-1 beta in miceJOURNAL OF HEPATOLOGY62(6):1311-1318 Jun 2015Cui, Kele; Yan, Guoxiu; Xu, Congfei; Chen, Yongyan; Wang, Jun; Zhou, Rongbin; Bai, Li; Lian, Zhexiong; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang
Scalable Template Synthesis of Resorcinol-Formaldehyde/Graphene Oxide Composite Aerogels with Tunable Densities and Mechanical PropertiesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(8):2397-2401 Feb 2015Wang, Xin; Lu, Lei-Lei; Yu, Zhi-Long; Xu, Xue-Wei; Zheng, Ya-Rong; Yu, Shu-Hong
Efficient Coupling of Solar Energy to Catalytic Hydrogenation by Using Well-Designed Palladium NanostructuresANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(8):2425-2430 Feb 2015Long, Ran; Rao, Zhoulv; Mao, Keke; Li, Yu; Zhang, Chao; Liu, Qiliang; Wang, Chengming; Li, Zhi-Yuan; Wu, Xiaojun; Xiong, Yujie
A Preloaded Amorphous Calcium Carbonate/Doxorubicin@Silica Nanoreactor for pH-Responsive Delivery of an Anticancer DrugANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(3):919-922 Jan 2015Zhao, Yang; Luo, Zhong; Li, Menghuan; Qu, Qiuyu; Ma, Xing; Yu, Shu-Hong; Zhao, Yanli
Half-Metallicity in Single-Layered Manganese Dioxide Nanosheets by Defect EngineeringANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(4):1195-1199 Jan 2015Wang, Hui; Zhang, Jiajia; Hang, Xudong; Zhang, Xiaodong; Xie, Junfeng; Pan, Bicai; Xie, Yi
Size-Controlled Synthesis of Platinum-Copper Hierarchical Trigonal Bipyramid NanoframesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(1):108-113 Jan 2015Chen, Sheng; Su, Hongyang; Wang, Youcheng; Wu, Wenlong; Zeng, Jie
Preparation of Nanocrystalline Silicon from SiCl4 at 200 degrees C in Molten Salt for High-Performance Anodes for Lithium Ion BatteriesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(12):3822-3825 Mar 2015Lin, Ning; Han, Ying; Wang, Liangbiao; Zhou, Jianbin; Zhou, Jie; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
The Nature of Photocatalytic "Water Splitting" on Silicon NanowiresANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(10):2980-2985 Mar 2015Liu, Dong; Li, Leilei; Gao, Yang; Wang, Chengming; Jiang, Jun; Xiong, Yujie
Platinum Multicubes Prepared by Ni2+-Mediated Shape Evolution Exhibit High Electrocatalytic Activity for Oxygen ReductionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(19):5666-5671 May 2015Ma, Liang; Wang, Chengming; Xia, Bao Yu; Mao, Keke; He, Jiawei; Wu, Xiaojun; Xiong, Yujie; Lou, Xiong Wen (David)
Atomic-Layer-Confined Doping for Atomic-Level Insights into Visible-Light Water SplittingANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(32):9266-9270 Aug 2015Lei, Fengcai; Zhang, Lei; Sun, Yongfu; Liang, Liang; Liu, Katong; Xu, Jiaqi; Zhang, Qun; Pan, Bicai; Luo, Yi; Xie, Yi
DNA-Encoded Tuning of Geometric and Plasmonic Properties of Nanoparticles Growing from Gold Nanorod SeedsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(28):8114-8118 Jul 2015Song, Tingjie; Tang, Longhua; Tan, Li Huey; Wang, Xiaojing; Satyavolu, Nitya Sai Reddy; Xing, Hang; Wang, Zidong; Li, Jinghong; Liang, Haojun; Lu, Yi
Iron Carbide Nanoparticles Encapsulated in Mesoporous Fe-N-Doped Carbon Nanofibers for Efficient ElectrocatalysisANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(28):8179-8183 Jul 2015Wu, Zhen-Yu; Xu, Xing-Xing; Hu, Bi-Cheng; Liang, Hai-Wei; Lin, Yue; Chen, Li-Feng; Yu, Shu-Hong
Ultrathin Spinel-Structured Nanosheets Rich in Oxygen Deficiencies for Enhanced Electrocatalytic Water OxidationANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(25):7399-7404 Jun 2015Bao, Jian; Zhang, Xiaodong; Fan, Bo; Zhang, Jiajia; Zhou, Min; Yang, Wenlong; Hu, Xin; Wang, Hui; Pan, Bicai; Xie, Yi
Hydrothermal Synthesis of Unique Hollow Hexagonal Prismatic Pencils of Co(3)V(2)O(8)nH(2)O: A New Anode Material for Lithium-Ion BatteriesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(37):10787-10791 Sep 2015Wu, Fangfang; Xiong, Shenglin; Qian, Yitai; Yu, Shu-Hong
Hollow Zn/Co ZIF Particles Derived from Core-Shell ZIF-67@ZIF-8 as Selective Catalyst for the Semi-Hydrogenation of AcetyleneANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(37):10889-10893 Sep 2015Yang, Jian; Zhang, Fengjun; Lu, Haiyuan; Hong, Xun; Jiang, Hailong; Wu, Yuen; Li, Yadong
Porous Molybdenum-Based Hybrid Catalysts for Highly Efficient Hydrogen EvolutionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION53(44):12928-12932 Oct 2015Tang, Yu-Jia; Gao, Min-Rui; Liu, Chun-Hui; Li, Shun-Li; Jiang, Hai-Long; Lan, Ya-Qian; Han, Min; Yu, Shu-Hong
Metallic Single-Unit-Cell Orthorhombic Cobalt Diselenide Atomic Layers: Robust Water-Electrolysis CatalystsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(41):12004-12008 Oct 2015Liang, Liang; Cheng, Hao; Lei, Fengcai; Han, Jun; Gao, Shan; Wang, Chengming; Sun, Yongfu; Qamar, Shaista; Wei, Shiqiang; Xie, Yi
A Unique Ternary Semiconductor-(Semiconductor/Metal) Nano-Architecture for Efficient Photocatalytic Hydrogen EvolutionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(39):11495-11150 Sep 2015Zhuang, Tao-Tao; Liu, Yan; Sun, Meng; Jiang, Shen-Long; Zhang, Ming-Wen; Wang, Xin-Chen; Zhang, Qun; Jiang, Jun; Yu, Shu-Hong
Sodium Salts of Anionic Chiral Cobalt(III) Complexes as Catalysts of the Enantioselective Povarov ReactionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(38):11209-11203 Sep 2015Yu, Jie; Jiang, Hua-Jie; Zhou, Ya; Luo, Shi-Wei; Gong, Liu-Zhu
Ultrathin Co3S4 Nanosheets that Synergistically Engineer Spin States and Exposed Polyhedra that Promote Water Oxidation under Neutral ConditionsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(38):11231-11235 Sep 2015Liu, Youwen; Xiao, Chong; Lyu, Mengjie; Lin, Yue; Cai, Weizheng; Huang, Pengcheng; Tong, Wei; Zou, Youming; Xie, Yi
TiO2/Cu2O Core/Ultrathin Shell Nanorods as Efficient and Stable Photocatalysts for Water ReductionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(50):15260-15265 Dec 2015Liu, Yuanxu; Zhang, Bingsen; Luo, Liangfeng; Chen, Xuanye; Wang, Zhonglei; Wu, Erlong; Su, Dangsheng; Huang, Weixin
Diaminodiacid Bridges to Improve Folding and Tune the Bioactivity of Disulfide-Rich Peptides ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(48):14276-14281 Nov 2015Guo, Ye; Sun, De-Meng; Wang, Feng-Liang; He, Yao; Liu, Lei; Tian, Chang-Lin
Metallic Co4N Porous Nanowire Arrays Activated by Surface Oxidation as Electrocatalysts for the Oxygen Evolution ReactionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(49):14710-14714 Dec 2015Chen, Pengzuo; Xu, Kun; Fang, Zhiwei; Tong, Yun; Wu, Junchi; Lu, Xiuli; Peng, Xu; Ding, Hui; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Boosting Photocatalytic Water Splitting: Interfacial Charge Polarization in Atomically Controlled Core-Shell CocatalystsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(49):14810-14814 Dec 2015Bai, Song; Yang, Li; Wang, Chunlei; Lin, Yue; Lu, Junling; Jiang, Jun; Xiong, Yujie
Single Unit Cell Bismuth Tungstate Layers Realizing Robust Solar CO2 Reduction to MethanolANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION54(47):13971-13974 Nov 2015Liang, Liang; Lei, Fengcai; Gao, Shan; Sun, Yongfu; Jiao, Xingchen; Wu, Ju; Qamar, Shaista; Xie, Yi
ROVIBRATIONAL LINE LISTS FOR NINE ISOTOPOLOGUES OF THE CO MOLECULE IN THE X-1 Sigma(+) GROUND ELECTRONIC STATEASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES216(1):15 Jan 2015Li, Gang; Gordon, Iouli E.; Rothman, Laurence S.; Tan, Yan; Hu, Shui-Ming; Kassi, Samir; Campargue, Alain; Medvedev, Emile S.
