您当前的位置:首页 > 研究成果 > 论文与专著

2019年合肥微尺度物质科学国家研究中心部分论文列表

2019年研究中心部分论文列表

时间:2020-05-25 16:21:19 来源:合肥微尺度物质科学国家研究中心
论文题目出版刊物卷期页码作者全称
Selective visible-light-driven photocatalytic CO2 reduction to CH4 mediated by atomically thin CuIn5S8 layersNATURE ENERGY4(8):690-699 AUG 2019Li, Xiaodong; Sun, Yongfu; Xu, Jiaqi; Shao, Yanjie; Wu, Ju; Xu, Xiaoliang; Pan, Yang; Ju, Huanxin; Zhu, Junfa; Xie, Yi
Atomically dispersed platinum supported on curved carbon supports for efficient electrocatalytic hydrogen evolutionNATURE ENERGY4(6):512-518 JUN 2019Li, Daobin; Li, Xiyu; Chen, Shuangming; Yang, Huan; Wang, Changda; Wu, Chuanqiang; Haleem, Yasir A.; Duan, Sai; Lu, Junling; Ge, Binghui; Ajayan, Pulickel M.; Luo, Yi; Jiang, Jun; Song, Li
Atomically dispersed iron hydroxide anchored on Pt for preferential oxidation of CO in H-2NATURE565(7741):631-635 Jan 2019Cao, Lina; Liu, Wei; Luo, Qiquan; Yin, Ruoting; Wang, Bing; Weissenrieder, Jonas; Soldemo, Markus; Yan, Huan; Lin, Yue; Sun, Zhihu; Ma, Chao; Zhang, Wenhua; Chen, Si; Wang, Hengwei; Guan, Qiaoqiao; Yao, Tao; Wei, Shiqiang; Yang, Jinlong; Lu, Junling
Three-dimensional quantum Hall effect and metal-insulator transition in ZrTe5NATURE569(7757):537-+ May 2019Tang, Fangdong; Ren, Yafei; Wang, Peipei; Zhong, Ruidan; Schneeloch, John; Yang, Shengyuan A.; Yang, Kun; Lee, Patrick A.; Gu, Genda; Qiao, Zhenhua; Zhang, Liyuan
Cryo-EM structures of herpes simplex virus type 1 portal vertex and packaged genomeNATURE570(7760):257-+ JUN 2019Liu, Yun-Tao; Jih, Jonathan; Dai, Xinghong; Bi, Guo-Qiang; Zhou, Z. Hong
High-temperature superconductivity in monolayer Bi2Sr2CaCu2O8+deltaNATURE575(7781):156-+ Nov 2019Yu, Yijun; Ma, Liguo; Cai, Peng; Zhong, Ruidan; Ye, Cun; Shen, Jian; Gu, G. D.; Chen, Xian Hui; Zhang, Yuanbo
Observation of magnetically tunable Feshbach resonances in ultracold (NaK)-Na-23-K-40+K-40 collisionsSCIENCE363(6424):261-+ Jan 2019Yang, Huan; Zhang, De-Chao; Liu, Lan; Liu, Ya-Xiong; Nan, Jue; Zhao, Bo; Pan, Jian-Wei
Photocatalytic decarboxylative alkylations mediated by triphenylphosphine and sodium iodideSCIENCE363(6434):1429-+ Mar 2019Fu, Ming-Chen; Shang, Rui; Zhao, Bin; Wang, Bing; Fu, Yao
Observation of parity-time symmetry breaking in a single-spin systemSCIENCE364(6443):878-+ May 2019Wu, Yang; Liu, Wenquan; Geng, Jianpei; Song, Xingrui; Ye, Xiangyu; Duan, Chang-Kui; Rong, Xing; Du, Jiangfeng
Strongly correlated quantum walks with a 12-qubit superconducting processorSCIENCE364(6442):753-+ May 2019Yan, Zhiguang; Zhang, Yu-Ran; Gong, Ming; Wu, Yulin; Zheng, Yarui; Li, Shaowei; Wang, Can; Liang, Futian; Lin, Jin; Xu, Yu; Guo, Cheng; Sun, Lihua; Peng, Cheng-Zhi; Xia, Keyu; Deng, Hui; Rong, Hao; You, J. Q.; Nori, Franco; Fan, Heng; Zhu, Xiaobo; Pan, Jian-Wei
Satellite testing of a gravitationally induced quantum decoherence modelSCIENCE366(6461):132-+ Oct 2019Xu, Ping; Ma, Yiqiu; Ren, Ji-Gang; Yong, Hai-Lin; Ralph, Timothy C.; Liao, Sheng-Kai; Yin, Juan; Liu, Wei-Yue; Cai, Wen-Qi; Han, Xuan; Wu, Hui-Nan; Wang, Wei-Yang; Li, Feng-Zhi; Yang, Meng; Lin, Feng-Li; Li, Li; Liu, Nai-Le; Chen, Yu-Ao; Lu, Chao-Yang; Chen, Yanbei; Fan, Jingyun; Peng, Cheng-Zhi; Pan, Jian-Wei
Carbon capture and conversion using metal-organic frameworks and MOF-based materialsCHEMICAL SOCIETY REVIEWS48(10):2783-2828 MAY 2019Ding, Meili; Flaig, Robinson W.; Jiang, Hai-Long; Yaghi, Omar M.
Surface charge printing for programmed droplet transportNATURE MATERIALS18(9):936-+ Sep 2019Sun, Qiangqiang; Wang, Dehui; Li, Yanan; Zhang, Jiahui; Ye, Shuji; Cui, Jiaxi; Chen, Longquan; Wang, Zuankai; Buett, Hans-Jurgen; Vollmer, Doris; Deng, Xu
Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Retinal NanoantennaeCELL177(2):243 Apr 2019Ma, Yuqian; Bao, Jin; Zhang, Yuanwei; Li, Zhanjun; Zhou, Xiangyu; Wan, Changlin; Huang, Ling; Zhao, Yang; Han, Gang; Xue, Tian
DNA-Packing Portal and Capsid-Associated Tegument Complexes in the Tumor Herpesvirus KSHVCELL178(6):1329-+ Sep 2019Gong, Danyang; Dai, Xinghong; Jih, Jonathan; Liu, Yun-Tao; Bi, Guo-Qiang; Sun, Ren; Zhou, Z. Hong
Observation of ballistic avalanche phenomena in nanoscale vertical InSe/BP heterostructuresNATURE NANOTECHNOLOGY14(3):217-+ Mar 2019Gao, Anyuan; Lai, Jiawei; Wang, Yaojia; Zhu, Zhen; Zeng, Junwen; Yu, Geliang; Wang, Naizhou; Chen, Wenchao; Cao, Tianjun; Hu, Weida; Sun, Dong; Chen, Xianhui; Miao, Feng; Shi, Yi; Wang, Xiaomu
Long-term pulmonary exposure to multi-walled carbon nanotubes promotes breast cancer metastatic cascadesNATURE NANOTECHNOLOGY14(7):719-+ JUL 2019Lu, Xuefei; Zhu, Yong; Bai, Ru; Wu, Zhengsheng; Qian, Wenchang; Yang, Leiyan; Cai, Rong; Yan, Hong; Li, Tao; Pandey, Vijay; Liu, Ying; Lobie, Peter E.; Chen, Chunying; Zhu, Tao
Actuating smartNATURE NANOTECHNOLOGY14(11):1003-1004 Nov 2019Ma, Mingming
Defect-rich and ultrathin N doped carbon nanosheets as advanced trifunctional metal-free electrocatalysts for the ORR, OER and HERENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE12(1):322-333 Jan 2019Jiang, Hao; Gu, Jinxing; Zheng, Xusheng; Liu, Min; Qiu, Xiaoqing; Wang, Liangbing; Li, Wenzhang; Chen, Zhongfang; Ji, Xiaobo; Li, Jie
Visible quantum dot light-emitting diodes with simultaneous high brightness and efficiencyNATURE PHOTONICS13(3):192-+ Mar 2019Shen, Huaibin; Gao, Qiang; Zhang, Yanbin; Lin, Yue; Lin, Qingli; Li, Zhaohan; Chen, Ling; Zeng, Zaiping; Li, Xiaoguang; Jia, Yu; Wang, Shujie; Du, Zuliang; Li, Lin Song; Zhang, Zhenyu
Entanglement of three quantum memories via interference of three single photonsNATURE PHOTONICS13(3):210-+ Mar 2019Jing, Bo; Wang, Xu-Jie; Yu, Yong; Sun, Peng-Fei; Jiang, Yan; Yang, Sheng-Jun; Jiang, Wen-Hao; Luo, Xi-Yu; Zhang, Jun; Jiang, Xiao; Bao, Xiao-Hui; Pan, Jian-Wei
Local temperatures out of equilibriumPHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS830:1-66 Oct 2019Zhang, Daochi; Zheng, Xiao; Di Ventra, Massimiliano
Nitrogen-Doped Carbon Nanotube Confined Co-N-x Sites for Selective Hydrogenation of Biomass-Derived CompoundsADVANCED MATERIALS31(11):1808341 Mar 2019Gong, Wanbing; Lin, Yue; Chen, Chun; Al-Mamun, Mohammad; Lu, Hai-Sheng; Wang, Guozhong; Zhang, Haimin; Zhao, Huijun
Super Moisture-Absorbent Gels for All-Weather Atmospheric Water HarvestingADVANCED MATERIALS31(10):1806446 Mar 2019Zhao, Fei; Zhou, Xingyi; Liu, Yi; Shi, Ye; Dai, Yafei; Yu, Guihua
Low-Temperature In Situ Amino Functionalization of TiO2 Nanoparticles Sharpens Electron Management Achieving over 21% Efficient Planar Perovskite Solar CellsADVANCED MATERIALS31(8):1806095 Feb 2019Hu, Wanpei; Zhou, Weiran; Lei, Xunyong; Zhou, Pengcheng; Zhang, Mengmeng; Chen, Tao; Zeng, Hualing; Zhu, Jun; Dai, Songyuan; Yang, Shihe; Yang, Shangfeng
Tracking Structural Self-Reconstruction and Identifying True Active Sites toward Cobalt Oxychloride Precatalyst of Oxygen Evolution ReactionADVANCED MATERIALS31(8):1805127 Feb 2019Jiang, Hongliang; He, Qun; Li, Xiyu; Su, Xiaozhi; Zhang, Youkui; Chen, Shuangming; Zhang, Shuo; Zhang, Guozhen; Jiang, Jun; Luo, Yi; Ajayan, Pulickel M.; Song, Li
Electron Correlations Engineer Catalytic Activity of Pyrochlore Iridates for Acidic Water OxidationADVANCED MATERIALS31(6):1805104 Feb 2019Shang, Chunyan; Cao, Cong; Yu, Dayou; Yan, Yu; Lin, Yitao; Li, Hongliang; Zheng, Tingting; Yan, Xupeng; Yu, Wenchao; Zhou, Shiming; Zeng, Jie
Van der Waals Heteroepitaxial Growth of Monolayer Sb in a Puckered Honeycomb StructureADVANCED MATERIALS31(5):1806130 Feb 2019Shi, Zhi-Qiang; Li, Huiping; Yuan, Qian-Qian; Song, Ye-Heng; Lv, Yang-Yang; Shi, Wei; Jia, Zhen-Yu; Gao, Libo; Chen, Yan-Bin; Zhu, Wenguang; Li, Shao-Chun
Trifunctional Self-Supporting Cobalt-Embedded Carbon Nanotube Films for ORR, OER, and HER Triggered by Solid Diffusion from Bulk MetalADVANCED MATERIALS31(12):1808043- Mar 2019Yang, Zhengkun; Zhao, Changming; Qu, Yunteng; Zhou, Huang; Zhou, Fangyao; Wang, Jing; Wu, Yuen; Li, Yadong
A Highly Stretchable and Real-Time Healable SupercapacitorADVANCED MATERIALS31(19):1900573- May 2019Chen, Chuan-Rui; Qin, Haili; Cong, Huai-Ping; Yu, Shu-Hong
High Phase Purity of Large-Sized 1T '-MoS2 Monolayers with 2D SuperconductivityADVANCED MATERIALS31(19):1900568- May 2019Peng, Jing; Liu, Yuhua; Luo, Xiao; Wu, Jiajing; Lin, Yue; Guo, Yuqiao; Zhao, Jiyin; Wu, Xiaojun; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Multilayer Polypyrrole Nanosheets with Self-Organized Surface Structures for Flexible and Efficient Solar-Thermal Energy ConversionADVANCED MATERIALS31(19):1807716- May 2019Wang, Xu; Liu, Qingchang; Wu, Siyao; Xu, Baoxing; Xu, Hangxun
Intrinsic Negative Magnetoresistance in Van Der Waals FeNbTe2 Single CrystalsADVANCED MATERIALS31(18):1900246- May 2019Bai, Wei; Hu, Zhongqiang; Wang, Sheng; Hua, Yang; Sun, Zhe; Xiao, Chong; Xie, Yi
Boosting Water Dissociation Kinetics on Pt-Ni Nanowires by N-Induced Orbital TuningADVANCED MATERIALS31(16):1807780- Apr 2019Xie, Yufang; Cai, Jinyan; Wu, Yishang; Zang, Yipeng; Zheng, Xusheng; Ye, Jian; Cui, Peixin; Niu, Shuwen; Liu, Yun; Zhu, Junfa; Liu, Xiaojing; Wang, Gongming; Qian, Yitai
Multifunctional Janus Microplates Arrays Actuated by Magnetic Fields for Water/Light Switches and Bio-Inspired Assimilatory ColorationADVANCED MATERIALS31(15):1807507- Apr 2019Jiang, Shaojun; Hu, Yanlei; Wu, Hao; Zhang, Yachao; Zhang, Yiyuan; Wang, Yulong; Zhang, Yinghui; Zhu, Wulin; Li, Jiawen; Wu, Dong; Chu, Jiaru
Ultrathin Cobalt Oxide Layers as Electrocatalysts for High-Performance Flexible Zn-Air BatteriesADVANCED MATERIALS31(15):1807468- Apr 2019Zhou, Tianpei; Xu, Wanfei; Zhang, Nan; Du, Zhiyi; Zhong, Chengan; Yan, Wensheng; Ju, Huanxin; Chu, Wangsheng; Jiang, Hong; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Efficient and Robust Carbon Dioxide Electroreduction Enabled by Atomically Dispersed Sn delta+ SitesADVANCED MATERIALS31(15):1808135- Apr 2019Zu, Xiaolong; Li, Xiaodong; Liu, Wei; Sun, Yongfu; Xu, Jiaqi; Yao, Tao; Yan, Wensheng; Gao, Shan; Wang, Chengming; Wei, Shiqiang; Xie, Yi
A Mesoporous Nanoenzyme Derived from Metal-Organic Frameworks with Endogenous Oxygen Generation to Alleviate Tumor Hypoxia for Significantly Enhanced Photodynamic TherapyADVANCED MATERIALS31(27):1901893- JUL 2019Wang, Dongdong; Wu, Huihui; Lim, Wei Qi; Phua, Soo Zeng Fiona; Xu, Pengping; Chen, Qianwang; Guo, Zhen; Zhao, Yanli
Conical Hollow Microhelices with Superior Swimming Capabilities for Targeted Cargo DeliveryADVANCED MATERIALS31(25):1808226- JUN 2019Xin, Chen; Yang, Liang; Li, Jiawen; Hu, Yanlei; Qian, Dongdong; Fan, Shengying; Hu, Kai; Cai, Ze; Wu, Hao; Wang, Dawei; Wu, Dong; Chu, Jiaru
In Operando Probing of Lithium-Ion Storage on Single-Layer GrapheneADVANCED MATERIALS31(23):1808091- JUN 2019Ni, Kun; Wang, Xiangyang; Tao, Zhuchen; Yang, Jing; Shu, Na; Ye, Jianglin; Pan, Fei; Xie, Jian; Tan, Ziqi; Sun, Xuemei; Liu, Jie; Qi, Zhikai; Chen, Yanxia; Wu, Xiaojun; Zhu, Yanwu