Oral ampicillin inhibits liver regeneration by breaking hepatic innate immune tolerance normally maintained by gut commensal bacteriaHEPATOLOGY62(1):253-264 Jul 2015Wu, Xunyao; Sun, Rui; Chen, Yongyan; Zheng, Xiaodong; Bai, Li; Lian, Zhexiong; Wei, Haiming; Tian, Zhigang
Metal-like fluorine-doped beta-FeOOH nanorods grown on carbon cloth for scalable high-performance supercapacitorsNANO ENERGY11:119-128 Jan 2015Chen, Li-Feng; Yu, Zi-You; Wang, Jia-Jun; Li, Qun-Xiang; Tan, Zi-Qi; Zhu, Yan-Wu; Yu, Shu-Hong
Bacterial cellulose derived nitrogen-doped carbon nanofiber aerogel: An efficient metal-free oxygen reduction electrocatalyst for zinc-air batteryNANO ENERGY11:366-376 Jan 2015Liang, Hai-Wei; Wu, Zhen-Yu; Chen, Li-Feng; Li, Chao; Yu, Shu-Hong
Hollow nanospheres of mesoporous Co9S8 as a high-capacity and long-life anode for advanced lithium ion batteriesNANO ENERGY12:528-537 May 2015Zhou, Yanli; Yan, Dong; Xu, Huayun; Feng, Jinkui; Jiang, Xiaolei; Yue, Jie; Yang, Jian; Qian, Yitai
Flexible nitrogen-doped graphene/SnO2 foams promise kinetically stable lithium storageNANO ENERGY13:482-490 Apr 2015Cong, Huai-Ping; Xin, Sen; Yu, Shu-Hong
Graphene-encapsulated selenium/polyani line core-shell nanowires with enhanced electrochemical performance for Li-Se batteriesNANO ENERGY13:592-600 Apr 2015Zhang, Jingjing; Xu, Yanhua; Fan, Long; Zhu, Yongchun; Liang, Jianwen; Qian, Yitai
Free-standing boron and oxygen co-doped carbon nanofiber films for large volumetric capacitance and high rate capability supercapacitorsNANO ENERGY15:235-243 Jul 2015Yu, Zi-You; Chen, Li-Feng; Song, Lu-Ting; Zhu, Yan-Wu; Ji, Heng-Xing; Yu, Shu-Hong
Dynamic localization of Mps1 kinase to kinetochores is essential for accurate spindle microtubule attachmentPROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA112(33):E4546-E4555 Aug 2015Dou, Zhen; Liu, Xing; Wang, Wenwen; Zhu, Tongge; Wang, Xinghui; Xu, Leilei; Abrieu, Ariane; Fu, Chuanhai; Hill, Donald L.; Yao, Xuebiao
TLR2 Limits Development of Hepatocellular Carcinoma by Reducing IL18-Mediated ImmunosuppressionCANCER RESEARCH75(6):986-995 Mar 2015Li, Shinan; Sun, Rui; Chen, Yongyan; Wei, Haiming; Tian, Zhigang
Targeting LUNX Inhibits Non-Small Cell Lung Cancer Growth and MetastasisCANCER RESEARCH75(6):1080-1090 Mar 2015Zheng, Xiaohu; Cheng, Min; Fu, Binqing; Fan, Xiaolei; Wang, Qing; Yu, Xiaoqing; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Wei, Haiming
Size-Dependent Reaction Pathways of Low-Temperature CO Oxidation on Au/CeO2 CatalystsACS CATALYSIS5(3):1653-1662 Mar 2015Chen, Shilong; Luo, Liangfeng; Jiang, Zhiquan; Huang, Weixin
Precisely Controlled Porous Alumina Overcoating on Pd Catalyst by Atomic Layer Deposition: Enhanced Selectivity and Durability in Hydrogenation of 1,3-ButadieneACS CATALYSIS5(5):2735-2739 May 2015Yi, Hong; Du, Hongyi; Hu, Yingli; Yan, Huan; Jiang, Hai-Long; Lu, Junling
Multifunctional PdAg@MIL-101 for One-Pot Cascade Reactions: Combination of Host-Guest Cooperation and Bimetallic Synergy in CatalysisACS CATALYSIS5(4):2062-2069 Apr 2015Chen, Yu-Zhen; Zhou, Yu-Xiao; Wang, Hengwei; Lu, Junling; Uchida, Takeyuki; Xu, Qiang; Yu, Shu-Hong; Jiang, Hai-Long
Deriving Chemically Essential Interactions Based on Active Site Alignments and Quantum Chemical Calculations: A Case Study on Glycoside HydrolasesACS CATALYSIS5(4):2559-2572 Apr 2015Zhang, Yinliang; Zhao, Zheng; Liu, Haiyan
Comparing Quasiparticle H2O Level Alignment on Anatase and Rutile TiO2ACS CATALYSIS5(7):4242-4254 Jul 2015Sun, Huijuan; Mowbray, Duncan J.; Migani, Annapaola; Zhao, Jin; Petek, Hrvoje; Rubio, Angel
Hydrogen dangling bonds induce ferromagnetism in two-dimensional metal-free graphitic-C3N4 nanosheetsCHEMICAL SCIENCE6(1):283-287 2015Xu, Kun; Li, Xiuling; Chen, Pengzuo; Zhou, Dan; Wu, Changzheng; Guo, Yuqiao; Zhang, Lidong; Zhao, Jiyin; Wu, Xiaojun; Xie, Yi
Template- and surfactant-free synthesis of ultrathin CeO2 nanowires in a mixed solvent and their superior adsorption capability for water treatmentCHEMICAL SCIENCE6(4):2511-2515 2015Yu, Xiao-Fang; Liu, Jian-Wei; Cong, Huai-Ping; Xue, Lei; Arshad, Muhammad Nadeem; Albar, Hassan A.; Sobahi, Tariq R.; Gao, Qiang; Yu, Shu-Hong
Hollow ternary PtPdCu nanoparticles: a superior and durable cathodic electrocatalystCHEMICAL SCIENCE6(5):3038-3043 2015Liu, Xiao-Jing; Cui, Chun-Hua; Li, Hui-Hui; Lei, Yong; Zhuang, Tao-Tao; Sun, Meng; Arshad, Muhammad Nadeem; Albar, Hassan A.; Sobahi, Tariq R.; Yu, Shu-Hong
Cobalt diselenide nanobelts grafted on carbon fiber felt: an efficient and robust 3D cathode for hydrogen productionCHEMICAL SCIENCE6(8):4594-4598 2015Zheng, Ya-Rong; Gao, Min-Rui; Yu, Zi-You; Gao, Qiang; Gao, Huai-Ling; Yu, Shu-Hong
Bridging cells of three colors with two bio-orthogonal click reactionsCHEMICAL SCIENCE6(11):6425-6431 2015Yuan, Yue; Li, Di; Zhang, Jia; Chen, Xianmin; Zhang, Chi; Ding, Zhanling; Wang, Lin; Zhang, Xueqian; Yuan, Junhua; Li, Yinmei; Kang, Yanbiao; Liang, Gaolin
Structural insights into the recognition of the internal A-rich linker from OxyS sRNA by Escherichia coli HfqNUCLEIC ACIDS RESEARCH43(4):2400-2411 Feb 2015Wang, Lijun; Wang, Weiwei; Li, Fudong; Zhang, Jiahai; Wu, Jihui; Gong, Qingguo; Shi, Yunyu
DeAnnCNV: a tool for online detection and annotation of copy number variations from whole-exome sequencing dataNUCLEIC ACIDS RESEARCH43(W1):W289-W294 Jul 2015Zhang, Yuanwei; Yu, Zhenhua; Ban, Rongjun; Zhang, Huan; Iqbal, Furhan; Zhao, Aiwu; Li, Ao; Shi, Qinghua
Strong Similarities between the Local Electronic Structure of Insulating Iron Pnictide and Lightly Doped CupratePHYSICAL REVIEW X5(2):021013 Apr 2015Ye, Cun; Ruan, Wei; Cai, Peng; Li, Xintong; Wang, Aifeng; Chen, Xianhui; Wang, Yayu
Solutions of the Two-Dimensional Hubbard Model: Benchmarks and Results from a Wide Range of Numerical AlgorithmsPHYSICAL REVIEW X5(4):41041 Dec 2015LeBlanc, J. P. F.; Antipov, Andrey E.; Becca, Federico; Bulik, Ireneusz W.; Chan, Garnet Kin-Lic; Chung, Chia-Min; Deng, Youjin; Ferrero, Michel; Henderson, Thomas M.; Jimenez-Hoyos, Carlos A.; Kozik, E.; Liu, Xuan-Wen; Millis, Andrew J.; Prokof'ev, N. V.; Qin, Mingpu; Scuseria, Gustavo E.; Shi, Hao; Svistunov, B. V.; Tocchio, Luca F.; Tupitsyn, I. S.; White, Steven R.; Zhang, Shiwei; Zheng, Bo-Xiao; Zhu, Zhenyue; Gull, Emanuel
Co-delivery of all-trans-retinoic acid and doxorubicin for cancer therapy with synergistic inhibition of cancer stem cellsBIOMATERIALS37:405-414 Jan 2015Sun, Rong; Liu, Yang; Li, Shi-Yong; Shen, Song; Du, Xiao-Jiao; Xu, Cong-Fei; Cao, Zhi-Ting; Bao, Yan; Zhu, Yan-Hua; Li, Ya-Ping; Yang, Xian-Zhu; Wang, Jun
Targeting glucose uptake with siRNA-based nanomedicine for cancer therapyBIOMATERIALS'51:1-11 May 2015Xu, Cong-Fei; Liu, Yang; Shen, Song; Zhu, Yan-Hua; Wang, Jun
Is the autophagy a friend or foe in the silver nanoparticles associated radiotherapy for glioma ?BIOMATERIALS62:47-57 Sep 2015Wu, Hao; Lin, Jun; Liu, Peidang; Huang, Zhihai; Zhao, Peng; Jin, Haizhen; Wang, Cailian; Wen, Longping; Gu, Ning
Co-delivery of platinum drug and siNotch1 with micelleplex for enhanced hepatocellular carcinoma therapyBIOMATERIALS70:71-83 Nov 2015Shen, Song; Sun, Chun-Yang; Du, Xiao-Jiao; Li, Hong-Jun; Liu, Yang; Xia, Jin-Xing; Zhu, Yan-Hua; Wang, Jun
Regulating the surface poly(ethylene glycol) density of polymeric nanoparticles and evaluating its role in drug delivery in vivoBIOMATERIALS'69:1-11 Nov 2015Du, Xiao-Jiao; Wang, Ji-Long; Liu, Wei-Wei; Yang, Jin-Xian; Sun, Chun-Yang; Sun, Rong; Li, Hong-Jun; Shen, Song; Luo, Ying-Li; Ye, Xiao-Dong; Zhu, Yan-Hua; Yang, Xian-Zhu; Wang, Jun
Differential ERK activation during autophagy induced by europium hydroxide nanorods and trehalose: Maximum clearance of huntingtin aggregates through combined treatmentBIOMATERIALS73:160-174 Dec 2015Wei, Peng-Fei; Jin, Pei-Pei; Barui, Ayan Kumar; Hu, Yi; Zhang, Li; Zhang, Ji-Qian; Shi, Shan-Shan; Zhang, Hou-Rui; Lin, Jun; Zhou, Wei; Zhang, Yun-Jiao; Ruan, Ren-Quan; Patra, Chitta Ranjan; Wen, Long-Ping
Systems biologic analysis of T regulatory cells genetic pathways in murine primary biliary cirrhosisJOURNAL OF AUTOIMMUNITY59:26-37 May 2015Wang, Yin-Hu; Yang, Wei; Yang, Jing-Bo; Jia, Yan-Jie; Tang, Wei; Gershwin, M. Eric; Ridgway, William M.; Lian, Zhe-Xiong
Thymic B cells promote thymus-derived regulatory T cell development and proliferationJOURNAL OF AUTOIMMUNITY61:62-72 Jul 2015Lu, Fang-Ting; Yang, Wei; Wang, Yin-Hu; Ma, Hong-Di; Tang, Wei; Yang, Jing-Bo; Li, Liang; Ansari, Aftab A.; Lian, Zhe-Xiong
An Efficient CeO2/CoSe2 Nanobelt Composite for Electrochemical Water OxidationSMALL11(2):182-188 Jan 2015Zheng, Ya-Rong; Gao, Min-Rui; Gao, Qiang; Li, Hui-Hui; Xu, Jie; Wu, Zhen-Yu; Yu, Shu-Hong
Tiny Pd@Co Core-Shell Nanoparticles Confined inside a Metal-Organic Framework for Highly Efficient CatalysisSMALL11(1):71-76 Jan 2015Chen, Yu-Zhen; Xu, Qiang; Yu, Shu-Hong; Jiang, Hai-Long
Soft Matter: From Structure to FunctionalitySMALL11:1022-1023 Mar 2015Liu, Xiang Yang; Yu, Shu-Hong
Thermoresponsive Poly(N-isopropylacrylamide)/Graphene/Au Nanocomposite Hydrogel for Water Treatment by a Laser-Assisted ApproachSMALL11:1165-1170 Mar 2015Cong, Huai-Ping; Qiu, Jia-Hua; Yu, Shu-Hong