Ambient Fast Synthesis and Active Sites Deciphering of Hierarchical Foam-Like Trimetal-Organic Framework Nanostructures as a Platform for Highly Efficient Oxygen Evolution ElectrocatalysisADVANCED MATERIALS31(23):1901139- JUN 2019Qian, Qizhu; Li, Yapeng; Liu, Yi; Yu, Lai; Zhang, Genqiang
Superelastic Hard Carbon Nanofiber AerogelsADVANCED MATERIALS31(23):1900651- JUN 2019Yu, Zhi-Long; Qin, Bing; Ma, Zhi-Yuan; Huang, Jin; Li, Si-Cheng; Zhao, Hao-Yu; Li, Han; Zhu, Yin-Bo; Wu, Heng-An; Yu, Shu-Hong
Self-Supported and Flexible Sulfur Cathode Enabled via Synergistic Confinement for High-Energy-Density Lithium-Sulfur BatteriesADVANCED MATERIALS31(33):1902228- Aug 2019Wang, Zhuosen; Shen, Jiadong; Liu, Jun; Xu, Xijun; Liu, Zhengbo; Hu, Renzong; Yang, Lichun; Feng, Yuezhan; Shi, Zhicong; Ouyang, Liuzhang; Yu, Yan; Zhu, Min
Recent Advances on Controlled Synthesis and Engineering of Hollow Alloyed Nanotubes for ElectrocatalysisADVANCED MATERIALS31(38):1803503- Sep 2019Li, Hui-Hui; Yu, Shu-Hong
Liberating N-CNTs Confined Highly Dispersed Co-N-x Sites for Selective Hydrogenation of QuinolinesADVANCED MATERIALS31(49):1906051- Dec 2019Gong, Wanbing; Yuan, Qinglin; Chen, Chun; Lv, Yang; Lin, Yue; Liang, Changhao; Wang, Guozhong; Zhang, Haimin; Zhao, Huijun
3D Honeycomb Architecture Enables a High-Rate and Long-Life Iron (III) Fluoride-Lithium BatteryADVANCED MATERIALS31(43):1905146- Oct 2019Wu, Feixiang; Srot, Vesna; Chen, Shuangqiang; Lorger, Simon; van Aken, Peter A.; Maier, Joachim; Yu, Yan
Ambient Synthesis of Single-Atom Catalysts from Bulk Metal via Trapping of Atoms by Surface Dangling BondsADVANCED MATERIALS31(44):1904496- Nov 2019Qu, Yunteng; Wang, Liguang; Li, Zhijun; Li, Peng; Zhang, Qinghua; Lin, Yue; Zhou, Fangyao; Wang, Huijuan; Yang, Zhengkun; Hu, Yidong; Zhu, Mengzhao; Zhao, Xuyan; Han, Xiao; Wang, Chengming; Xu, Qian; Gu, Lin; Luo, Jun; Zheng, Lirong; Wu, Yuen
Boosting Sodium Storage in TiF3/Carbon Core/Sheath Nanofibers through an Efficient Mixed-Conducting NetworkADVANCED ENERGY MATERIALS9(27):1901470- JUL 2019Zhang, Yan; Srot, Vesna; Moudrakovski, Igor; Feng, Yuezhan; van Aken, Peter A.; Maier, Joachim; Yu, Yan
Single-Walled Carbon Nanotubes in Emerging Solar Cells: Synthesis and Electrode ApplicationsADVANCED ENERGY MATERIALS9(23):1801312- JUN 2019Jeon, Il; Xiang, Rong; Shawky, Ahmed; Matsuo, Yutaka; Maruyama, Shigeo
Rationalizing Electrocatalysis of Li-S Chemistry by Mediator Design: Progress and ProspectsADVANCED ENERGY MATERIALS1901075-2019Song, Yingze; Cai, Wenlong; Kong, Long; Cai, Jingsheng; Zhang, Qiang; Sun, Jingyu
2D Layered Double Hydroxides for Oxygen Evolution Reaction: From Fundamental Design to ApplicationADVANCED ENERGY MATERIALS9(17):1803358- MAY 2019Lv, Lin; Yang, Zhaoxi; Chen, Kun; Wang, Chundong; Xiong, Yujie
Sub-6 nm Fully Ordered L1(0)-Pt-Ni-Co Nanoparticles Enhance Oxygen Reduction via Co Doping Induced Ferromagnetism Enhancement and Optimized Surface StrainADVANCED ENERGY MATERIALS9(17):1803771- MAY 2019Wang, Tanyuan; Liang, Jiashun; Zhao, Zhonglong; Li, Shenzhou; Lu, Gang; Xia, Zhengcai; Wang, Chao; Luo, Jiahuan; Han, Jiantao; Ma, Cheng; Huang, Yunhui; Li, Qing
In Situ Revealing the Electroactivity of P-O and P-C Bonds in Hard Carbon for High-Capacity and Long-Life Li/K-Ion BatteriesADVANCED ENERGY MATERIALS9(34):1901676- Sep 2019Qian, Yong; Jiang, Song; Li, Yang; Yi, Zheng; Zhou, Jie; Li, Tieqiang; Han, Ying; Wang, Yusong; Tian, Jie; Lin, Ning; Qian, Yitai
Photoresponsive polymeric carbon nitride-based materials: Design and applicationMATERIALS TODAY23:72-86 Mar 2019Wang, Hui; Zhang, Xiaodong; Xie, Yi
Graphitic C3N4 quantum dots for next-generation QLED displaysMATERIALS TODAY22:76-84 JAN-FEB 2019He, Liangrui; Fei, Mi; Chen, Jie; Tian, Yunfei; Jiang, Yang; Huang, Yang; Xu, Kai; Hu, Juntao; Zhao, Zhi; Zhang, Qiuhong; Ni, Haiyong; Chen, Lei
Metal-organic frameworks: Structures and functional applicationsMATERIALS TODAY27:43-68 JUL-AUG 2019Jiao, Long; Seow, Joanne Yen Ru; Skinner, William Scott; Wang, Zhiyong U.; Jiang, Hai-Long
Mitochondrial fragmentation limits NK cell-based tumor immunosurveillanceNATURE IMMUNOLOGY20(12):1656-+ Dec 2019Zheng, Xiaohu; Qian, Yeben; Fu, Binqing; Jiao, Defeng; Jiang, Yong; Chen, Peng; Shen, Yiqing; Zhang, Huafeng; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Wei, Haiming
Commensal viruses maintain intestinal intraepithelial lymphocytes via noncanonical RIG-I signalingNATURE IMMUNOLOGY20(12):1681-+ Dec 2019Liu, Lei; Gong, Tao; Tao, Wanyin; Lin, Bolong; Li, Cong; Zheng, Xuesen; Zhu, Shu; Jiang, Wei; Zhou, Rongbin
Mitochondrial Dynamics Is Critical for the Full Pluripotency and Embryonic Developmental Potential of Pluripotent Stem CellsCELL METABOLISM29(4):979-+ Apr 2019Zhong, Xiuying; Cui, Peng; Cai, Yongping; Wang, Lihua; He, Xiaoping; Long, Peipei; Lu, Kangyang; Yan, Ronghui; Zhang, Ying; Pan, Xin; Zhao, Xiaoyang; Li, Wei; Zhang, Huafeng; Zhou, Qi; Gao, Ping
Metal-Organic Frameworks for Photocatalysis and Photothermal CatalysisACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH52(2):356-366 Feb 2019Xiao, Juan-Ding; Jiang, Hai-Long
Chlorination-Promoted Skeletal Transformations of FullerenesACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH52(7):1783-1792 JUL 2019Yang, Shangfeng; Ioffe, Ilya N.; Troyanov, Sergey I.
Liver-Resident NK Cells Control Antiviral Activity of Hepatic T Cells via the PD-1-PD-L1 AxisIMMUNITY50(2):403-+ Feb 2019Zhou, Jing; Peng, Hui; Li, Kun; Qu, Kun; Wang, Baohui; Wu, Yuzhang; Ye, Lilin; Dong, Zhongjun; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang
A neural circuit for comorbid depressive symptoms in chronic painNATURE NEUROSCIENCE22(10):1649-+ Oct 2019Zhou, Wenjie; Jin, Yan; Meng, Qian; Zhu, Xia; Bai, Tongjian; Tian, Yanghua; Mao, Yu; Wang, Likui; Xie, Wen; Zhong, Hui; Zhang, Na; Luo, Min-Hua; Tao, Wenjuan; Wang, Haitao; Li, Jie; Li, Juan; Qiu, Ben-Sheng; Zhou, Jiang-Ning; Li, Xiangyao; Xu, Han; Wang, Kai; Zhang, Xiaochu; Liu, Yong; Richter-Levin, Gal; Xu, Lin; Zhang, Zhi
Chiral topological superconductivity arising from the interplay of geometric phase and electron correlationNATURE PHYSICS15(8):796-802 AUG 2019Qin, Wei; Li, Leiqiang; Zhang, Zhenyu
Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulsesNATURE PHYSICS15(9):941-946 Sep 2019He, Yu-Ming; Wang, Hui; Wang, Can; Chen, M-C; Ding, Xing; Qin, Jian; Duan, Z-C; Chen, Si; Li, J. P.; Liu, Run-Ze; Schneider, C.; Atature, Mete; Hoefling, Sven; Lu, Chao-Yang; Pan, Jian-Wei
Metal-Organic-Framework-Based Single-Atom Catalysts for Energy ApplicationsCHEM5(4):786-804 Apr 2019Jiao, Long; Jiang, Hai-Long
Review of Metal Catalysts for Oxygen Reduction Reaction: From Nanoscale Engineering to Atomic DesignCHEM5(6):1486-1511 JUN 2019Wang, Xiaoqian; Li, Zhijun; Qu, Yunteng; Yuan, Tongwei; Wang, Wenyu; Wu, Yuen; Li, Yadong
Enantioselective Carbon-Carbon Bond Cleavage for Biaryl Atropisomers SynthesisCHEM5(7):1834-1846 JUL 2019Deng, Ruixian; Xi, Junwei; Li, Qigang; Gu, Zhenhua
Biomimetic Carbon Tube Aerogel Enables Super-Elasticity and Thermal InsulationCHEM5(7):1871-1882 JUL 2019Zhan, Hui-Juan; Wu, Kai-Jin; Hu, Ya-Lin; Liu, Jian-Wei; Li, Han; Guo, Xu; Xu, Jie; Yang, Yuan; Yu, Zhi-Long; Gao, Huai-Ling; Luo, Xi-Sheng; Chen, Jia-Fu; Ni, Yong; Yu, Shu-Hong
Solar-Powered Artificial Photosynthesis Coupled with Organic SynthesisCHEM5(10):2508-2510 Oct 2019Liu, Hang; Jiang, Hai-Long
Precisely Tuning the Number of Fe Atoms in Clusters on N-Doped Carbon toward Acidic Oxygen Reduction ReactionCHEM5(11):2865-2878 Nov 2019Ye, Wei; Chen, Shuangming; Lin, Yue; Yang, Li; Chen, Sijia; Zheng, Xusheng; Qi, Zeming; Wang, Chengming; Long, Ran; Chen, Meng; Zhu, Junfa; Gao, Peng; Song, Li; Jiang, Jun; Xiong, Yujie
Structural basis of allosteric regulation of Tel1/ATM kinaseCELL RESEARCH29(8):655-665 AUG 2019Xin, Jiyu; Xu, Zhu; Wang, Xuejuan; Tian, Yanhua; Zhang, Zhihui; Cai, Gang
Molecular basis of vasohibins-mediated detyrosination and its impact on spindle function and mitosisCELL RESEARCH29(7):533-547 JUL 2019Liao, Shanhui; Rajendraprasad, Girish; Wang, Na; Eibes, Susana; Gao, Jun; Yu, Huijuan; Wu, Gao; Tu, Xiaoming; Huang, Hongda; Barisic, Marin; Xu, Chao
BubR1 phosphorylates CENP-E as a switch enabling the transition from lateral association to end-on capture of spindle microtubulesCELL RESEARCH29(7):562-578 JUL 2019Huang, Yuejia; Lin, Lin; Liu, Xing; Ye, Sheng; Yao, Phil Y.; Wang, Wenwen; Yang, Fengrui; Gao, Xinjiao; Li, Junying; Zhang, Yin; Zhang, Jiancun; Yang, Zhihong; Liu, Xu; Yang, Zhenye; Zang, Jianye; Teng, Maikun; Wang, Zhiyong; Ruan, Ke; Ding, Xia; Li, Lin; Cleveland, Don W.; Zhang, Rongguang; Yao, Xuebiao
Coagulation factors VII, IX and X are effective antibacterial proteins against drug-resistant Gram-negative bacteriaCELL RESEARCH29(9):711-724 Sep 2019Chen, Jinwu; Li, Xiaojie; Li, Ling; Zhang, Ting; Zhang, Qing; Wu, Fangming; Wang, Diyue; Hu, Hongze; Tian, Changlin; Liao, Dongsheng; Zhao, Liang; Song, Danxia; Zhao, Yongyun; Wu, Chuanfang; Song, Xu
Molecular basis of vasohibins-mediated detyrosination and its impact on spindle function and mitosis (vol 29, pg 533, 2019)CELL RESEARCH29(9):778-778 Sep 2019Liao, Shanhui; Rajendraprasad, Girish; Wang, Na; Eibes, Susana; Gao, Jun; Yu, Huijuan; Wu, Gao; Tu, Xiaoming; Huang, Hongda; Barisic, Marin; Xu, Chao
Structural insights into the recognition of gamma-globin gene promoter by BCL11ACELL RESEARCH29(11):960-963 Nov 2019Yang, Yang; Xu, Ziyan; He, Chao; Zhang, Beibei; Shi, Yunyu; Li, Fudong
Cryo-EM structure of human lysosomal cobalamin exporter ABCD4CELL RESEARCH29(12):1039-1041 Dec 2019Xu, Da; Feng, Zhang; Hou, Wen-Tao; Jiang, Yong-Liang; Wang, Liang; Sun, Linfeng; Zhou, Cong-Zhao; Chen, Yuxing
Dual Modulation via Electrochemical Reduction Activiation on Electrocatalysts for Enhanced Oxygen Evolution ReactionACS ENERGY LETTERS4(2):423-429 Feb 2019Liu, Si; Cheng, Han; Xu, Kun; Ding, Hui; Zhou, Jingyi; Liu, Bojun; Chu, Wangsheng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Suppression and Reversion of Light-Induced Phase Separation in Mixed-Halide Perovskites by Oxygen PassivationACS ENERGY LETTERS4(9):2052-2058 Sep 2019Fan, Weisheng; Shi, Yongliang; Shi, Tongfei; Chu, Shenglong; Chen, Wenjing; Ighodalo, Kester O.; Zhao, Jin; Li, Xinhua; Xiao, Zhengguo
Deep Reconstruction of Nickel-Based Precatalysts for Water Oxidation CatalysisACS ENERGY LETTERS4(11):2585-2592 Nov 2019Liu, Xiong; Ni, Kun; Wen, Bo; Guo, Ruiting; Niu, Chaojiang; Meng, Jiashen; Li, Qi; Wu, Peijie; Zhu, Yanwu; Wu, Xiaojun; Mai, Liqiang
Metal-Organic Framework-Derived IrO2/CuO Catalyst for Selective Oxidation of Methane to MethanolACS ENERGY LETTERS4(12):2945-2951 Dec 2019Yang, Le; Huang, Jinxu; Ma, Rui; You, Rui; Zeng, Hui; Rui, Zebao
Static Regulation and Dynamic Evolution of Single-Atom Catalysts in Thermal Catalytic ReactionsADVANCED SCIENCE6(3):1801471 Feb 2019Li, Hongliang; Wang, Menglin; Luo, Laihao; Zeng, Jie
Hybrids of Fullerenes and 2D NanomaterialsADVANCED SCIENCE6(1):1800941 Jan 2019Chen, Muqing; Guan, Runnan; Yang, Shangfeng
Inhibition of CaMKII alpha Activity Enhances Antitumor Effect of Fullerene C60 Nanocrystals by Suppression of Autophagic DegradationADVANCED SCIENCE6(8):1801233- Apr 2019Xu, Jing; Wang, Hongsheng; Hu, Yi; Zhang, Yu Shrike; Wen, Longping; Yin, Fei; Wang, Zhuoying; Zhang, Yingchao; Li, Suoyuan; Miao, Yanyan; Lin, Binhui; Zuo, Dongqing; Wang, Gangyang; Mao, Min; Zhang, Tao; Ding, Jianxun; Hua, Yingqi; Cai, Zhengdong
Single Halide Perovskite/Semiconductor Core/Shell Quantum Dots with Ultrastability and Nonblinking PropertiesADVANCED SCIENCE6(18):1900412- Sep 2019Tang, Xiaosheng; Yang, Jie; Li, Shiqi; Liu, Zhengzheng; Hu, Zhiping; Hao, Jiongyue; Du, Juan; Leng, Yuxin; Qin, Haiyan; Lin, Xing; Lin, Yue; Tian, Yuxi; Zhou, Miao; Xiong, Qihua
Reduced Local Symmetry in Lithium Compound Li2SrSiO4 Distinguished by an Eu3+ Spectroscopy ProbeADVANCED SCIENCE6(16):1802126- Aug 2019Chen, Lei; Cheng, Peng; Zhang, Zhao; He, Liangrui; Jiang, Yang; Li, Guobao; Jing, Xiping; Qin, Yan'guang; Yin, Min; Chan, Ting-Shan; Hong, Bin; Tao, Shi; Chu, Wangsheng; Zhao, Zhi; Ni, Haiyong; Kohlmann, Holger; Oeckler, Oliver
Carbonized-MOF as a Sulfur Host for Aluminum-Sulfur Batteries with Enhanced Capacity and Cycling LifeADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(7):1807676 Feb 2019Guo, Yue; Jin, Hongchang; Qi, Zhikai; Hu, Zhiqiu; Ji, Hengxing; Wan, Li-Jun
Peering into Alloy Anodes for Sodium-Ion Batteries: Current Trends, Challenges, and OpportunitiesADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(14):1808745- Apr 2019Tan, Huiteng; Chen, Dong; Rui, Xianhong; Yu, Yan
Multicore-Shell Bi@N-doped Carbon Nanospheres for High Power Density and Long Cycle Life Sodium- and Potassium-Ion AnodesADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(13):1809195- Mar 2019Yang, Hai; Xu, Rui; Yao, Yu; Ye, Shufen; Zhou, Xuefeng; Yu, Yan
Development of a Cloud-Based Epidermal MoSe2 Device for Hazardous Gas SensingADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(18):1900138- May 2019Guo, Shiqi; Yang, Dong; Zhang, Sheng; Dong, Quan; Li, Baichen; Tran, Nam; Li, Zhenyu; Xiong, Yujie; Zaghloul, Mona E.
Remote Photothermal Actuation of Underwater Bubble toward Arbitrary Direction on Planar Slippery Fe3O4-Doped SurfacesADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(40):1904766-Oct 2019Chen, Chao; Huang, Zhouchen; Shi, Lu-An; Jiao, Yunlong; Zhu, Suwon; Li, Jiawen; Hu, Yanlei; Chu, Jiaru; Wu, Dong; Iang, Lei
Natural Vermiculite Enables High-Performance in Lithium-Sulfur Batteries via Electrical Double Layer EffectsADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(27):1902820- JUL 2019Wu, Feixiang; Lv, Haifeng; Chen, Shuangqiang; Lorger, Simon; Srot, Vesna; Oschatz, Martin; van Aken, Peter A.; Wu, Xiaojun; Maier, Joachim; Yu, Yan
Zwitterion Coordination Induced Highly Orientational Order of CH3NH3PbI3 Perovskite Film Delivers a High Open Circuit Voltage Exceeding 1.2 VADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(23):1901026- JUN 2019Zhou, Weiran; Li, Dan; Xiao, Zhengguo; Wen, Zhilin; Zhang, Mengmeng; Hu, Wanpei; Wu, Xiaojun; Wang, Mingtai; Zhang, Wen-Hua; Lu, Yalin; Yang, Shihe; Yang, Shangfeng
Nonvolatile Ferroelectric Memory Effect in Ultrathin -In2Se3ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(20):1808606- MAY 2019Wan, Siyuan; Li, Yue; Li, Wei; Mao, Xiaoyu; Wang, Chen; Chen, Chen; Dong, Jiyu; Nie, Anmin; Xiang, Jianyong; Liu, Zhongyuan; Zhu, Wenguang; Zeng, Hualing
Oxygen/Fluorine Dual-Doped Porous Carbon Nanopolyhedra Enabled Ultrafast and Highly Stable Potassium StorageADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(49):1906126- Dec 2019Lu, Jian; Wang, Changlai; Yu, Haolei; Gong, Shipeng; Xia, Guoliang; Jiang, Peng; Xu, Pengping; Yang, Kang; Chen, Qianwang
Enabling Stable Lithium Metal Anode through Electrochemical Kinetics ManipulationADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(46):1904629- Nov 2019Han, Yehu; Jie, Yulin; Huang, Fanyang; Chen, Yawei; Lei, Zhanwu; Zhang, Genqiang; Ren, Xiaodi; Qin, Lianjie; Cao, Ruiguo; Jiao, Shuhong
Targeted Single-Cell Therapeutics with Magnetic Tubular Micromotor by One-Step Exposure of Structured Femtosecond Optical VorticesADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS29(45):1905745- Nov 2019Yang, Liang; Chen, Xiaoxiao; Wang, Li; Hu, Zhijiang; Xin, Chen; Hippler, Marc; Zhu, Wulin; Hu, Yanlei; Li, Jiawen; Wang, Yucai; Zhang, Li; Wu, Dong; Chu, Jiaru
Tuning the hydrogen activation reactivity on topological insulator heterostructuresNANO ENERGY58:40-46 Apr 2019Li, Leiqiang; Zeng, Jiang; Qin, Wei; Cui, Ping; Zhang, Zhenyu
Oxygen vacancy modulated Ti2Nb10O29-x embedded onto porous bacterial cellulose carbon for highly efficient lithium ion storageNANO ENERGY58:355-364 Apr 2019Deng, Shengjue; Zhang, Yan; Xie, Dong; Yang, Liang; Wang, Guizhen; Zheng, XuSheng; Zhu, Junfa; Wang, Xiuli; Yu, Yan; Pan, Guoxiang; Xia, Xinhui; Tu, Jiangping
Increase of Co 3d projected electronic density of states in AgCoO2 enabled an efficient electrocatalyst toward oxygen evolution reactionNANO ENERGY57:753-760 Mar 2019Zhang, Ruirui; Sun, Zhongti; Zong, Cichang; Lin, Zhiyu; Huang, Hao; Yang, Kang; Chen, Jing; Liu, Shuai; Huang, Minxue; Yang, Yang; Zhang, Wenhua; Chen, Qianwang
Electrospun metal-organic framework nanoparticle fibers and their derived electrocatalysts for oxygen reduction reactionNANO ENERGY55:226-233 Jan 2019Zhang, Chuan-Ling; Lu, Bing-Rong; Cao, Fu-Hu; Wu, Zhen-Yu; Zhang, Wang; Cong, Huai-Ping; Yu, Shu-Hong
Persistent zinc-ion storage in mass-produced V2O5 architectureNANO ENERGY60:171-178 Jun 2019Chen, Dong; Rui, Xianhong; Zhang, Qi; Geng, Hongbo; Gan, Liyong; Zhang, Wei; Li, Chengchao; Huang, Shaoming; Yu, Yan
Single Mo atom realized enhanced CO2 electro-reduction into formate on N-doped grapheneNANO ENERGY61:428-434 JUL 2019Huang, Pengcheng; Cheng, Ming; Zhang, Huanhuan; Zuo, Ming; Xiao, Chong; Xie, Yi
Atomic-level insights in tuning defective structures for nitrogen photofixation over amorphous SmOCl nanosheetsNANO ENERGY65:UNSP 104003- Nov 2019Hou, Tingting; Guo, Ruihan; Chen, Lanlan; Xie, Yangcenzi; Guo, Jiasheng; Zhang, Wenhua; Zheng, Xusheng; Zhu, Wenkun; Tan, Xiaoping; Wang, Liangbing
Single Fe atoms anchored by short-range ordered nanographene boost oxygen reduction reaction in acidic mediaNANO ENERGY66:104164- Dec 2019Chen, Shaoqing; Zhang, Nianji; Villarrubia, Claudia W. Narvaez; Huang, Xiang; Xie, Lin; Wang, Xiyang; Kong, Xiangdong; Xu, Hu; Wu, Gang; Zeng, Jie; Wang, Hsing-Lin
Natural Killer Cell-Derived Interferon-Gamma Promotes Hepatocellular Carcinoma Through the Epithelial Cell Adhesion Molecule-Epithelial-to-Mesenchymal Transition Axis in Hepatitis B Virus Transgenic MiceHEPATOLOGY69(4):1735-1750 APR 2019Chen, Yongyan; Hao, Xiaolei; Sun, Rui; Wei, Haiming; Tian, Zhigang
Human CD96 Correlates to Natural Killer Cell Exhaustion and Predicts the Prognosis of Human Hepatocellular CarcinomaHEPATOLOGY70(1):168-183 JUL 2019Sun, Haoyu; Huang, Qiang; Huang, Mei; Wen, Hao; Lin, Renyong; Zheng, Meijuan; Qu, Kun; Li, Kun; Wei, Haiming; Xiao, Weihua; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Sun, Cheng
CD8(+) T Cells Promote Maturation of Liver-Resident NK Cells Through the CD70-CD27 axisHEPATOLOGY70(5):1804-1815 Nov 2019Bai, Lu; Peng, Hui; Hao, Xiaolei; Tang, Ling; Sun, Cheng; Zheng, Meijuan; Liu, Fubao; Lian, Zhexiong; Bai, Li; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang
Surface chemistry and catalysis of oxide model catalysts from single crystals to nanocrystalsSURFACE SCIENCE REPORTS74(4):UNSP 100471- Nov 2019Chen, Shilong; Xiong, Feng; Huang, Weixin
K Atom Promotion of O-2 Chemisorption on Au(111) SurfaceJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(10):4438-4444 Mar 2019Ren, Jindong; Wang, Yanan; Zhao, Jin; Tan, Shijing; Petek, Hrvoje
Enhanced Superoxide Generation on Defective Surfaces for Selective PhotooxidationJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(9):3797-3801 Mar 2019Sun, Xianshun; Luo, Xiao; Zhang, Xiaodong; Xie, Junfeng; Jin, Sen; Wang, Hui; Zheng, Xusheng; Wu, Xiaojun; Xie, Yi
Cobalt in Nitrogen-Doped Graphene as Single-Atom Catalyst for High-Sulfur Content Lithium-Sulfur BatteriesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(9):3977-3985 Mar 2019Du, Zhenzhen; Chen, Xingjia; Hu, Wei; Chuang, Chenghao; Xie, Shuai; Hu, Ajuan; Yan, Wensheng; Kong, Xianghua; Wu, Xiaojun; Ji, Hengxing; Wan, Li-Jun
Optimized Electronic Configuration to Improve the Surface Absorption and Bulk Conductivity for Enhanced Oxygen Evolution ReactionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(7):3121-3128 Feb 2019Li, Xiaoning; Sun, Yanhua; Wu, Qingmei; Liu, Huan; Gu, Wen; Wang, Xiaolin; Cheng, Zhenxiang; Fu, Zhengping; Lu, Yalin
Misfolding of a Human Islet Amyloid Polypeptide at the Lipid Membrane Populates through beta-Sheet Conformers without Involving alpha-Helical IntermediatesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(5):1941-1948 Feb 2019Tan, Junjun; Zhang, Jiahui; Luo, Yi; Ye, Shuji
Few-Nanometer-Sized alpha-CsPbI3 Quantum Dots Enabled by Strontium Substitution and Iodide Passivation for Efficient Red-Light Emitting DiodesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(5):2069-2079 Feb 2019Yao, Ji-Song; Ge, Jing; Wang, Kun-Hua; Zhang, Guozhen; Zhu, Bai-Sheng; Chen, Chen; Zhang, Qun; Luo, Yi; Yu, Shu-Hong; Yao, Hong-Bin
Electron Transport in Low Dimensional Solids: A Surface Chemistry PerspectiveJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(2):723-732 Jan 2019Guo, Yugiao; Dai, Baohu; Peng, Jing; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Realizing Two-Dimensional Magnetic Semiconductors with Enhanced Curie Temperature by Antiaromatic Ring Based Organometallic FrameworksJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(1):109-112 Jan 2019Li, Xingxing; Yang, Jinlong
Ultrasmall Abundant Metal-Based Clusters as Oxygen-Evolving CatalystsJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(1):232-239 Jan 2019Han, Xin-Bao; Tang, Xing-Yan; Lin, Yue; Gracia-Espino, Eduardo; Liu, San-Gui; Liang, Hai-Wei; Hu, Guang-Zhi; Zhao, Xin-Jing; Liao, Hong-Gang; Tan, Yuan-Zhi; Wagberg, Thomas; Xie, Su-Yuan; Zheng, Lan-Sun
Ultrathin Conductor Enabling Efficient IR Light CO2 ReductionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(1):423-430 Jan 2019Li, Xiaodong; Liang, Liang; Sun, Yongfu; Xu, Jiaqi; Jiao, Xingchen; Xu, Xiaoliang; Ju, Huanxin; Pan, Yang; Zhu, Junfa; Xie, Yi