Regulating the Electrical Behaviors of 2D Inorganic Nanomaterials for Energy ApplicationsSMALL11(6):654-666 Feb 2015Feng, Feng; Wu, Junchi; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Rational Design of Metal Nanoframes for Catalysis and PlasmonicsSMALL11(22):2593-2605 Jun 2015Fang, Zhicheng; Wang, Youcheng; Liu, Chenxuan; Chen, Sheng; Sang, Wei; Wang, Chao; Zeng, Jie
Facet-Dependent Stripping Behavior of Cu2O Microcrystals Toward Lead Ions: A Rational Design for the Determination of Lead IonsSMALL11(21):2493-2498 Jun 2015Liu, Zhong-Gang; Sun, Yu-Feng; Chen, Wen-Kai; Kong, Yuan; Jin, Zhen; Chen, Xing; Zheng, Xiao; Liu, Jin-Huai; Huang, Xing-Jiu; Yu, Shu-Hong
Biocompatible Conjugated Polymer Nanoparticles for Efficient Photothermal Tumor TherapySMALL11(13):1603-1610 Apr 2015Geng, Junlong; Sun, Chunyang; Liu, Jie; Liao, Lun-De; Yuan, Youyong; Thakor, Nitish; Wang, Jun; Liu, Bin
Fabrication of Ultrathin Bi2S3 Nanosheets for High-Performance, Flexible, Visible-NIR PhotodetectorsSMALL11(24):2848-2855 Jun 2015Chen, Guihuan; Yu, Yongqiang; Zheng, Kun; Ding, Tao; Wang, Wenliang; Jiang, Yang; Yang, Qing
Ultrathin 2D Nanolayer of RuO2 Effectively Enhances Charge Separation in the Photochemical Processes of TiO2SMALL11(35):4469-4474 Sep 2015Xiang, Guolei; Guo, Hongli; Long, Yong; Xu, Biao; He, Jie; Zhao, Jin; Wang, Xun
Bioinspired, Ultrastrong, Highly Biocompatible, and Bioactive Natural Polymer/Graphene Oxide Nanocomposite FilmsSMALL11(34):4298-4302 Sep 2015Zhu, Wen-Kun; Cong, Huai-Ping; Yao, Hong-Bin; Mao, Li-Bo; Asiri, Abdullah M.; Alamry, Khalid A.; Marwani, Hadi M.; Yu, Shu-Hong
Coupling Solar Energy into Reactions: Materials Design for Surface Plasmon-Mediated CatalysisSMALL11(32):3873-3889 Aug 2015Long, Ran; Li, Yu; Song, Li; Xiong, Yujie
Self-Stacked Reduced Graphene Oxide Nanosheets Coated with Cobalt-Nickel Hydroxide by One-Step Electrochemical Deposition toward Flexible Electrochromic SupercapacitorsSMALL11(36):4666-4672 Sep 2015Grote, Fabian; Yu, Zi-You; Wang, Jin-Long; Yu, Shu-Hong; Lei, Yong
One-Pot Hydrothermal Synthesis of FeMoO4 Nanocubes as an Anode Material for Lithium-Ion Batteries with Excellent Electrochemical PerformanceSMALL11(36):4753-4761 Sep 2015Ju, Zhicheng; Zhang, En; Zhao, Yulong; Xing, Zheng; Zhuang, Quanchao; Qiang, Yinghuai; Qian, Yitai
Gram-Scale Aqueous Synthesis of Stable Few-Layered 1T-MoS2: Applications for Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen EvolutionSMALL11(41):5556-5564 Nov 2015Liu, Qin; Li, Xiuling; He, Qun; Khalil, Adnan; Liu, Daobin; Xiang, Ting; Wu, Xiaojun; Song, Li
Rupturing C-60 Molecules into Graphene-Oxide-like Quantum Dots: Structure, Photoluminescence, and Catalytic ApplicationSMALL11(39):5296-5304 Oct 2015Chen, Guanxiong; Zhuo, Zhiwen; Ni, Kun; Kim, Na Yeon; Zhao, Yuan; Chen, Zongwei; Xiang, Bin; Yang, Lihua; Zhang, Qun; Lee, Zonghoon; Wu, Xiaojun; Ruoff, Rodney S.; Zhu, Yanwu
Novel Mn-3[Co(CN)(6)](2)@SiO2@Ag Core-Shell Nanocube: Enhanced Two-Photon Fluorescence and Magnetic Resonance Dual-Modal Imaging-Guided Photothermal and Chemo-therapySMALL11(44):5956-5967 Nov 2015Wang, Dongdong; Guo, Zhen; Zhou, Jiajia; Chen, Jian; Zhao, Gaozheng; Chen, Ruhui; He, Mengni; Liu, Zhenbang; Wang, Haibao; Chen, Qianwang
DNA Polymer Brush Patterning through Photocontrollable Surface-Initiated DNA Hybridization Chain ReactionSMALL11(43):5800-5806 Nov 2015Huang, Fujian; Zhou, Xiang; Yao, Dongbao; Xiao, Shiyan; Liang, Haojun
Honeycomb-like Macro-Germanium as High-Capacity Anodes for Lithium-Ion Batteries with Good Cycling and Rate PerformanceCHEMISTRY OF MATERIALS27(11):4156-4164 Jun 2015Liang, Jianwen; Li, Xiaona; Hou, Zhiguo; Zhang, Tianwen; Zhu, Yongchun; Yan, Xuedong; Qian, Yitai
Phosphine-Free Synthesis and Characterization of Cubic-Phase Cu2SnTe3 Nanocrystals with Optical and Optoelectronic PropertiesCHEMISTRY OF MATERIALS27(18):6181-6184 Sep 2015Wang, Wenliang; Feng, Wenling; Ding, Tao; Yang, Qing
Phosphate-dependent morphological evolution of hydroxyapatite and implication for biomineralisationGONDWANA RESEARCH28(2):858-868 Sep 2015Jiang, Shu-Dong; Yao, Qi-Zhi; Ma, Yi-Fei; Zhou, Gen-Tao; Fu, Sheng-Quan
Synthesis of biologically active natural products, aspergillides A and B, entirely from biomass derived platform chemicalsGREEN CHEMISTRY17(7):3746-3750 2015Koh, P. -F.; Loh, T. -P.
The intestinal microbiota and microenvironment in liverAUTOIMMUNITY REVIEWS14(3):183-191 Mar 2015Ma, Hong-Di; Wang, Yin-Hu; Chang, Christopher; Gershwin, M. Eric; Lian, Zhe-Xiong
Wetting of nanophases: Nanobubbles, nanodroplets and micropancakes on hydrophobic surfacesADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE'222:9-17 Aug 2015An, Hongjie; Liu, Guangming; Craig, Vincent S. J.
Delivery of bortezomib with nanoparticles for basal-like triple-negative breast cancer therapyJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE'208:14-24 Jun 2015Shen, Song; Du, Xiao-Jiao; Liu, Jing; Sun, Rong; Zhu, Yan-Hua; Wang, Jun
Combination therapy with epigenetic-targeted and chemotherapeutic drugs delivered by nanoparticles to enhance the chemotherapy response and overcome resistance by breast cancer stem cellsJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE'205:7-14 May 2015Li, Shi-Yong; Sun, Rong; Wang, Hong-Xia; Shen, Song; Liu, Yang; Du, Xiao-Jiao; Zhu, Yan-Hua; Wang, Jun
Galactose and near infrared fluorescence probe conjugated pH-responsive copolymer for imaging of drug deliveryJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE213:E72-E73 Sep 2015Fu, Liyi; Sun, Chunyang; Yan, Lifeng
Co-delivery of all-trans-retinoic acid and doxorubicin for cancer therapy with synergistic inhibition of cancer stem cellsJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE213:E94-E94 Sep 2015Sun, Rong; Liu, Yang; Li, Shi-yong; Shen, Song; Du, Xiao-jiao; Xu, Cong-fei; Wang, Jun
Targeting glucose uptake of glioma cells by siRNA delivery with polymer nanoparticleJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE213:E23-E24 Sep 2015Xu, Cong-fei; Liu, Yang; Shen, Song; Zhu, Yan-hua; Wang, Jun
Polar Group and Defect Engineering in a Metal-Organic Framework: Synergistic Promotion of Carbon Dioxide Sorption and ConversionCHEMSUSCHEM8(5):878-885 Mar 2015Jiang, Zhuo-Rui; Wang, Hengwei; Hu, Yingli; Lu, Junling; Jiang, Hai-Long
TLR3 Signaling in Macrophages Is Indispensable for the Protective Immunity of Invariant Natural Killer T Cells against Enterovirus 71 InfectionPLOS PATHOGENS11(1):e1004613 Jan 2015Zhu, Kai; Yang, Juhao; Luo, Kaiming; Yang, Chunhui; Zhang, Na; Xu, Ruifeng; Chen, Jianxia; Jin, Mingfei; Xu, Bin; Guo, Nining; Wang, Jianrong; Chen, Zuolong; Cui, Ying; Zhao, Hui; Wang, Yan; Deng, Chaoyang; Bai, Li; Ge, Baoxue; Qin, Cheng-Feng; Shen, Hao; Yang, Chun-Fu; Leng, Qibin
CCNYL1, but Not CCNY, Cooperates with CDK16 to Regulate Spermatogenesis in MousePLOS GENETICS11(8):e1005485 Aug 2015Zi, Zhenzhen; Zhang, Zhuzhen; Li, Qingrun; An, Weiwei; Zeng, Liyong; Gao, Dayuan; Yang, Ying; Zhu, Xueliang; Zeng, Rong; Shum, Winnie Waichi; Wu, Jiarui
Disordered Solids without Well-Defined Transverse Phonons: The Nature of Hard-Sphere GlassesPHYSICAL REVIEW LETTERS114(3):35502 Jan 2015Wang, Xipeng; Zheng, Wen; Wang, Lijin; Xu, Ning
Local Scaling Correction for Reducing Delocalization Error in Density Functional ApproximationsPHYSICAL REVIEW LETTERS114(5):53001 Feb 2015Li, Chen; Zheng, Xiao; Cohen, Aron J.; Mori-Sanchez, Paula; Yang, Weitao
Experimental Observation of Lee-Yang ZerosPHYSICAL REVIEW LETTERS114(1):10601 Jan 2015Peng, Xinhua; Zhou, Hui; Wei, Bo-Bo; Cui, Jiangyu; Du, Jiangfeng; Liu, Ren-Bao
Experimental Quantum-Walk Revival with a Time-Dependent CoinPHYSICAL REVIEW LETTERS114(14):140502 Apr 2015Xue, P.; Zhang, R.; Qin, H.; Zhan, X.; Bian, Z. H.; Li, J.; Sanders, Barry C.
Surface Aligned Magnetic Moments and Hysteresis of an Endohedral Single-Molecule Magnet on a MetalPHYSICAL REVIEW LETTERS114(8):087201 Feb 2015Westerstroem, Rasmus; Uldry, Anne-Christine; Stania, Roland; Dreiser, Jan; Piamonteze, Cinthia; Muntwiler, Matthias; Matsui, Fumihiko; Rusponi, Stefano; Brune, Harald; Yang, Shangfeng; Popov, Alexey; Buechner, Bernd; Delley, Bernard; Greber, Thomas
Entanglement-Based Machine Learning on a Quantum ComputerPHYSICAL REVIEW LETTERS114(11):110504 Mar 2015Cai, X. -D.; Wu, D.; Su, Z. -E.; Chen, M. -C.; Wang, X. -L.; Li, Li; Liu, N. -L.; Lu, C. -Y.; Pan, J. -W.
Dynamically Controlled Resonance Fluorescence Spectra from a Doubly Dressed Single InGaAs Quantum DotPHYSICAL REVIEW LETTERS114(9):097402 Mar 2015He, Y.; He, Y. -M.; Liu, J.; Wei, Y. -J.; Ramirez, H. Y.; Atatuere, M.; Schneider, C.; Kamp, M.; Hoefling, S.; Lu, C. -Y.; Pan, J. -W.
Long-Distance Measurement-Device-Independent Multiparty Quantum CommunicationPHYSICAL REVIEW LETTERS114(9):090501 Mar 2015Fu, Yao; Yin, Hua-Lei; Chen, Teng-Yun; Chen, Zeng-Bing
Softening of Roton and Phonon Modes in a Bose-Einstein Condensate with Spin-Orbit CouplingPHYSICAL REVIEW LETTERS114(10):105301 Mar 2015Ji, Si-Cong; Zhang, Long; Xu, Xiao-Tian; Wu, Zhan; Deng, Youjin; Chen, Shuai; Pan, Jian-Wei
Carbon Dimers as the Dominant Feeding Species in Epitaxial Growth and Morphological Phase Transition of Graphene on Different Cu SubstratesPHYSICAL REVIEW LETTERS114(21):216102 May 2015Wu, Ping; Zhang, Yue; Cui, Ping; Li, Zhenyu; Yang, Jinlong; Zhang, Zhenyu
Highly Retrievable Spin-Wave-Photon Entanglement SourcePHYSICAL REVIEW LETTERS114(21):210501 May 2015Yang, Sheng-Jun; Wang, Xu-Jie; Li, Jun; Rui, Jun; Bao, Xiao-Hui; Pan, Jian-Wei
High-Fidelity Single-Shot Toffoli Gate via Quantum ControlPHYSICAL REVIEW LETTERS114(20):200502 May 2015Zahedinejad, Ehsan; Ghosh, Joydip; Sanders, Barry C.
Realization of Single-Qubit Positive-Operator-Valued Measurement via a One-Dimensional Photonic Quantum WalkPHYSICAL REVIEW LETTERS114(20):203602 May 2015Bian, Zhihao; Li, Jian; Qin, Hao; Zhan, Xiang; Zhang, Rong; Sanders, Barry C.; Xue, Peng
Experimental Realization of a Quantum Support Vector MachinePHYSICAL REVIEW LETTERS114(14):140504 Apr 2015Li, Zhaokai; Liu, Xiaomei; Xu, Nanyang; Du, Jiangfeng
Linear Scaling of the Exciton Binding Energy versus the Band Gap of Two-Dimensional MaterialsPHYSICAL REVIEW LETTERS115(6):066403 Aug 2015Choi, Jin-Ho; Cui, Ping; Lan, Haiping; Zhang, Zhenyu
Coulomb Liquid Phases of Bosonic Cluster Mott Insulators on a Pyrochlore LatticePHYSICAL REVIEW LETTERS115(3):037202 Jul 2015Lv, Jian-Ping; Chen, Gang; Deng, Youjin; Meng, Zi Yang
Self-Assembled Si(111) Surface States: 2D Dirac Material for THz PlasmonicsPHYSICAL REVIEW LETTERS115(2):026803 Jul 2015Wang, Z. F.; Liu, Feng
Genuine High-Order Einstein-Podolsky-Rosen SteeringPHYSICAL REVIEW LETTERS115(1):010402 Jul 2015Li, Che-Ming; Chen, Kai; Chen, Yueh-Nan; Zhang, Qiang; Chen, Yu-Ao; Pan, Jian-Wei
Correlated Exciton Transport in Rydberg-Dressed-Atom Spin ChainsPHYSICAL REVIEW LETTERS115(9):93002 Aug 2015Schempp, H.; Guenter, G.; Wuester, S.; Weidemueller, M.; Whitlock, S.
Experimental Realization of High-Efficiency Counterfactual ComputationPHYSICAL REVIEW LETTERS115(8):80501 Aug 2015Kong, Fei; Ju, Chenyong; Huang, Pu; Wang, Pengfei; Kong, Xi; Shi, Fazhan; Jiang, Liang; Du, Jiangfeng
Operating Spin Echo in the Quantum Regime for an Atomic-Ensemble Quantum MemoryPHYSICAL REVIEW LETTERS115(13):133002 Sep 2015Rui, Jun; Jiang, Yan; Yang, Sheng-Jun; Zhao, Bo; Bao, Xiao-Hui; Pan, Jian-Wei
Pressure-Induced Electronic Transition in Black PhosphorusPHYSICAL REVIEW LETTERS115(18):186403 Oct 2015Xiang, Z. J.; Ye, G. J.; Shang, C.; Lei, B.; Wang, N. Z.; Yang, K. S.; Liu, D. Y.; Meng, F. B.; Luo, X. G.; Zou, L. J.; Sun, Z.; Zhang, Y.; Chen, X. H.