Solution Processing for Lateral Transition-Metal Dichalcogenides Homojunction from Polymorphic CrystalJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(1):592-598 Jan 2019Wu, Jiajing; Peng, Jing; Zhou, Yuan; Lin, Yue; Wen, Xiaolei; Wu, Junchi; Zhao, Yingcheng; Guo, Yuqiao; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Nucleophile-Dependent Z/E- and Regioselectivity in the Palladium-Catalyzed Asymmetric Allylic C-H Alkylation of 1,4-DienesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(14):5824-5834 Apr 2019Lin, Hua-Chen; Xie, Pei-Pei; Dai, Zhen-Yao; Zhang, Shuo-Qing; Wang, Pu-Sheng; Chen, Yu-Gen; Wang, Tian-Ci; Hong, Xin; Gong, Liu-Zhu
Photocatalytic CO2 Conversion of M0.33WO3 Directly from the Air with High Selectivity: Insight into Full Spectrum-Induced Reaction MechanismJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(13):5267-5274 Apr 2019Wu, Xiaoyong; Li, Yuan; Zhang, Gaoke; Chen, Hong; Li, Jun; Wang, Kai; Pan, Yang; Zhao, Yan; Sun, Yongfu; Xie, Yi
Thermal Emitting Strategy to Synthesize Atomically Dispersed Pt Metal Sites from Bulk Pt MetalJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(11):4505-4509 Mar 2019Qu, Yunteng; Chen, Bingxu; Li, Zhijun; Duan, Xuezhi; Wang, Liguang; Lin, Yue; Yuan, Tongwei; Zhou, Fangyao; Hu, Yidong; Yang, Zhengkun; Zhao, Chanming; Wang, Jing; Zhao, Chao; Hu, Yanmin; Wu, Geng; Zhang, Qinghua; Xu, Qian; Liu, Binyao; Gao, Peng; You, Rui; Huang, Weixin; Zheng, Lirong; Gu, Lin; Wu, Yuen; Li, Yadong
Surface Plasmon Enabling Nitrogen Fixation in Pure Water through a Dissociative Mechanism under Mild ConditionsJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(19):7807-7814 May 2019Hu, Canyu; Chen, Xing; Jin, Jianbo; Han, Yong; Chen, Shuangming; Ju, Huanxin; Cai, Jun; Qiu, Yunrui; Gao, Chao; Wang, Chengming; Qi, Zeming; Long, Ran; Song, Li; Liu, Zhi; Xiong, Yujie
Superaerophobic Nickel Phosphide Nanoarray Catalyst for Efficient Hydrogen Evolution at Ultrahigh Current DensitiesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(18):7537-7543 May 2019Yu, Xingxing; Yu, Zi-You; Zhang, Xiao-Long; Zheng, Ya-Rong; Duan, Yu; Gao, Qiang; Wu, Rui; Sun, Bing; Gao, Min-Rui; Wang, Guoxiu; Yu, Shu-Hong
Scalable Production of Efficient Single-Atom Copper Decorated Carbon Membranes for CO2 Electroreduction to MethanolJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(32):12717-12723 AUG 2019Yang, Hengpan; Wu, Yu; Li, Guodong; Lin, Qing; Hu, Qi; Zhang, Qanling; Liu, Jianhong; He, Chuanxin
Two-Step Carbothermal Welding To Access Atomically Dispersed Pd-1 on Three-Dimensional Zirconia Nanonet for Direct Indole SynthesisJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(27):10590-10594 JUL 2019Zhao, Yafei; Zhou, Huang; Chen, Wenxing; Tong, Yujing; Zhao, Chao; Lin, Yue; Jiang, Zheng; Zhang, Qingwei; Xue, Zhenggang; Cheong, Weng-Chon; Jin, Benjin; Zhou, Fangyao; Wang, Wenyu; Chen, Min; Hong, Xun; Dong, Juncai; Wei, Shiqiang; Li, Yadong; Wu, Yuen
Asymmetric Allylic C-H Alkylation of Allyl Ethers with 2-AcylimidazolesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(27):10616-10620 JUL 2019Wang, Tian-Ci; Fan, Lian-Feng; Shen, Yang; Wang, Pu-Sheng; Gong, Liu-Zhu
Ordered Nanostructure Enhances Electrocatalytic Performance by Directional Micro-Electric FieldJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(27):10729-10735 JUL 2019Chen, Qing-Xia; Liu, Ying-Huan; Qi, Xiao-Zhuo; Liu, Jian-Wei; Jiang, Hui-Jun; Wang, Jin-Long; He, Zhen; Ren, Xi-Feng; Hou, Zhong-Huai; Yu, Shu-Hong
Metal-Organic Framework Coating Enhances the Performance of Cu2O in Photoelectrochemical CO2 ReductionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(27):10924-10929 JUL 2019Deng, Xi; Li, Rui; Wu, Sikai; Wang, Li; Hu, Jiahua; Ma, Jun; Jiang, Wenbin; Zhang, Ning; Zheng, Xusheng; Gao, Chao; Wang, Linjun; Zhang, Qun; Zhu, Junfa; Xiong, Yujie
Freestanding Cubic ZrN Single-Crystalline Films with Two-Dimensional SuperconductivityJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(26):10183-10187 JUL 2019Guo, Yuqiao; Peng, Jing; Qin, Wei; Zeng, Jiang; Zhao, Jiyin; Wu, Jiajing; Chu, Wangsheng; Wang, Linjun; Wu, Cangzheng; Xie, Yi
Optomagnetic Effect Induced by Magnetized Nanocavity PlasmonJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(35):13795-13798 Sep 2019Duan, Sai; Rinkevicius, Zilvinas; Tian, Guangjun; Luo, Yi
Protecting the Nanoscale Properties of Ag Nanowires with a Solution-Grown SnO2 Monolayer as Corrosion InhibitorJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(35):13977-13986 Sep 2019Zhao, Yang; Wang, Xijun; Yang, Shize; Kuttner, Elisabeth; Taylor, Aidan A.; Salemmilani, Reza; Liu, Xin; Moskovits, Martin; Wu, Binghui; Dehestani, Ahmad; Li, Jian-Feng; Chisholm, Matthew F.; Tian, Zhong-Qun; Fan, Feng-Ru; Jiang, Jun; Stucky, Galen D.
Highly Active and Stable Metal Single-Atom Catalysts Achieved by Strong Electronic Metal-Support InteractionsJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(37):14515-14519 Aug 2019Li, Junjie; Guan, Qiaoqiao; Wu, Hong; Liu, Wei; Lin, Yue; Sun, Zhihu; Ye, Xuxu; Zheng, Xusheng; Pan, Haibin; Zhu, Junfa; Chen, Si; Zhang, Wenhua; Wei, Shiqiang; Lu, Junling
Transition from Ferromagnetic Semiconductor to Ferromagnetic Metal with Enhanced Curie Temperature in Cr2Ge2Te6 via Organic Ion IntercalationJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(43):17166-17173 Oct 2019Wang, Naizhou; Tang, Huaibao; Shi, Mengzhu; Zhang, Hui; Zhuo, Weizhuang; Liu, Dayong; Meng, Fanbao; Ma, Likuan; Ying, Jianjun; Zou, Liangjian; Sun, Zhe; Chen, Xianhui
Engineering Structural Dynamics of Zirconium Metal Organic Frameworks Based on Natural C4 LinkersJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(43):17207-17216 Oct 2019Wang, Sujing; Xhaferaj, Nertil; Wahiduzzaman, Mohammad; Oyekan, Kolade; Li, Xiao; Wei, Kevin; Zheng, Bin; Tissot, Antoine; Marrot, Jerome; Shepard, William; Martineau-Corcos, Charlotte; Filinchuk, Yaroslav; Tan, Kui; Maurin, Guillaume; Serre, Christian
Structure and Dynamics of the Rhomboid Protease GlpG in Liposomes Studied by Solid-State NMRJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(43):17314-17321 Oct 2019Shi, Chaowei; Oester, Carl; Bohg, Claudia; Li, Longmei; Lange, Sascha; Chevelkov, Veniamin; Lange, Adam
A Long pi-Conjugated Poly(para-Phenylene)-Based Polymeric Segment of Single-Walled Carbon NanotubesJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(48):18938-18943 Dec 2019Huang, Qiang; Zhuang, Guilin; Zhang, Mengmeng; Wang, Jinyi; Wang, Shengda; Wu, Yayu; Yang, Shangfeng; Du, Pingwu
Turning on Visible-Light Photocatalytic C-H Oxidation over Metal-Organic Frameworks by Introducing Metal-to-Cluster Charge TransferJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(48):19110-19117 Dec 2019Xu, Caiyun; Pan, Yating; Wan, Gang; Liu, Hang; Wang, Liang; Zhou, Hua; Yu, Shu-Hong; Jiang, Hai-Long
Unconventional p-d Hybridization Interaction in PtGa Ultrathin Nanowires Boosts Oxygen Reduction ElectrocatalysisJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(45):18083-18090 Nov 2019Gao, Lei; Li, Xingxing; Yao, Zhaoyu; Bai, Huijuan; Lu, Yangfan; Ma, Chao; Lu, Shanfu; Peng, Zhenmeng; Yang, Jinlong; Pan, Anlian; Huang, Hongwen
Engineering the Electronic Structure of Submonolayer Pt on Intermetallic Pd3Pb via Charge Transfer Boosts the Hydrogen Evolution ReactionJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY141(51):19964-19968 Dec 2019Yao, Yancai; Gu, Xiang-Kui; He, Dongsheng; Li, Zhijun; Liu, Wei; Xu, Qian; Yao, Tao; Lin, Yue; Wang, Hui-Juan; Zhao, Changming; Wang, Xiaoqian; Yin, Peiqun; Li, Hai; Hong, Xun; Wei, Shiqiang; Li, Wei-Xue; Li, Yadong; Wu, Yuen
Reprogramming of Meiotic Chromatin Architecture during SpermatogenesisMOLECULAR CELL73(3):547-+ Feb 2019Wang, Yao; Wang, Hanben; Zhang, Yu; Du, Zhenhai; Si, Wei; Fan, Suixing; Qin, Dongdong; Wang, Mei; Duan, Yanchao; Li, Lufan; Jiao, Yuying; Li, Yuanyuan; Wang, Qiujun; Shi, Qinghua; Wu, Xin; Xie, Wei
Responsibility and Sustainability in Brain Science, Technology, and Neuroethics in China-a Culture-Oriented PerspectiveNEURON101(3):375-379 Feb 2019Wang, Yi; Yin, Jie; Wang, Guoyu; Li, Pingping; Bi, Guoqiang; Li, Suning; Xia, Xiaohuan; Song, Jianren; Pei, Gang; Zheng, Jialin C.
A Visual Circuit Related to Habenula Underlies the Antidepressive Effects of Light TherapyNEURON102(1):128-+ Apr 2019Huang, Lu; Xi, Yue; Peng, Yanfang; Yang, Yan; Huang, Xiaodan; Fu, Yunwei; Tao, Qian; Xiao, Jia; Yuan, Tifei; An, Kai; Zhao, Huan; Pu, Mingliang; Xu, Fuqiang; Xue, Tian; Luo, Minmin; So, Kwok-Fai; Ren, Chaoran
Regulating the coordination environment of Co single atoms for achieving efficient electrocatalytic activity in CO2 reductionAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL240:234-240 Jan 2019Geng, Zhigang; Cao, Yuanjie; Chen, Wenxing; Kong, Xiangdong; Liu, Yan; Yao, Tao; Lin, Yue
All-solid-state artificial Z-scheme porous g-C3N4/Sn2S3-DETA heterostructure photocatalyst with enhanced performance in photocatalytic CO2 reductionAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL241:528-538 Feb 2019Huo, Yao; Zhang, Jinfeng; Dai, Kai; Li, Qiang; Lv, Jiali; Zhu, Guangping; Liang, Changhao
Dry reforming of methane over bimetallic Ni-Co catalyst prepared from La (CoxNi1-x)(0.5)Fe0.5O3 perovskite precursor: Catalytic activity and coking resistanceAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL245:302-313 May 2019Wang, Haiqian; Dong, Xiaolei; Zhao, Tingting; Yu, Haoran; Li, Ming
Improving electrocatalytic activity of iridium for hydrogen evolution at high current densities above 1000 mA cm(-2)APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL258:UNSP 117965- Dec 2019Jiang, Peng; Huang, Hao; Diao, Jiefeng; Gong, Shipeng; Chen, Shi; Lu, Jian; Wang, Changlai; Sun, Zhijuan; Xia, Guoliang; Yang, Kang; Yang, Yang; Wei, Lingzhi; Chen, Qianwang
Synergistically enhanced oxygen reduction electrocatalysis by atomically dispersed and nanoscaled Co species in three-dimensional mesoporous Co, N-codoped carbon nanosheets networkAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL260:UNSP 118207- Jan 2019Zhao, Shulin; Yang, Jing; Han, Min; Wang, Xiaoming; Lin, Yue; Yang, Rui; Xu, Dongdong; Shi, Naien; Wang, Qi; Yang, Minjun; Dai, Zhihui; Bao, Jianchun
Bio-inspired low-tortuosity carbon host for high-performance lithium-metal anodeNATIONAL SCIENCE REVIEW6(2):247-256 Mar 2019Yin, Yi-Chen; Yu, Zhi-Long; Ma, Zhi-Yuan; Zhang, Tian-Wen; Lu, Yu-Yang; Ma, Tao; Zhou, Fei; Yao, Hong-Bin; Yu, Shu-Hong
Visually constructing the chemical structure of a single molecule by scanning Raman picoscopyNATIONAL SCIENCE REVIEW6(6):1169-1175 Nov 2019Zhang, Yao; Yang, Ben; Ghafoor, Atif; Zhang, Yang; Zhang, Yu-Fan; Wang, Rui-Pu; Yang, Jin-Long; Luo, Yi; Dong, Zhen-Chao; Hou, J. G.
Scalable volumetric imaging for ultrahigh-speed brain mapping at synaptic resolutionNATIONAL SCIENCE REVIEW6(5):982-992 SEP 2019Wang, Hao; Zhu, Qingyuan; Ding, Lufeng; Shen, Yan; Yang, Chao-Yu; Xu, Fang; Shu, Chang; Guo, Yujie; Xiong, Zhiwei; Shan, Qinghong; Jia, Fan; Su, Peng; Yang, Qian-Ru; Li, Bing; Cheng, Yuxiao; He, Xiaobin; Chen, Xi; Wu, Feng; Zhou, Jiang-Ning; Xu, Fuqiang; Han, Hua; Lau, Pak-Ming; Bi, Guo-Qiang
Systematic evaluation of C-elegans lincRNAs with CRISPR knockout mutantsGENOME BIOLOGY20:7- Jan 2019Wei, Shuai; Chen, He; Dzakah, Emmanuel Enoch; Yu, Bin; Wang, Xiaolin; Fu, Tao; Li, Jingxin; Liu, Lei; Fang, Shucheng; Liu, Weihong; Shan, Ge
PIRCh-seq: functional classification of non-coding RNAs associated with distinct histone modificationsGENOME BIOLOGY20(1):292- Dec 2019Fang, Jingwen; Ma, Qing; Chu, Ci; Huang, Beibei; Li, Lingjie; Cai, Pengfei; Batista, Pedro; Tolentino, Karen Erisse Martin; Xu, Jin; Li, Rui; Du, Pengcheng; Qu, Kun; Chang, Howard Y.
Optical orbital-angular-momentum-multiplexed data transmission under high scatteringLIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS8:27- Mar 2019Gong, Lei; Zhao, Qian; Zhang, Hao; Hu, Xin-Yao; Huang, Kun; Yang, Jia-Miao; Li, Yin-Mei
Sustained Release of Two Bioactive Factors from Supramolecular Hydrogel Promotes Periodontal Bone RegenerationACS NANO13(5):5616-5622 May 2019Tan, Jiali; Zhang, Mei; Hai, Zijuan; Wu, Chengfan; Lin, Jiong; Kuang, Wen; Tang, Hang; Huang, Yulei; Chen, Xiaodan; Liang, Gaolin
Single-Layered MoS2 Directly Grown on Rutile TiO2(110) for Enhanced Interfacial Charge TransferACS NANO13(5):6083-6089 May 2019Liu, Huihui; Li, Yue; Xiang, Miaomiao; Zeng, Hualing; Shao, Xiang
Femtosecond Mathieu Beams for Rapid Controllable Fabrication of Complex Microcages and Application in Trapping MicroobjectsACS NANO13(4):4667-4676 Apr 2019Wang, Chaowei; Yang, Liang; Hu, Yanlei; Rao, Shenglong; Wang, Yulong; Pan, Deng; Ji, Shengyun; Zhang, Chenchu; Su, Yahui; Zhu, Wulin; Li, Jiawen; Wu, Dong; Chu, Jiaru
Encapsulation of SeS2 into Nitrogen-Doped Free-Standing Carbon Nanofiber Film Enabling Long Cycle Life and High Energy Density K-SeS2 BatteryACS NANO13(4):4695-4704 Apr 2019Yao, Yu; Xu, Rui; Chen, Minglong; Cheng, Xiaolong; Zeng, Sifan; Li, Dongjun; Zhou, Xuefeng; Wu, Xiaojun; Yu, Yan
Atomic-Scale Observation of Reversible Thermally Driven Phase Transformation in 2D In2Se3ACS NANO13(7):8004-8011 JUL 2019Zhang, Fan; Wang, Zhe; Dong, Jiyu; Nie, Anmin; Xiang, Jianyong; Zhu, Wenguang; Liu, Zhongyuan; Tao, Chenggang
Nanoclustered Cascaded Enzymes for Targeted Tumor Starvation and Deoxygenation-Activated Chemotherapy without Systemic ToxicityACS NANO13(8):8890-8902 Aug 2019Ma, Yinchu; Zhao, Yangyang; Bejjanki, Naveen Kumar; Tang, Xinfeng; Jiang, Wei; Dou, Jiaxiang; Khan, Malik Ihsanullah; Wang, Qin; Xia, Jinxing; Liu, Hang; You, Ye-Zi; Zhang, Guoqing; Wang, Yucai; Wang, Jun
Mechanistic Understanding of Metal Phosphide Host for Sulfur Cathode in High-Energy-Density Lithium-Sulfur BatteriesACS NANO13(8):8986-8996 Aug 2019Shen, Jiadong; Xu, Xijun; Liu, Jun; Liu, Zhengbo; Li, Fangkun; Hu, Renzong; Liu, Jiangwen; Hou, Xianhua; Feng, Yuezhan; Yu, Yan; Zhu, Min
Flexible and Free-Standing Ti3C2Tx MXene@Zn Paper for Dendrite-Free Aqueous Zinc Metal Batteries and Nonaqueous Lithium Metal BatteriesACS NANO13(10):11676-11685 Oct 2019Tian, Yuan; An, Yongling; Wei, Chuanliang; Xi, Baojuan; Xiong, Shenglin; Feng, Jinkui; Qian, Yitai
Engineering the In-Plane Structure of Metallic Phase Molybdenum Disulfide via Co and O Dopants toward Efficient Alkaline Hydrogen EvolutionACS NANO13(10):11733-11740 Oct 2019Cao, Dengfeng; Ye, Ke; Moses, Oyawale Adetunji; Xu, Wenjie; Liu, Daobin; Song, Pin; Wu, Chuanqiang; Wang, Changda; Ding, Shiqing; Chen, Shuangming; Ge, Binghui; Jiang, Jun; Song, Li
Near-Infrared II Phototherapy Induces Deep Tissue Immunogenic Cell Death and Potentiates Cancer ImmunotherapyACS NANO13(10):11967-11980 Oct 2019Ma, Yinchu; Zhang, Yuxue; Li, Xiaoqiu; Zhao, Yangyang; Li, Min; Jiang, Wei; Tang, Xinfeng; Doug, Jiaxiang; Lu, Ligong; Wang, Feng; Wang, Yucai
Scalable and Physical Synthesis of 2D Silicon from Bulk Layered Alloy for Lithium-Ion Batteries and Lithium Metal BatteriesACS NANO13(12):13690-13701 Dec 2019An, Yongling; Tian, Yuan; Wei, Chuanliang; Jiang, Huiyu; Xi, Baojuan; Xiong, Shenglin; Feng, Jinkui; Qian, Yitai
A general aerosol-assisted biosynthesis of functional bulk nanocompositesNATIONAL SCIENCE REVIEW6(1):64-73 JAN 2019Guan, Qing-Fang; Han, Zi-Meng; Luo, Tong-Tong; Yang, Huai-Bin; Liang, Hai-Wei; Chen, Si-Ming; Wang, Guang-Sheng; Yu, Shu-Hong
Gate-controlled VO2 phase transition for high-performance smart windowsSCIENCE ADVANCES5(3):eaav6815 Mar 2019Chen, Shi; Wang, Zhaowu; Ren, Hui; Chen, Yuliang; Yan, Wensheng; Wang, Chengming; Li, Bowen; Jiang, Jun; Zou, Chongwen
A hidden state in the turnover of a functioning membrane protein complexSCIENCE ADVANCES5(3):eaau6885 Mar 2019Shi, Hui; Ma, Shuwen; Zhang, Rongjing; Yuan, Junhua
Disentangling the size-dependent geometric and electronic effects of palladium nanocatalysts beyond selectivitySCIENCE ADVANCES5(1):eaat6413 Jan 2019Wang, Hengwei; Gu, Xiang-Kui; Zheng, Xusheng; Pan, Haibin; Zhu, Junfa; Chen, Si; Cao, Lina; Li, Wei-Xue; Lu, Junling
In vivo genome editing rescues photoreceptor degeneration via a Cas9/RecA-mediated homology-directed repair pathwaySCIENCE ADVANCES5(4):eaav3335- Apr 2019Cai, Yuan; Cheng, Tianlin; Yao, Yichuan; Li, Xiao; Ma, Yuqian; Li, Lingyun; Zhao, Huan; Bao, Jin; Zhang, Mei; Qiu, Zilong; Xue, Tian
PRC2 recruitment and H3K27me3 deposition at FLC require FCA binding of COOLAIRSCIENCE ADVANCES5(4):eaau7246- Apr 2019Tian, Yongke; Zheng, Han; Zhang, Fei; Wang, Shiliang; Ji, Xiaoru; Xu, Chao; He, Yuehui; Ding, Yong
Nanoscale magnetic imaging of ferritins in a single cellSCIENCE ADVANCES5(4):eaau8038- Apr 2019Wang, Pengfei; Chen, Sanyou; Guo, Maosen; Peng, Shijie; Wang, Mengqi; Chen, Ming; Ma, Wenchao; Zhang, Rui; Su, Jihu; Rong, Xing; Shi, Fazhan; Xu, Tao; Du, Jiangfeng
Breaking the quantum adiabatic speed limit by jumping along geodesicsSCIENCE ADVANCES5(6):eaax3800- JUN 2019Xu, Kebiao; Xie, Tianyu; Shi, Fazhan; Wang, Zhen-Yu; Xu, Xiangkun; Wang, Pengfei; Wang, Ya; Plenio, Martin B.; Du, Jiangfeng
A sulfur-tethering synthesis strategy toward high-loading atomically dispersed noble metal catalystsSCIENCE ADVANCES5(10):eaax6322- Oct 2019Wang, Lei; Chen, Ming-Xi; Yan, Qiang-Qiang; Xu, Shi-Long; Chu, Sheng-Qi; Chen, Ping; Lin, Yue; Liang, Hai-Wei
Bifacial Raman Enhancement on Monolayer Two-Dimensional MaterialsNANO LETTERS19(2):1124-1130 Feb 2019Zhang, Na; Lin, Jingjing; Hu, Wei; Zhang, Shuqing; Liang, Liangbo; Wang, Rui; Luo, Xue; Luo, Yi; Qiu, Xiaohui; Zhang, Jin; Tong, Lianming
Boosting Potassium-Ion Battery Performance by Encapsulating Red Phosphorus in Free-Standing Nitrogen-Doped Porous Hollow Carbon NanofibersNANO LETTERS19(2):1351-1358 Feb 2019Wu, Ying; Hu, Shuhe; Xu, Rui; Wang, Jiawei; Peng, Zhangquan; Zhang, Qiaobao; Yu, Yan
gamma-Glutamyltranspeptidase-Triggered Intracellular Gadolinium Nanoparticle Formation Enhances the T-2-Weighted MR Contrast of TumorNANO LETTERS19(4):2428-2433 APR 2019Hai, Zijuan; Ni, Yanhan; Saimi, Dilizhatai; Yang, Hongyi; Tong, Haiyang; Zhong, Kai; Liang, Gaolin
Nanoenabled Modulation of Acidic Tumor Microenvironment Reverses Anergy of Infiltrating T Cells and Potentiates Anti-PD-1 TherapyNANO LETTERS19(5):2774-2783 May 2019Zhang, Yu-Xue; Zhao, Yang-Yang; Shen, Jizhou; Sun, Xun; Liu, Yi; Liu, Hang; Wang, Yucai; Wang, Jun
Three-Dimensional Ordered Macroporous Metal-Organic Framework Single Crystal-Derived Nitrogen-Doped Hierarchical Porous Carbon for High-Performance Potassium-Ion BatteriesNANO LETTERS19(8):4965-4973 AUG 2019Zhou, Xuefeng; Chen, Lanlan; Zhang, Wenhua; Wang, Jiawei; Liu, Zhenjie; Zeng, Sifan; Xu, Rui; Wu, Ying; Ye, Shufen; Feng, Yuezhan; Cheng, Xiaolong; Peng, Zhangquan; Li, Xifei; Yu, Yan
Single Rare-Earth Ions as Atomic-Scale Probes in Ultrascaled TransistorsNANO LETTERS19(8):5025-5030 AUG 2019Zhang, Qi; Hu, Guangchong; de Boo, Gabriele G.; Rancic, Milos; Johnson, Brett C.; McCallum, Jeffrey C.; Du, Jiangfeng; Sellars, Matthew J.; Yin, Chunming; Rogge, Sven
Reversible Oxidation of Blue Phosphorus Monolayer on Au(111)NANO LETTERS19(8):5340-5346 AUG 2019Zhang, Jia Lin; Zhao, Songtao; Telychko, Mykola; Sun, Shuo; Lian, Xu; Su, Jie; Tadich, Anton; Qi, Dongchen; Zhuang, Jincheng; Zheng, Yue; Ma, Zhirui; Gu, Chengding; Hu, Zehua; Du, Yi; Lu, Jiong; Li, Zhenyu; Chen, Wei
Nanoenabled Reversal of IDO1-Mediated Immunosuppression Synergizes with Immunogenic Chemotherapy for Improved Cancer TherapyNANO LETTERS19(8):5356-5365 AUG 2019Huang, Hua; Jiang, Cheng-Tao; Shen, Song; Liu, An; Gang, Yun-Jiu; Tong, Qi-Song; Chen, Sen-Biao; Gao, Zhu-Xin; Du, Jin-Zhi; Cao, Jie; Wang, Jun
Enhanced Electrocatalytic Reduction of CO2 via Chemical Coupling between Indium Oxide and Reduced Graphene OxideNANO LETTERS19(6):4029-4034 JUN 2019Zhang, Zhirong; Ahmad, Fawad; Zhao, Wanghui; Yan, Wensheng; Zhang, Wenhua; Huang, Hongwen; Ma, Chao; Zeng, Jie
Tumor Reoxygenation and Blood Perfusion Enhanced Photodynamic Therapy using Ultrathin Graphdiyne Oxide NanosheetsNANO LETTERS19(6):4060-4067 JUN 2019Jiang, Wei; Zhang, Zhen; Wang, Qin; Dou, Jiaxiang; Zhao, Yangyang; Ma, Yinchu; Liu, Huarong; Xu, Hangxun; Wang, Yucai
Unidirectional Spin-Orbit Interaction Induced by the Line Defect in Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for High-Performance DevicesNANO LETTERS19(9):6005-6012 Sep 2019Li, Xiaoyin; Zhang, Shunhong; Huang, Huaqing; Hu, Lin; Liu, Feng; Wang, Qian
Two-Dimensional Quadrupole Topological Insulator in gamma-GraphyneNANO LETTERS19(9):6492-6497 Sep 2019Liu, Bing; Zhao, Gan; Liu, Zhao; Wang, Z. F.