Angular-Dependent Phase Factor of Shubnikov-de Haas Oscillations in the Dirac Semimetal Cd3As2PHYSICAL REVIEW LETTERS115(22):226401 Nov 2015Xiang, Z. J.; Zhao, D.; Jin, Z.; Shang, C.; Ma, L. K.; Ye, G. J.; Lei, B.; Wu, T.; Xia, Z. C.; Chen, X. H.
Highly Anisotropic Dirac Fermions in Square GraphynesJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS6(15):2959-2962 Aug 2015Zhang, L. Z.; Wang, Z. F.; Wang, Zhiming M.; Du, S. X.; Gao, H. -J.; Liu, Feng
Composition-dependent activity of Cu-Pt alloy nanocubes for electrocatalytic CO2 reductionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(8):4134-4138 2015Zhao, Xueyu; Luo, Binbin; Long, Ran; Wang, Chengming; Xiong, Yujie
Directly bonded hybrid of graphene nanoplatelets and fullerene: facile solid-state mechanochemical synthesis and application as carbon-based electrocatalyst for oxygen reduction reactionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(8):4139-4146 2015Guan, Jian; Chen, Xiang; Wei, Tao; Liu, Fupin; Wang, Song; Yang, Qing; Lu, Yalin; Yang, Shangfeng
Metal-organic framework-derived porous Mn1.8Fe1.2O4 nanocubes with an interconnected channel structure as high-performance anodes for lithium ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(6):2815-2824 2015Zheng, Fangcai; Zhu, Dequan; Shi, Xiaohui; Chen, Qianwang
Electrochemical performance of rod-like Sb-C composite as anodes for Li-ion and Na-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(7):3276-3280 2015Fan, Long; Zhang, Jingjing; Cui, Jianhua; Zhu, Yongchun; Liang, Jianwen; Wang, Lili; Qian, Yitai
Core-shell Fe3O4@SiO2@HNbMoO6 nanocomposites: new magnetically recyclable solid acid for heterogeneous catalysisJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(7):2456-3464 2015Shen, P.; Zhang, H. T.; Liu, H.; Xin, J. Y.; Fei, L. F.; Luo, X. G.; Ma, R. Z.; Zhang, S. J.
Sulfur-carbon yolk-shell particle based 3D interconnected nanostructures as cathodes for rechargeable lithium-sulfur batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(5):1853-1857 2015Ding, Ning; Lum, Yanwei; Chen, Shaofeng; Chien, Sheau Wei; Hor, T. S. Andy; Liu, Zhaolin; Zong, Yun
An aqueous rechargeable sodium ion battery based on a NaMnO2-NaTi2(PO4)(3) hybrid system for stationary energy storageJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(4):1400-1404 2015Hou, Zhiguo; Li, Xiaona; Liang, Jianwen; Zhu, Youngchun; Qian, Yitai
Coaxial MnO/N-doped carbon nanorods for advanced lithium-ion battery anodesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(3):1037-1041 2015Gu, Xin; Yue, Jie; Chen, Liang; Liu, Shuo; Xu, Huayun; Yang, Jian; Qian, Yitai; Zhao, Xuebo
Synthesis of FeP2/C nanohybrids and their performance for hydrogen evolution reactionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(2):499-503 2015Jiang, Jun; Wang, Chunde; Zhang, Jiajia; Wang, Wenliang; Zhou, Xiaoli; Pan, Bicai; Tang, Kaibin; Zuo, Jian; Yang, Qing
Synthesis of hexagonal MoO3 nanorods and a study of their electrochemical performance as anode materials for lithium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(14):7463-7468 2015Zhou, Jianbin; Lin, Ning; Wang, Liangbiao; Zhang, Kailong; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Formation of bilayer clathrate hydratesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(10):5547-5555 Mar 2015Zhao, Wen-Hui; Bai, Jaeil; Wang, Lu; Yuan, Lan-Feng; Yang, Jinlong; Francisco, Joseph S.; Zeng, Xiao Cheng
Plasmon enhanced photocurrent in strongly coupled Ag@perylene core-shell nanowiresJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(24):12845-42851 2015Lin, Ling; Gao, Gui-Qi; Zhu, Qing; Xu, An-Wu
Enhancement of thermoelectric performance of beta-Zn4Sb3 through resonant distortion of electronic density of states doped with GdJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(22):11768-11772 2015Ren, Baojin; Liu, Mian; Li, Xiaoguang; Qin, Xiaoying; Li, Di; Zou, Tianhua; Sun, Guolong; Li, Yuanyue; Xin, Hongxing; Zhang, Jian
A Si/Ge nanocomposite prepared by a one-step solid-state metathesis reaction and its enhanced electrochemical performanceJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(21):11199-11202 2015Lin, Ning; Wang, Liangbiao; Zhou, Jianbin; Zhou, Jie; Han, Ying; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai; Cao, Changhe
Mesoporous quasi-single-crystalline NiCo2O4 superlattice nanoribbons with optimizable lithium storage propertiesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(19):10336-10344 2015Li, Baosong; Feng, Jinkui; Qian, Yitai; Xiong, Shenglin
Pd-Ag alloy nanocages: integration of Ag plasmonic properties with Pd active sites for light-driven catalytic hydrogenationJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(18):9390-9394 2015Zhao, Xueyu; Long, Ran; Liu, Dong; Luo, Binbin; Xiong, Yujie
Porous MnFe2O4 microrods as advanced anodes for Li-ion batteries with long cycle lifespanJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(18):9550-9555 2015Wang, Nana; Ma, Xiaojian; Wang, Yunpo; Yang, Jian; Qian, Yitai
Graphene aerogel prepared by thermal evaporation of graphene oxide suspension containing sodium bicarbonateJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(15):7950-7958 2015Yang, Shaolin; Zhang, Li; Yang, Qiuyun; Zhang, Zihan; Chen, Bo; Lv, Peng; Zhu, Wei; Wang, Guanzhong
The synergistic effect of metallic molybdenum dioxide nanoparticle decorated graphene as an active electrocatalyst for an enhanced hydrogen evolution reactionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(15):8055-8061 2015Xie, Xiao; Lin, Ling; Liu, Rui-Yang; Jiang, Yi-Fan; Zhu, Qing; Xu, An-Wu
MoP is a novel, noble-metal-free cocatalyst for enhanced photocatalytic hydrogen production from water under visible lightJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(33):16941-16947 2015Yue, Qiudi; Wan, Yangyang; Sun, Zijun; Wu, Xiaojun; Yuan, Yupeng; Du, Pingwu
Facile fabrication of hierarchical porous rose-like NiCo2O4 nanoflake/MnCo2O4 nanoparticle composites with enhanced electrochemical performance for energy storageJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(31):16142-16149 2015Zhai, Yanjun; Mao, Hongzhi; Liu, Peng; Ren, Xiaochuan; Xu, Liqiang; Qian, Yitai