Harmonizing the Electronic Structures of the Adsorbate and Catalysts for Efficient CO2 ReductionNANO LETTERS19(9):6547-6553 Sep 2019Zhang, An; Liang, Yongxiang; Li, Huiping; Zhao, Xinyu; Chen, Yuliang; Zhang, Boyan; Zhu, Wenguang; Zeng, Jie
Breaking the Local Symmetry of LiCoO2 via Atomic Doping for Efficient Oxygen EvolutionNANO LETTERS19(12):8774-8779 Dec 2019Zhang, Zhirong; Liu, Chunxiao; Feng, Chen; Gao, Pengfei; Liu, Yulin; Ren, Fangning; Zhu, Yifeng; Cao, Cong; Yan, Wensheng; Si, Rui; Zhou, Shiming; Zeng, Jie
Kinetic Ionic Permeation and Interfacial Doping of Supported GrapheneNANO LETTERS19(12):9029-9036 Dec 2019Jia, Xiaoyu; Hu, Min; Soundarapandian, Karuppasamy; Yu, Xiaoqing; Liu, Zhaoyang; Chen, Zongping; Narita, Akimitsu; Muellen, Klaus; Koppens, Frank H. L.; Jiang, Jun; Tielrooij, Klaas-Jan; Bonn, Mischa; Wang, Hai, I
Metal-Organic-Framework-Derived Hollow N-Doped Porous Carbon with Ultrahigh Concentrations of Single Zn Atoms for Efficient Carbon Dioxide ConversionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(11):3511-3515 Mar 2019Yang, Qihao; Yang, Chun-Chuen; Lin, Chia-Her; Jiang, Hai-Long
Extending the Lifetime of Native GTP-Bound Ras for Site-Resolved NMR Measurements: Quantifying the Allosteric DynamicsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(9):2730-2733 Feb 2019Chen, Xiaomin; Yao, Haijie; Wang, Hui; Mao, Yunyun; Liu, Dan; Long, Dong
Enantioselective gamma-Addition of Pyrazole and Imidazole Heterocycles to Allenoates Catalyzed by Chiral PhosphineANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(9):2854-2858 Feb 2019Wang, Haiyang; Guo, Chang
Visible-Light-Driven Overall Water Splitting Boosted by Tetrahedrally Coordinated Blende Cobalt(II) Oxide Atomic LayersANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(10):3032-3036 Mar 2019Xu, Jiaqi; Li, Xiaodong; Ju, Zhengyu; Sun, Yongfu; Jiao, Xingchen; Wu, Ju; Wang, Chengming; Yan, Wensheng; Ju, Huanxin; Zhu, Junfa; Xie, Yi
Assembling a Hybrid Pd Catalyst from a Chiral Anionic Co-III Complex and Ligand for Asymmetric C(sp(3))-H FunctionalizationANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(6):1803-1807 Feb 2019Jiang, Hua-Jie; Zhong, Xiu-Mei; Yu, Jie; Zhang, Ying; Zhang, Xinhao; Wu, Yun-Dong; Gong, Liu-Zhu
Azide Passivation of Black Phosphorus Nanosheets: Covalent Functionalization Affords Ambient Stability EnhancementANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(5):1479-1483 Jan 2019Liu, Yajuan; Gao, Pengfei; Zhang, Taiming; Zhu, Xianjun; Zhang, Mengmeng; Chen, Muqing; Du, Pingwu; Wang, Guan-Wu; Ji, Hengxing; Yang, Jinlong; Yang, Shangfeng
Pothole-rich Ultrathin WO3 Nanosheets that Trigger N equivalent to N Bond Activation of Nitrogen for Direct Nitrate PhotosynthesisANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(3):731-735 Jan 2019Liu, Youwen; Cheng, Ming; He, Zhihai; Gu, Bingchuan; Xiao, Chong; Zhou, Tengfei; Guo, Zaiping; Liu, Jiandang; He, Haiyan; Ye, Bangjiao; Pan, Bicai; Xie, Yi
Modular Covalent Graphene Functionalization with C-60 and the Endohedral Fullerene Sc3N@C-80: A Facile Entry to Synthetic-Carbon-Allotrope HybridsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(3):816-820 Jan 2019Wei, Tao; Martin, Oliver; Yang, Shangfeng; Hauke, Frank; Hirsch, Andreas
Nickel-Catalyzed Carbofluoroalkylation of 1,3-Enynes to Access Structurally Diverse Fluoroalkylated AllenesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(15):5069-5074 Apr 2019Zhang, Kai-Fan; Bian, Kang-Jie; Li, Chao; Sheng, Jie; Li, Yan; Wang, Xi-Sheng
Site-Resolved Cu2O Catalysis in the Oxidation of COANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(13):4276-4280 Mar 2019Zhang, Zhenhua; Wu, Hong; Yu, Zongyou; Song, Rui; Qian, Kun; Chen, Xuanye; Tian, Jie; Zhang, Wenhua; Huang, Weixin
Fcc versus Non-fcc Structural Isomerism of Gold Nanoparticles with Kernel Atom Packing Dependent PhotoluminescenceANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(14):4510-4514 Mar 2019Zhuang, Shengli; Liao, Lingwen; Yuan, Jinyun; Xia, Nan; Zhao, Yan; Wang, Chengming; Gan, Zibao; Yan, Nan; He, Lizhong; Li, Jin; Deng, Haiteng; Guan, Zhaoyong; Yang, Jinlong; Wu, Zhikun
Switching on the Photocatalysis of Metal-Organic Frameworks by Engineering Structural DefectsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(35):12175-12179 Aug 2019Ma, Xing; Wang, Li; Zhang, Qun; Jiang, Hai-Long
Boosting Electrocatalytic Hydrogen Evolution over Metal-Organic Frameworks by Plasmon-Induced Hot-Electron InjectionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(31):10713-10717 JUL 2019Wang, Shan-Shan; Jiao, Long; Qian, Yunyang; Hu, Wen-Chao; Xu, Gui-Yin; Wang, Chen; Jiang, Hai-Long
Morphology-Engineered Highly Active and Stable Ru/TiO2 Catalysts for Selective CO MethanationANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(31):10732-10736 JUL 2019Chen, Shilong; Abdel-Mageed, Ali M.; Li, Dan; Bansmann, Joachim; Cisneros, Sebastian; Biskupek, Johannes; Huang, Weixin; Behm, R. Juergen
Pentacoordinated Al3+-Stabilized Active Pd Structures on Al2O3-Coated Palladium Catalysts for Methane CombustionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(35):12043-12048 Aug 2019Duan, Huimei; You, Rui; Xu, Shutao; Li, Zhaorui; Qian, Kun; Cao, Tian; Huang, Weixin; Bao, Xinhe
Non-metal Single-Iodine-Atom Electrocatalysts for the Hydrogen Evolution ReactionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(35):12252-12257 Aug 2019Zhao, Yongqiang; Ling, Tao; Chen, Shuangming; Jin, Bo; Vasileff, Anthony; Jiao, Yan; Song, Li; Luo, Jun; Qiao, Shi-Zhang
N-Heterocyclic Carbene/Copper Cooperative Catalysis for the Asymmetric Synthesis of SpirooxindolesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(35):12190-12194 Aug 2019Zhang, Zi-Jing; Zhang, Ling; Geng, Rui-Long; Song, Jin; Chen, Xiao-Hua; Gong, Liu-Zhu
Photoinduced Reversible Solid-to-Liquid Transitions for Photoswitchable MaterialsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(29):9712-9740 JUL 2019Xu, Wen-Cong; Sun, Shaodong; Wu, Si
Thermally Activated Delayed Fluorescence in an Organic Cocrystal: Narrowing the Singlet-Triplet Energy Gap via Charge TransferANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(33):11311-113162019Sun, Lingjie; Hua, Weijie; Liu, Yang; Tian, Guangjun; Chen, Mingxi; Chen, Mingxing; Yang, Fangxu; Wang, Shufeng; Zhang, Xiaotao; Luo, Yi; Hu, Wenping
Asymmetric Lewis Acid Catalyzed Electrochemical AlkylationANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(21):6999-7003 May 2019Zhang, Qinglin; Chang, Xihao; Peng, Lingzi; Guo, Chang
Emerging Palladium and Nickel Catalysts for Copolymerization of Olefins with Polar MonomersANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(22):7192-7200 May 2019Tan, Chen; Chen, Changle
Hierarchical Metal Sulfide/Carbon Spheres: A Generalized Synthesis and High Sodium-Storage PerformanceANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(22):7238-7243 May 2019Shen, Laifa; Wang, Yi; Wu, Feixiang; Moudrakovski, Igor; van Aken, Peter A.; Maier, Joachim; Yu, Yan
Organoiodine-Catalyzed Enantioselective Alkoxylation/Oxidative Rearrangement of Allylic AlcoholsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(22):7450-7453 May 2019Zhang, Dong-Yang; Zhang, Ying; Wu, Hua; Gong, Liu-Zhu
Mechanochromism, Twisted/Folded Structure Determination, and Derivatization of (N-Phenylfluorenylidene)acridaneANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(26):8762-8767 JUN 2019Matsuo, Yutaka; Wang, Ya; Ueno, Hiroshi; Nakagawa, Takafumi; Okada, Hiroshi
Catalytic Generation of C1 Ammonium Enolates from Halides and CO for Asymmetric Cascade ReactionsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(23):7647-7651 JUN 2019Li, Lu-Lu; Ding, Du; Song, Jin; Han, Zhi-Yong; Gong, Liu-Zhu
Covalent Inter-Carbon-Allotrope Architectures Consisting of the Endohedral Fullerene Sc3N@C-80 and Single-Walled Carbon NanotubesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(24):8058-8062 JUN 2019Wei, Tao; Martin, Oliver; Chen, Muqing; Yang, Shangfeng; Hauke, Frank; Hirsch, Andreas
Nickel-Catalyzed Asymmetric Reductive Arylalkylation of Unactivated AlkenesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(20):6722-6726 MAY 2019Jin, Youxiang; Wang, Chuan
Photoconductive Curved-Nanographene/Fullerene Supramolecular HeterojunctionsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(19):6244-6249 MAY 2019Huang, Qiang; Zhuang, Guilin; Jia, Hongxing; Qian, Manman; Cui, Shengsheng; Yang, Shangfeng; Du, Pingwu
From Cubes to Dice: Solvent-Regulated Morphology Engineering of Endohedral Fullerene Microcrystals with Anomalous Photoluminescence EnhancementANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(33):11350-11354 Aug 2019Wu, Jianhua; Zhu, Xianjun; Guan, Yong; Wang, Yujing; Jin, Fei; Guan, Runnan; Liu, Fupin; Chen, Muqing; Tian, Yangchao; Yang, Shangfeng
Nucleophile Coordination Enabled Regioselectivity in Palladium-Catalyzed Asymmetric Allylic C-H AlkylationANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(47):16806-16810 Nov 2019Fan, Lian-Feng; Luo, Shi-Wei; Chen, Shu-Sen; Wang, Tian-Ci; Wang, Pu-Sheng; Gong, Liu-Zhu
S-Click Reaction for Isotropic Orientation of Oxidases on Electrodes to Promote Electron Transfer at Low PotentialsANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(46):16480-16484 Nov 2019Xia, Lin; Han, Ming-Jie; Zhou, Lu; Huang, Aiping; Yang, Zhaoya; Wang, Tianyuan; Li, Fahui; Yu, Lu; Tian, Changlin; Zang, Zhongsheng; Yang, Qing-Zheng; Liu, Chenli; Hong, Wenxu; Lu, Yi; Alfonta, Lital; Wang, Jiangyun
Dual Graphitic-N Doping in a Six-Membered C-Ring of Graphene-Analogous Particles Enables an Efficient Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution ReactionANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(47):16973-16980 Nov 2019Lin, Zhiyu; Yang, Yang; Li, Mengsi; Huang, Hao; Hu, Wei; Cheng, Ling; Yan, Wensheng; Yu, Zhiwu; Mao, Kaitian; Xia, Guoliang; Lu, Jian; Jiang, Peng; Yang, Kang; Zhang, Ruirui; Xu, Pengping; Wang, Changlai; Hu, Lin; Chen, Qianwang
Biased Lewis Pairs: A General Catalytic Approach to Ether-Ester Block Copolymers with Unlimited Ordering of SequencesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(43):15478-15487 Oct 2019Liu, Shan; Bai, Tianwen; Ni, Kang; Chen, Ye; Zhao, Junpeng; Ling, Jun; Ye, Xiaodong; Zhang, Guangzhao
Scaled-up Synthesis of Amorphous NiFeMo Oxides and Their Rapid Surface Reconstruction for Superior Oxygen Evolution CatalysisANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(44):15772-15777 Oct 2019Duan, Yu; Yu, Zi-You; Hu, Shao-Jin; Zheng, Xu-Sheng; Zhang, Chu-Tian; Ding, Hong-He; Hu, Bi-Cheng; Fu, Qi-Qi; Yu, Zhi-Long; Zheng, Xiao; Zhu, Jun-Fa; Gao, Min-Rui; Yu, Shu-Hong
Oxidation of Reduced Ceria by Incorporation of HydrogenANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(41):14686-14693 Oct 2019Li, Zhaorui; Werner, Kristin; Qian, Kun; You, Rui; Plucienik, Agata; Jia, Aiping; Wu, Lihui; Zhang, Liyuan; Pan, Haibin; Kuhlenbeck, Helmut; Shaikhutdinov, Shamil; Huang, Weixin; Freund, Hans-Joachim
Intercalated Iridium Diselenide Electrocatalysts for Efficient pH-Universal Water SplittingANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(41):14764-14769 Oct 2019Zheng, Tingting; Shang, Chunyan; He, Zhihai; Wang, Xinyi; Cao, Cong; Li, Hongliang; Si, Rui; Pan, Bicai; Zhou, Shiming; Zeng, Jie
Electron-Proton Co-doping-Induced Metal-Insulator Transition in VO2 Film via Surface Self-Assembled l-Ascorbic Acid MoleculesANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(39):13711-13716 Sep 2019Li, Bowen; Xie, Liyan; Wang, Zhaowu; Chen, Shi; Ren, Hui; Chen, Yuliang; Wang, Chengming; Zhang, Guobin; Jiang, Jun; Zou, Chongwen
Bioinspired Unidirectional Silk Fibroin-Silver Compound Nanowire Composite Scaffold via Interface-Mediated In Situ SynthesisANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION58(40):14152-14156 Oct 2019Xue, Jingzhe; Gao, Huai-Ling; Wang, Xiang-Ying; Qian, Kun-Yu; Yang, Yuan; He, Tao; He, Chuanxin; Lu, Yang; Yu, Shu-Hong
Structural Insights into the Dual-Substrate Recognition and Catalytic Mechanisms of a Bifunctional Acetyl Ester-Xyloside Hydrolase from Caldicellulosiruptor lactoaceticusACS CATALYSIS9(3):1739-1747 Mar 2019Cao, Hao; Sun, Lichao; Huang, Ying; Liu, Xin; Yang, Dong; Liu, Tengfei; Jia, Xiaojing; Wen, Boting; Gu, Tianyi; Wang, Fengzhong; Xin, Fengjiao
Boosting Oxygen Reduction Catalysis with Fe-N-4 Sites Decorated Porous Carbons toward Fuel CellsACS CATALYSIS9(3):2158-2163 Mar 2019Yang, Zhengkun; Wang, Yu; Zhu, Mengzhao; Li, Zhijun; Chen, Wenxing; Wei, Weichen; Yuan, Tongwei; Qu, Yunteng; Xu, Qian; Zhao, Changming; Wang, Xin; Li, Peng; Li, Yafei; Wu, Yuen; Li, Yadong
Upraising the O 2p Orbital by Integrating Ni with MoO2 for Accelerating Hydrogen Evolution KineticsACS CATALYSIS9(3):2275-2285 Mar 2019Liu, Xiong; Ni, Kun; Niu, Chaojiang; Guo, Ruiting; Xi, Wei; Wang, Zhaoyang; Meng, Jiashen; Li, Jiantao; Zhu, Yanwu; Wu, Peijie; Li, Qi; Luo, Jun; Wu, Xiaojun; Mai, Liqiang
Enantioselective Atropisomeric Anilides Synthesis via Cu-Catalyzed Intramolecular Adjacent C-N CouplingACS CATALYSIS9(3):2286-2291 Mar 2019Fan, Xiaozhong; Zhang, Xue; Li, Chunyu; Gu, Zhenhua
Gas-Phase Reaction Network of Li/MgO-Catalyzed Oxidative Coupling of Methane and Oxidative Dehydrogenation of EthaneACS CATALYSIS9(3):2514-2520 Mar 2019Luo, Liangfeng; You, Rui; Liu, Yiming; Yang, Jiuzhong; Zhu, Yanan; Wen, Wu; Pan, Yang; Qi, Fei; Huang, Weixin
Enantioselective Addition of Cyclic Ketones to Unactivated Alkenes Enabled by Amine/Pd(II) Cooperative CatalysisACS CATALYSIS9(2):791-797 Feb 2019Shen, Hong-Cheng; Zhang, Ling; Chen, Shu-Sen; Feng, Jiajie; Zhang, Bo-Wen; Zhang, Ying; Zhang, Xinhao; Wu, Yun-Dong; Gong, Liu-Zhu
Synthesis of gem-Difluoroalkenes via Nickel-Catalyzed Reductive C-F and C-O Bond CleavageACS CATALYSIS9(1):775-780 Jan 2019Lin, Zhiyang; Lan, Yun; Wang, Chuan
Mott-Schottky Effect Leads to Alkyne Semihydrogenation over Pd-Nanocube@N-Doped CarbonACS CATALYSIS9(5):4632-4641 MAY 2019Li, Xingxing; Pan, Yu; Yi, Hong; Hu, Jingcheng; Yang, Dali; Lv, Fengzhi; Li, Wendian; Zhou, Jinping; Wu, Xiaojun; Lei, Aiwen; Zhang, Lina
Single Mo-1(Cr-1) Atom on Nitrogen-Doped Graphene Enables Highly Selective Electroreduction of Nitrogen into AmmoniaACS CATALYSIS9(4):3419-3425 APR 2019Zhao, Wanghui; Zhang, Lifu; Luo, Qiquan; Hu, Zhenpeng; Zhang, Wenhua; Smith, Sean; Yang, Jinlong
CeO2-Induced Interfacial Co2+ Octahedral Sites and Oxygen Vacancies for Water OxidationACS CATALYSIS9(7):6484-6490 JUL 2019Qiu, Bocheng; Wang, Cong; Zhang, Ning; Cai, Lejuan; Xiong, Yujie; Chai, Yang
Dynamic Evolution of Atomically Dispersed Cu Species for CO2 Photoreduction to Solar FuelsACS CATALYSIS9(6):4824-4833 JUN 2019Yuan, Lan; Hung, Sung-Fu; Tang, Zi-Rong; Chen, Hao Ming; Xiong, Yujie; Xu, Yi-Jun
Surface Reconstructions of Metal Oxides and the Consequences on Catalytic ChemistryACS CATALYSIS9(6):5692-5707 JUN 2019Polo-Garzon, Felipe; Bao, Zhenghong; Zhang, Xuanyu; Huang, Weixin; Wu, Zili
Carbon Monoxide Activation on Cobalt Carbide for Fischer-Tropsch Synthesis from First-Principles TheoryACS CATALYSIS9(9):8093-8103 Sep 2019Chen, Pei-Pei; Liu, Jin-Xun; Li, Wei-Xue
Tailoring of the Proximity of Platinum Single Atoms on CeO2 Using Phosphorus Boosts the Hydrogenation ActivityACS CATALYSIS9(9):8404-8412 Sep 2019Ma, Yanfu; Chi, Banlan; Liu, Wei; Cao, Lina; Lin, Yue; Zhang, Xiaohui; Ye, Xuxu; Wei, Shiqiang; Lu, Junling
Enantioselective Ring-Opening/Oxidative Phosphorylation and P-Transfer Reaction of Cyclic DiaryliodoniumsACS CATALYSIS9(11):9852-9858 Nov 2019Duan, Longhui; Zhao, Kun; Wang, Zhonggui; Zhang, Feng-Lian; Gu, Zhenhua
NHC Ligand-Enabled, Palladium-Catalyzed Non-Directed C(sp(3))-H Carbonylation To Access Indanone CoresACS CATALYSIS9(11):10299-10304 Nov 2019Cai, Shou-Le; Li, Yan; Yang, Chi; Sheng, Jie; Wang, Xi-Sheng
Tuning Electronic Structure and Lattice Diffusion Barrier of Ternary Pt-In-Ni for Both Improved Activity and Stability Properties in Oxygen Reduction ElectrocatalysisACS CATALYSIS9(12):11431-11437 Dec 2019Shen, Xiaochen; Dai, Sheng; Pan, Yanbo; Yao, Libo; Yang, Jinlong; Pan, Xiaoqing; Zeng, Jie; Peng, Zhenmeng
Hierarchical Landscape of Hard Disk GlassesPHYSICAL REVIEW X9(1):11049- Mar 2019Liao, Qinyi; Berthier, Ludovic
Efficient plasmon-hot electron conversion in Ag-CsPbBr3 hybrid nanocrystals (vol 10, pg 1163, 2019)NATURE COMMUNICATIONS10:1468- Mar 2019Huang, Xinyu; Li, Hongbo; Zhang, Chunfeng; Tan, Shijing; Chen, Zhangzhang; Chen, Lan; Lu, Zhenda; Wang, Xiaoyong; Xiao, Min
Tuning orbital orientation endows molybdenum disulfide with exceptional alkaline hydrogen evolution capabilityNATURE COMMUNICATIONS10:1217- Mar 2019Zang, Yipeng; Niu, Shuwen; Wu, Yishang; Zheng, Xusheng; Cai, Jinyan; Yee, Jian; Xie, Yufang; Liu, Yun; Zhou, Jianbin; Zhu, Junfa; Liu, Xiaojing; Wang, Gongming; Qian, Yitai
Facile syntheses of conjugated polymers for photothermal tumour therapyNATURE COMMUNICATIONS10:1192- Mar 2019Chen, Peiyao; Ma, Yinchu; Zheng, Zhen; Wu, Chengfan; Wang, Yucai; Liang, Gaolin
Efficient plasmon-hot electron conversion in Ag-CsPbBr3 hybrid nanocrystalsNATURE COMMUNICATIONS10:1163- Mar 2019Huang, Xinyu; Li, Hongbo; Zhang, Chunfeng; Tan, Shijing; Chen, Zhangzhang; Chen, Lan; Lu, Zhenda; Wang, Xiaoyong; Xiao, Min
Helical antimicrobial peptides assemble into protofibril scaffolds that present ordered dsDNA to TLR9NATURE COMMUNICATIONS10:1012- Mar 2019Lee, Ernest Y.; Zhang, Changsheng; Di Domizio, Jeremy; Jin, Fan; Connell, Will; Hung, Mandy; Malkoff, Nicolas; Veksler, Veronica; Gilliet, Michel; Ren, Pengyu; Wong, Gerard C. L.
Ultrafast energy relaxation dynamics of amide I vibrations coupled with protein-bound water moleculesNATURE COMMUNICATIONS10:1010- Mar 2019Tan, Junjun; Zhang, Jiahui; Li, Chuanzhao; Luo, Yi; Ye, Shuji
Oxygen vacancy associated single-electron transfer for photofixation of CO2 to long-chain chemicalsNATURE COMMUNICATIONS10:788- Feb 2019Chen, Shichuan; Wang, Hui; Kang, Zhixiong; Jin, Sen; Zhang, Xiaodong; Zheng, Xusheng; Qi, Zeming; Zhu, Junfa; Pan, Bicai; Xie, Yi
Flexible decapyrrylcorannulene hostsNATURE COMMUNICATIONS10:485- Jan 2019Xu, Yun-Yan; Tian, Han-Rui; Li, Shu-Hui; Chen, Zuo-Chang; Yao, Yang-Rong; Wang, Shan-Shan; Zhang, Xin; Zhu, Zheng-Zhong; Deng, Shun-Liu; Zhang, Qianyan; Yang, Shangfeng; Xie, Su-Yuan; Huang, Rong-Bin; Zheng, Lan-Sun
Giant nonvolatile manipulation of magnetoresistance in magnetic tunnel junctions by electric fields via magnetoelectric couplingNATURE COMMUNICATIONS10:243- Jan 2019Chen, Aitian; Wen, Yan; Fang, Bin; Zhao, Yuelei; Zhang, Qiang; Chang, Yuansi; Li, Peisen; Wu, Hao; Huang, Haoliang; Lu, Yalin; Zeng, Zhongming; Cai, Jianwang; Han, Xiufeng; Wu, Tom; Zhang, Xi-Xiang; Zhao, Yonggang
A conserved dimer interface connects ERH and YTH family proteins to promote gene silencingNATURE COMMUNICATIONS10:251- Jan 2019Xie, Guodong; Vo, Tommy V.; Thillainadesan, Gobi; Holla, Sahana; Zhang, Beibei; Jiang, Yiyang; Lv, Mengqi; Xu, Zheng; Wang, Chongyuan; Balachandran, Vanivilasini; Shi, Yunyu; Li, Fudong; Grewal, Shiv I. S.
Breakdown of adaptive immunotolerance induces hepatocellular carcinoma in HBsAg-tg miceNATURE COMMUNICATIONS10:221- Jan 2019Zong, Lu; Peng, Hui; Sun, Cheng; Li, Fenglei; Zheng, Meijuan; Chen, Yongyan; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang
Tetrathiomolybdate induces dimerization of the metal-binding domain of ATPase and inhibits platination of the proteinNATURE COMMUNICATIONS10:186- Jan 2019Fang, Tiantian; Chen, Wanbiao; Sheng, Yaping; Yuan, Siming; Tang, Qiaowei; Li, Gongyu; Huang, Guangming; Su, Jihu; Zhang, Xuan; Zang, Jianye; Liu, Yangzhong
Iron-catalyzed carboazidation of alkenes and alkynesNATURE COMMUNICATIONS10:122- Jan 2019Xiong, Haigen; Ramkumar, Nagarajan; Chiou, Mong-Feng; Jian, Wujun; Li, Yajun; Su, Ji-Hu; Zhang, Xinhao; Bao, Hongli
Memory formation and long-term maintenance of IL-7R alpha(+) ILC1s via a lymph node-liver axis (vol 9, 4854, 2018)NATURE COMMUNICATIONS10:160- Jan 2019Wang, Xianwei; Peng, Hui; Cong, Jingjing; Wang, Xuefu; Lian, Zhexiong; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang
Regioselective radical alpha-borylation of alpha,beta-unsaturated carbonyl compounds for direct synthesis of alpha-borylcarbonyl moleculesNATURE COMMUNICATIONS10:1934 Apr 2019Ren, Shi-Chao; Zhang, Feng-Lian; Xu, Ai-Qing; Yang, Yinuo; Zheng, Min; Zhou, Xiaoguo; Fu, Yao; Wang, Yi-Feng
Room temperature electrofreezing of water yields a missing dense ice phase in the phase diagramNATURE COMMUNICATIONS10:1925 Apr 2019Zhu, Weiduo; Huang, Yingying; Zhu, Chongqin; Wu, Hong-Hui; Wang, Lu; Bai, Jaeil; Yang, Jinlong; Francisco, Joseph S.; Zhao, Jijun; Yuan, Lan-Feng; Zeng, Xiao Cheng
Optimizing reaction paths for methanol synthesis from CO2 hydrogenation via metal-ligand cooperativityNATURE COMMUNICATIONS10:1885 Apr 2019Chen, Yizhen; Li, Hongliang; Zhao, Wanghui; Zhang, Wenbo; Li, Jiawei; Li, Wei; Zheng, Xusheng; Yan, Wensheng; Zhang, Wenhua; Zhu, Junfa; Si, Rui; Zeng, Jie
Dramatic differences in carbon dioxide adsorption and initial steps of reduction between silver and copperNATURE COMMUNICATIONS10:1875 Apr 2019Ye, Yifan; Yang, Hao; Qian, Jin; Su, Hongyang; Lee, Kyung-Jae; Cheng, Tao; Xiao, Hai; Yano, Junko; Goddard, William A., III; Crumlin, Ethan J.