Plasmon enhanced visible light photocatalytic activity of ternary Ag2Mo2O7@AgBr-Ag rod-like heterostructuresJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(28):14661-14668 2015Shen, Cong-Cong; Zhu, Qing; Zhao, Zhi-Wei; Wen, Tao; Wang, Xiangke; Xu, An-Wu
A high performance cathode for proton conducting solid oxide fuel cellsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(16):8405-8412 Apr 2015Wang, Zhiquan; Yang, Wenqiang; Shafi, Shahid P.; Bi, Lei; Wang, Zhenbin; Peng, Ranran; Xia, Changrong; Liu, Wei; Lu, Yalin
Experimental and theoretical investigations of nitro-group doped porous carbon as a high performance lithium-ion battery anodeJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(36):18657-18666 2015Yang, Yang; Zheng, Fangcai; Xia, Guoliang; Lun, Zhengyan; Chen, Qianwang
Synchronous synthesis of a Si/Cu/C ternary nano-composite as an anode for Li ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(34):17544-17548 2015Lin, Ning; Zhou, Jie; Zhou, Jianbin; Han, Ying; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Triple-walled SnO2@N-doped carbon@SnO2 nanotubes as an advanced anode material for lithium and sodium storageJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(46):23194-23200 2015Yue, Jie; Wang, Wenpeng; Wang, Nana; Yang, Xianfeng; Feng, Jinkui; Yang, Jian; Qian, Yitai
One-pot synthesis of carbon-coated Ni5P4 nanoparticles and CoP nanorods for high-rate and high-stability lithium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A3(46):23345-23351 2015Jiang, Jun; Wang, Chunde; Li, Wei; Yang, Qing
Half-filled energy bands induced negative differential resistance in nitrogen-doped grapheneNANOSCALE7(9):4156-4162 2015Li, Xiao-Fei; Lian, Ke-Yan; Qiu, Qi; Luo, Yi
Large-area synthesis of monolayer WSe2 on a SiO2/Si substrate and its device applicationsNANOSCALE7(9):4193-4198 2015Huang, Jian; Yang, Lei; Liu, Dong; Chen, Jingjing; Fu, Qi; Xiong, Yujie; Lin, Fang; Xiang, Bin
Molecular hot electroluminescence due to strongly enhanced spontaneous emission rates in a plasmonic nanocavityNANOSCALE7(6):2442-2449 2015Chen, Gong; Li, Xiao-Guang; Zhang, Zhen-Yu; Dong, Zhen-Chao
Bipyridine hydrogel for selective and visible detection and absorption of Cd2+NANOSCALE7(6):2797-2804 2015Miao, Qingqing; Wu, Ziye; Hai, Zijuan; Tao, Changlu; Yuan, Qingpan; Gong, Yadi; Guan, Yafeng; Jiang, Jun; Liang, Gaolin
Structural and electronic properties of an ordered grain boundary formed by separated (1,0) dislocations in grapheneNANOSCALE7(7):3055-3059 2015Ma, Chuanxu; Sun, Haifeng; Du, Hongjian; Wang, Jufeng; Zhao, Aidi; Li, Qunxiang; Wang, Bing; Hou, J. G.
Colloidal nanocrystals of orthorhombic Cu2ZnGeS4: phase-controlled synthesis, formation mechanism and photocatalytic behaviorNANOSCALE7(7):3247-3253 2015Fan, Cong-Min; Regulacio, Michelle D.; Ye, Chen; Lim, Suo Hon; Lua, Shun Kuang; Xu, Qing-Hua; Dong, Zhili; Xu, An-Wu; Han, Ming-Yong
Nano electrochemical reactors of Fe2O3 nanoparticles embedded in shells of nitrogen-doped hollow carbon spheres as high-performance anodes for lithium-ion batteriesNANOSCALE7(8):3410-3417 2015Zheng, Fangcai; He, Mengni; Yang, Yang; Chen, Qianwang
High yield fabrication of hollow vesica-like silicon based on the Kirkendall effect and its application to energy storageNANOSCALE7(8):3440-3444 2015Liang, Jianwen; Li, Xiaona; Cheng, Qiushi; Hou, Zhiguo; Fan, Long; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Multiwalled carbon nanotube@a-C@Co9S8 nanocomposites: a high-capacity and long-life anode material for advanced lithium ion batteriesNANOSCALE7(8):3520-3525 2015Zhou, Yanli; Yan, Dong; Xu, Huayun; Liu, Shuo; Yang, Jian; Qian, Yitai
Reduced graphene oxide hydrogel film with a continuous ion transport network for supercapacitorsNANOSCALE7(8):3712-3718 2015Feng, Xiayu; Chen, Wufeng; Yan, Lifeng
Black phosphorus nanoelectromechanical resonators vibrating at very high frequenciesNANOSCALE7(3):877-884 2015Wang, Zenghui; Jia, Hao; Zheng, Xuqian; Yang, Rui; Wang, Zefang; Ye, G. J.; Chen, X. H.; Shan, Jie; Feng, Philip X-L
Synthesis of FeCo nanocrystals encapsulated in nitrogen-doped graphene layers for use as highly efficient catalysts for reduction reactionsNANOSCALE7(2):450-454 2015Hu, Lin; Zhang, Ruirui; Wei, Lingzhi; Zhang, Fapei; Chen, Qianwang
Structural distortion in graphitic-C3N4 realizing an efficient photoreactivityNANOSCALE7(12):5152-5156 2015Wang, Hui; Zhang, Xiaodong; Xie, Junfeng; Zhang, Jiajia; Ma, Piao; Pan, Bicai; Xie, Yi
Metallic MoO2 cocatalyst significantly enhances visible-light photocatalytic hydrogen production over MoO2/Zn0.5Cd0.5S heterojunctionNANOSCALE7(13):5752-5759 2015Du, Hong; Xie, Xiao; Zhu, Qing; Lin, Ling; Jiang, Yi-Fan; Yang, Zheng-Kun; Zhou, Xiao; Xu, An-Wu
Large-area synthesis of monolayered MoS2(1-x)Se2x with a tunable band gap and its enhanced electrochemical catalytic activityNANOSCALE7(23):10490-10497 2015Yang, Lei; Fu, Qi; Wang, Wenhui; Huang, Jian; Huang, Jianliu; Zhang, Jingyu; Xiang, Bin
Fe3O4 nanoflakes in an N-doped carbon matrix as high-performance anodes for lithium ion batteriesNANOSCALE7(22):10123-10129 2015Guo, Cong; Wang, Lili; Zhu, Yongchun; Wang, Danfeng; Yang, Qianqian; Qian, Yitai
MOF-derived ultrafine MnO nanocrystals embedded in a porous carbon matrix as high-performance anodes for lithium-ion batteriesNANOSCALE7(21):9637-9645 2015Zheng, Fangcai; Xia, Guoliang; Yang, Yang; Chen, Qianwang
Understanding the origin of phase segregation of nano-crystalline in a BexZn1-xO random alloy: a novel phase of Be1/3Zn2/3ONANOSCALE7(21):9852-9858 2015Yong, Dingyu; He, Haiyan; Su, Longxing; Zhu, Yuan; Tang, Zikang; Zeng, Xiao Cheng; Pan, Bicai
Nano-scale displacement sensing based on van der Waals interactionsNANOSCALE7(19):8962-8967 2015Hu, Lin; Zhao, Jin; Yang, Jinlong
Oxygen deficient ZnO1-x nanosheets with high visible light photocatalytic activityNANOSCALE7(16):7216-7223 2015Guo, Hong-Li; Zhu, Qing; Wu, Xi-Lin; Jiang, Yi-Fan; Xie, Xiao; Xu, An-Wu
CVD synthesis of Mo(1-x)WxS2 and MoS2(1-x)Se2x alloy monolayers aimed at tuning the bandgap of molybdenum disulfideNANOSCALE7(32):13554-13560 2015Zhang, Wenting; Li, Xiaodong; Jiang, Tongtong; Song, Jiangluqi; Lin, Yue; Zhu, Lixin; Xu, Xiaoliang
Electronic and magnetic properties of silicon supported organometallic molecular wires: a density functional theory (DFT) studyNANOSCALE7(32):13734-13746 2015Liu, Xia; Tan, Yingzi; Li, Xiuling; Wu, Xiaojun; Pei, Yong
Effects of stacking order, layer number and external electric field on electronic structures of few-layer C2N-h2DNANOSCALE7(33)14062-14070Zhang, Ruiqi; Li, Bin; Yang, Jinlong
Mn(II) mediated degradation of artemisinin based on Fe3O4@MnSiO3-FA nanospheres for cancer therapy in vivoNANOSCALE7(29):12542-12551 2015Chen, Jian; Zhang, Weijie; Zhang, Min; Guo, Zhen; Wang, Haibao; He, Mengni; Xu, Pengping; Zhou, Jiajia; Liu, Zhenbang; Chen, Qianwang
Self-interconnecting Pt nanowire network electrode for electrochemical amperometric biosensorNANOSCALE7(26):11460-11467 2015Wang, Shuqi; Xu, Li-Ping; Liang, Hai-Wei; Yu, Shu-Hong; Wen, Yongqiang; Wang, Shutao; Zhang, Xueji
MoS2 ultrathin nanosheets obtained under a high magnetic field for lithium storage with stable and high capacityNANOSCALE7(25):10925-10930 2015Hu, Lin; Feng, Xuyong; Wei, Lingzhi; Zhang, Kejun; Dai, Jianming; Wu, Yucheng; Chen, Qianwang
Cu3Si@Si core-shell nanoparticles synthesized using a solid-state reaction and their performance as anode materials for lithium ion batteriesNANOSCALE7(37):15075-15079 2015Zhou, Jianbin; Lin, Ning; Han, Ying; Zhou, Jie; Zhu, Yongchun; Du, Jin; Qian, Yitai
Synthesis of Cu2SnSe3-Au heteronanostructures with optoelectronic and photocatalytic propertiesNANOSCALE7(37):15106-15110 2015Wang, Wenliang; Ding, Tao; Chen, Guihuan; Zhang, Li; Yu, Yongqiang; Yang, Qing
3D architecture constructed via the confined growth of MoS2 nanosheets in nanoporous carbon derived from metal-organic frameworks for efficient hydrogen productionNANOSCALE7(43):18004-48009 2015Liu, Yun; Zhou, Xiaoli; Ding, Tao; Wang, Chunde; Yang, Qing
Ni12P5 nanoparticles decorated on carbon nanotubes with enhanced electrocatalytic and lithium storage propertiesNANOSCALE 7(45):19241-19249 2015Wang, Chunde; Ding, Tao; Sun, Yuan; Zhou, Xiaoli; Liu, Yun; Yang, Qing
Magnetic and optical properties of NaGdF4:Nd3+, Yb3+, Tm3+ nanocrystals with upconversion/downconversion luminescence from visible to the near-infrared second windowNANO RESEARCH8(2):636-648 Feb 2015Zhang, Xianwen; Zhao, Zhi; Zhang, Xin; Cordes, David B.; Weeks, Brandon; Qiu, Bensheng; Madanan, Kailasnath; Sardar, Dhiraj; Chaudhuri, Jharna
Chemically exfoliated metallic MoS2 nanosheets: A promising supporting co-catalyst for enhancing the photocatalytic performance of TiO2 nanocrystalsNANO RESEARCH8(1):175-183 Jan 2015Bai, Song; Wang, Limin; Chen, Xiaoyi; Du, Junteng; Xiong, Yujie
Metallic mesocrystal nanosheets of vanadium nitride for high-performance all-solid-state pseudocapacitorsNANO RESEARCH8(1):193-200 Jan 2015Bi, Wentuan; Hu, Zhenpeng; Li, Xiaogang; Wu, Changzheng; Wu, Junchi; Wu, Yubin; Xie, Yi
Controlling the lateral and vertical dimensions of Bi2Se3 nanoplates via seeded growthNANO RESEARCH8(1):246-256 Jan 2015Zhuang, Awei; Zhao, Yuzhou; Liu, Xianli; Xu, Mingrui; Wang, Youcheng; Jeong, Unyong; Wang, Xiaoping; Zeng, Jie
Hydrothermal synthesis of nano-silicon from a silica sol and its use in lithium ion batteriesNANO RESEARCH8(5):1497-1504 May 2015Liang, Jianwen; Li, Xiaona; Zhu, Yongchun; Guo, Cong; Qian, Yitai
Understanding the stability and reactivity of ultrathin tellurium nanowires in solution: An emerging platform for chemical transformation and material designNANO RESEARCH8(4):1081-1097 Apr 2015Xu, Liang; Liang, Hai-Wei; Li, Hui-Hui; Wang, Kai; Yang, Yuan; Song, Lu-Ting; Wang, Xu; Yu, Shu-Hong
Interfacial state induced ultrasensitive ultraviolet light photodetector with resolved flux down to 85 photons per secondNANO RESEARCH8(4):1098-1107 Apr 2015Yu, Yong-Qiang; Luo, Lin-Bao; Wang, Ming-Zheng; Wang, Bo; Zeng, Long-Hui; Wu, Chun-Yan; Jie, Jian-Sheng; Liu, Jian-Wei; Wang, Li; Yu, Shu-Hong
Microwave-assisted synthesis of photoluminescent glutathione-capped Au/Ag nanoclusters: A unique sensor-on-a-nanoparticle for metal ions, anions, and small moleculesNANO RESEARCH8(7):2329-2339 Jul 2015Zhang, Jia; Yuan, Yue; Wang, Yu; Sun, Fanfei; Liang, Gaolin; Jiang, Zheng; Yu, Shu-Hong
Concave Cu-Pd bimetallic nanocrystals: Ligand-based Co-reduction and mechanistic studyNANO RESEARCH8(7):2415-2430 Jul 2015Zhang, Lan; Su, Hongyang; Sun, Mei; Wang, Youcheng; Wu, Wenlong; Yu, Taekyung; Zeng, Jie
Enhancing the catalytic efficiency of the Heck coupling reaction by forming 5 nm Pd octahedrons using kinetic controlNANO RESEARCH8(6):2115-2123 Jun 2015Long, Ran; Wu, Di; Li, Yaping; Bai, Yu; Wang, Chengming; Song, Li; Xiong, Yujie
Etching approach to hybrid structures of PtPd nanocages and graphene for efficient oxygen reduction reaction catalystsNANO RESEARCH8(9):2789-2799 Sep 2015Bai, Song; Wang, Chengming; Jiang, Wenya; Du, Nana; Li, Jing; Du, Junteng; Long, Ran; Li, Zhengquan; Xiong, Yujie
One-pot synthesis of Bi2Se3 nanostructures with rationally tunable morphologiesNANO RESEARCH8(11):3612-3620 Nov 2015Liu, Xianli; Xu, Jinwei; Fang, Zhicheng; Lin, Lin; Qian, Yu; Wang, Youcheng; Ye, Chunmiao; Ma, Chao; Zeng, Jie
Towards full-spectrum photocatalysis: Achieving a Z-scheme between Ag2S and TiO2 by engineering energy band alignment with interfacial AgNANO RESEARCH8(11):3621-3629 Nov 2015Li, Yanrui; Li, Leilei; Gong, Yunqi; Bai, Song; Ju, Huanxin; Wang, Chengming; Xu, Qian; Zhu, Junfa; Jiang, Jun; Xiong, Yujie
Atomic resolution scanning tunneling microscope imaging up to 27 T in a water-cooled magnetNANO RESEARCH8(12):3898-3904 Dec 2015Meng, Wenjie; Guo, Ying; Hou, Yubin; Lu, Qingyou
Stable metallic 1T-WS2 ultrathin nanosheets as a promising agent for near-infrared photothermal ablation cancer therapyNANO RESEARCH8(12):3982-3991 Dec 2015Liu, Qin; Sun, Chunyang; He, Qun; Khalil, Adnan; Xiang, Ting; Liu, Daobin; Zhou, Yu; Wang, Jun; Song, Li相关文章