Selective photoelectrochemical oxidation of glycerol to high value-added dihydroxyacetoneNATURE COMMUNICATIONS10:1779- Apr 2019Liu, Dong; Liu, Jin-Cheng; Cai, Weizheng; Ma, Jun; Yang, Hong Bin; Xiao, Hai; Li, Jun; Xiong, Yujie; Huang, Yanqiang; Liu, Bin
Beating the exclusion rule against the coexistence of robust luminescence and ferromagnetism in chalcogenide monolayersNATURE COMMUNICATIONS10:1584 Apr 2019Duan, Hengli; Guo, Peng; Wang, Chao; Tan, Hao; Hu, Wei; Yan, Wensheng; Ma, Chao; Cai, Liang; Song, Li; Zhang, Wenhua; Sun, Zhihu; Wang, Linjun; Zhao, Wenbo; Yin, Yuewei; Li, Xiaoguang; Wei, Shiqiang
Enhancing oxygen evolution efficiency of multiferroic oxides by spintronic and ferroelectric polarization regulationNATURE COMMUNICATIONS10:1409 Mar 2019Li, Xiaoning; Liu, Huan; Chen, Zezhi; Wu, Qingmei; Yu, Zheyin; Yang, Mengmeng; Wang, Xiaolin; Cheng, Zhenxiang; Fu, Zhengping; Lu, Yalin
Graphite phase carbon nitride based membrane for selective permeationNATURE COMMUNICATIONS10:2500- Jun 2019Wang, Yang; Wu, Niannian; Wang, Yan; Ma, Huan; Zhang, Junxiang; Xu, Lili; Albolkany, Mohamed K.; Liu, Bo
Diatomite derived hierarchical hybrid anode for high performance all-solid-state lithium metal batteriesNATURE COMMUNICATIONS10:2482- Jun 2019Zhou, Fei; Li, Zheng; Lu, Yu-Yang; Shen, Bao; Guan, Yong; Wang, Xiu-Xia; Yin, Yi-Chen; Zhu, Bai-Sheng; Lu, Lei-Lei; Ni, Yong; Cui, Yi; Yao, Hong-Bin; Yu, Shu-Hong
Directly transforming copper (I) oxide bulk into isolated single-atom copper sites catalyst through gas-transport approachNATURE COMMUNICATIONS10:3734- AUG 2019Yang, Zhengkun; Chen, Bingxu; Chen, Wenxing; Qu, Yunteng; Zhou, Fangyao; Zhao, Changming; Xu, Qian; Zhang, Qinghua; Duan, Xuezhi; Wu, Yuen
Location determination of metal nanoparticles relative to a metal-organic frameworkNATURE COMMUNICATIONS10:3462- AUG 2019Chen, Yu-Zhen; Gu, Bingchuan; Uchida, Takeyuki; Liu, Jiandang; Liu, Xianchun; Ye, Bang-Jiao; Xu, Qiang; Jiang, Hai-Long
Unconventional CN vacancies suppress iron-leaching in Prussian blue analogue pre-catalyst for boosted oxygen evolution catalysisNATURE COMMUNICATIONS10:2799- JUN 2019Yu, Zi-You; Duan, Yu; Liu, Jian-Dang; Chen, Yu; Liu, Xiao-Kang; Liu, Wei; Ma, Tao; Li, Yi; Zheng, Xu-Sheng; Yao, Tao; Gao, Min-Rui; Zhu, Jun-Fa; Ye, Bang-Jiao; Yu, Shu-Hong
Identifying the structure of Zn-N-2 active sites and structural activationNATURE COMMUNICATIONS10:2623- JUN 2019Li, Feng; Bu, Yunfei; Han, Gao-Feng; Noh, Hyuk-Jun; Kim, Seok-Jin; Ahmad, Ishfaq; Lu, Yalin; Zhang, Peng; Jeong, Hu Young; Fu, Zhengping; Zhong, Qin; Baek, Jong-Beom
TRIM66 reads unmodified H3R2K4 and H3K56ac to respond to DNA damage in embryonic stem cellsNATURE COMMUNICATIONS10:4273- Sep 2019Chen, Jiajing; Wang, Zikang; Guo, Xudong; Li, Fudong; Wei, Qingtao; Chen, Xuwen; Gong, Deshun; Xu, Yanxin; Chen, Wen; Liu, Yongrui; Kang, Jiuhong; Shi, Yunyu
Cross-linked beta alumina nanowires with compact gel polymer electrolyte coating for ultra-stable sodium metal batteryNATURE COMMUNICATIONS10:4244- Sep 2019Lei, Danni; He, Yan-Bing; Huang, Huijuan; Yuan, Yifei; Zhong, Guiming; Zhao, Qiang; Hao, Xiaoge; Zhang, Danfeng; Lai, Chen; Zhang, Siwei; Ma, Jiabin; Wei, Yinping; Yu, Qipeng; Lv, Wei; Yu, Yan; Li, Baohua; Yang, Quan-Hong; Yang, Yong; Lu, Jun; Kang, Feiyu
Reaction selectivity of homochiral versus heterochiral intermolecular reactions of prochiral terminal alkynes on surfacesNATURE COMMUNICATIONS10:4122- Sep 2019Wang, Tao; Lv, Haifeng; Huang, Jianmin; Shan, Huan; Feng, Lin; Mao, Yahui; Wang, Jinyi; Zhang, Wenzhao; Han, Dong; Xu, Qian; Du, Pingwu; Zhao, Aidi; Wu, Xiaojun; Tait, Steven L.; Zhu, Junfa
Balancing hydrogen adsorption/desorption by orbital modulation for efficient hydrogen evolution catalysisNATURE COMMUNICATIONS10:4060- Sep 2019Li, Feng; Han, Gao-Feng; Noh, Hyuk-Jun; Jeon, Jong-Pil; Ahmad, Ishfaq; Chen, Shanshan; Yang, Changduk; Bu, Yunfei; Fu, Zhengping; Lu, Yalin; Baek, Jong-Beom
Multistep nucleation and growth mechanisms of organic crystals from amorphous solid statesNATURE COMMUNICATIONS10:3872- Aug 2019Chen, Hongliang; Li, Mingliang; Lu, Zheyu; Wang, Xiaoge; Yang, Junsheng; Wang, Zhe; Zhang, Fei; Gu, Chunhui; Zhang, Weining; Sun, Yujie; Sun, Junliang; Zhu, Wenguang; Guo, Xuefeng
Quadruple perovskite ruthenate as a highly efficient catalyst for acidic water oxidationNATURE COMMUNICATIONS10:3809- Aug 2019Miao, Xianbing; Zhang, Lifu; Wu, Liang; Hu, Zhenpeng; Shi, Lei; Zhou, Shiming
Dopant-tuned stabilization of intermediates promotes electrosynthesis of valuable C3 productsNATURE COMMUNICATIONS10:4807- Oct 2019Zhuang, Tao-Tao; Nam, Dae-Hyun; Wang, Ziyun; Li, Hui-Hui; Gabardo, Christine M.; Li, Yi; Liang, Zhi-Qin; Li, Jun; Liu, Xiao-Jing; Chen, Bin; Leow, Wan Ru; Wu, Rui; Wang, Xue; Li, Fengwang; Lum, Yanwei; Wicks, Joshua; O'Brien, Colin P.; Peng, Tao; Ip, Alexander H.; Sham, Tsun-Kong; Yu, Shu-Hong; Sinton, David; Sargent, Edward H.
Ultralong UV/mechano-excited room temperature phosphorescence from purely organic cluster excitonsNATURE COMMUNICATIONS10:5161- Nov 2019Zhang, Xuepeng; Du, Lili; Zhao, Weijun; Zhao, Zheng; Xiong, Yu; He, Xuewen; Gao, Peng Fei; Alam, Parvej; Wang, Can; Li, Zhen; Leng, Jing; Liu, Junxue; Zhou, Chuanyao; Lam, Jacky W. Y.; Phillips, David Lee; Zhang, Guoqing; Tang, Ben Zhong
Dynamic oxygen adsorption on single-atomic Ruthenium catalyst with high performance for acidic oxygen evolution reactionNATURE COMMUNICATIONS10:4849- Oct 2019Cao, Linlin; Luo, Qiquan; Chen, Jiajia; Wang, Lan; Lin, Yue; Wang, Huijuan; Liu, Xiaokang; Shen, Xinyi; Zhang, Wei; Liu, Wei; Qi, Zeming; Jiang, Zheng; Yang, Jinlong; Yao, Tao
A general synthesis approach for amorphous noble metal nanosheetsNATURE COMMUNICATIONS10:4855- Oct 2019Wu, Geng; Zheng, Xusheng; Cui, Peixin; Jiang, Hongyu; Wang, Xiaoqian; Qu, Yunteng; Chen, Wenxing; Lin, Yue; Li, Hai; Han, Xiao; Hu, Yanmin; Liu, Peigen; Zhang, Qinghua; Ge, Jingjie; Yao, Yancai; Sun, Rongbo; Wu, Yuen; Gu, Lin; Hong, Xun; Li, Yadong
Quasi Pd1Ni single-atom surface alloy catalyst enables hydrogenation of nitriles to secondary aminesNATURE COMMUNICATIONS10:4998- Nov 2019Wang, Hengwei; Luo, Qiquan; Liu, Wei; Lin, Yue; Guan, Qiaoqiao; Zheng, Xusheng; Pan, Haibin; Zhu, Junfa; Sun, Zhihu; Wei, Shiqiang; Yang, Jinlong; Lu, Junling
Reversing the charge transfer between platinum and sulfur-doped carbon support for electrocatalytic hydrogen evolutionNATURE COMMUNICATIONS10:4977- Oct 2019Yan, Qiang-Qiang; Wu, Dao-Xiong; Chu, Sheng-Qi; Chen, Zhi-Qin; Lin, Yue; Chen, Ming-Xi; Zhang, Jing; Wu, Xiao-Jun; Liang, Hai-Wei
Polymorphic cobalt diselenide as extremely stable electrocatalyst in acidic media via a phase-mixing strategyNATURE COMMUNICATIONS10:5338- Nov 2019Zhang, Xiao-Long; Hu, Shao-Jin; Zheng, Ya-Rong; Wu, Rui; Gao, Fei-Yue; Yang, Peng-Peng; Niu, Zhuang-Zhuang; Gu, Chao; Yu, Xingxing; Zheng, Xu-Sheng; Ma, Cheng; Zheng, Xiao; Zhu, Jun-Fa; Gao, Min-Rui; Yu, Shu-Hong
Aurora-A mediated phosphorylation of LDHB promotes glycolysis and tumor progression by relieving the substrate-inhibition effectNATURE COMMUNICATIONS10:5566- Dec 2019Cheng, Aoxing; Zhang, Peng; Wang, Bo; Yang, Dongdong; Duan, Xiaotao; Jiang, Yongliang; Xu, Tian; Jiang, Ya; Shi, Jiahui; Ding, Chengtao; Wu, Gao; Sang, Zhihong; Wu, Qiang; Wang, Hua; Wu, Mian; Zhang, Zhiyong; Pan, Xin; Pan, Yue-yin; Gao, Ping; Zhang, Huafeng; Zhou, Cong-zhao; Guo, Jing; Yang, Zhenye
Chiral fermion reversal in chiral crystalsNATURE COMMUNICATIONS10:5505- Dec 2019Li, Hang; Xu, Sheng; Rao, Zhi-Cheng; Zhou, Li-Qin; Wang, Zhi-Jun; Zhou, Shi-Ming; Tian, Shang-Jie; Gao, Shun-Ye; Li, Jia-Jun; Huang, Yao-Bo; Lei, He-Chang; Weng, Hong-Ming; Sun, Yu-Jie; Xia, Tian-Long; Qian, Tian; Ding, Hong
Enantioselective cyanation via radical-mediated C-C single bond cleavage for synthesis of chiral dinitrilesNATURE COMMUNICATIONS10:5373- Nov 2019Wang, Tao; Wang, Yi-Ning; Wang, Rui; Zhang, Bo-Chao; Yang, Chi; Li, Yan-Lin; Wang, Xi-Sheng
Atomic structure of the human herpesvirus 6B capsid and capsid-associated tegument complexesNATURE COMMUNICATIONS10:5346- Nov 2019Zhang, Yibo; Liu, Wei; Li, Zihang; Kumar, Vinay; Alvarez-Cabrera, Ana L.; Leibovitch, Emily C.; Cui, Yanxiang; Mei, Ye; Bi, Guo-Qiang; Jacobson, Steve; Zhou, Z. Hong
Effect of deactivation of activity patterns related to smoking cue reactivity on nicotine addictionBRAIN142:1827-1841 JUN 2019Bu, Junjie; Young, Kymberly D.; Hong, Wei; Ma, Ru; Song, Hongwen; Wang, Ying; Zhang, Wei; Hampson, Michelle; Hendler, Talma; Zhang, Xiaochu
Structural insights into a unique preference for 3 terminal guanine of mirtron in Drosophila TUTase tailorNUCLEIC ACIDS RESEARCH47(1):495-508 Jan 2019Cheng, Lin; Li, Fudong; Jiang, Yiyang; Yu, Hailong; Xie, Changlin; Shi, Yunyu; Gong, Qingguo
Structural insights reveal the specific recognition of roX RNA by the dsRNA-binding domains of the RNA helicase MLE and its indispensable role in dosage compensation in DrosophilaNUCLEIC ACIDS RESEARCH47(6):3142-3157 Apr 2019Lv, Mengqi; Yao, Yixiang; Li, Fudong; Xu, Ling; Yang, Lingna; Gong, Qingguo; Xu, Yong-Zhen; Shi, Yunyu; Fan, Yu-Jie; Tang, Yajun
ZBTB10 binds the telomeric variant repeat TTGGGG and interacts with TRF2NUCLEIC ACIDS RESEARCH47(4):1896-1907 Feb 2019Bluhm, Alina; Viceconte, Nikenza; Li, Fudong; Rane, Grishma; Ritz, Sandra; Wang, Suman; Levin, Michal; Shi, Yunyu; Kappei, Dennis; Butter, Falk
A long noncoding RNA cluster-based genomic locus maintains proper development and visual functionNUCLEIC ACIDS RESEARCH47(12):6315-6329 JUL 2019Wang, Fei; Ren, Dalong; Liang, Xiaolin; Ke, Shengwei; Zhang, Bowen; Hu, Bing; Song, Xiaoyuan; Wang, Xiangting
Structural insights into dimethylation of 12S rRNA by TFB1M: indispensable role in translation of mitochondrial genes and mitochondrial functionNUCLEIC ACIDS RESEARCH47(14):7648-7665 Aug 2019Liu, Xiaodan; Shen, Shengqi; Wu, Pengzhi; Li, Fudong; Liu, Xing; Wang, Chongyuan; Gong, Qingguo; Wu, Jihui; Yao, Xuebiao; Zhang, Huafeng; Shi, Yunyu
Structure of the primed state of the ATPase domain of chromatin remodeling factor ISWI bound to the nucleosomeNUCLEIC ACIDS RESEARCH47(17):9400-9409 Sep 2019Chittori, Sagar; Hong, Jingjun; Bai, Yawen; Subramaniam, Sriram
Cobalt Phosphides Nanocrystals Encapsulated by P-Doped Carbon and Married with P-Doped Graphene for Overall Water SplittingSMALL15(10):1805104 Mar 2019Yang, Jing; Guo, Donghua; Zhao, Shulin; Lin, Yue; Yang, Rui; Xu, Dongdong; Shi, Naien; Zhang, Xiaoshu; Lu, Lingzhi; Lan, Ya-Qian; Bao, Jianchun; Han, Min
Near-Infrared Annihilation of Conductive Filaments in Quasiplane MoSe2/Bi2Se3 Nanosheets for Mimicking Heterosynaptic PlasticitySMALL15(7):1805431 Feb 2019Wang, Yan; Yang, Jing; Wang, Zhanpeng; Chen, Jinrui; Yang, Qing; Lv, Ziyu; Zhou, Ye; Zhai, Yongbiao; Li, Zongxiao; Han, Su-Ting
Rational Design of Atomic Layers of Pt Anchored on Mo2C Nanorods for Efficient Hydrogen Evolution over a Wide pH RangeSMALL15(14):1900014- APR 2019Qiu, Yu; Wen, Zhilin; Jiang, Chaoran; Wu, Xiaojun; Si, Rui; Bao, Jun; Zhang, Qinghua; Gu, Lin; Tang, Junwang; Guo, Xiaohui
High-Safety Nonaqueous Electrolytes and Interphases for Sodium-Ion BatteriesSMALL15(14):1805479- APR 2019Sun, Yi; Shi, Pengcheng; Xiang, Hongfa; Liang, Xin; Yu, Yan
Niobium-Based Oxides Toward Advanced Electrochemical Energy Storage: Recent Advances and ChallengesSMALL15(32):1804884- AUG 2019Deng, Qinglin; Fu, Yanpeng; Zhu, Changbao; Yu, Yan
Designing Highly Efficient and Long-Term Durable Electrocatalyst for Oxygen Evolution by Coupling B and P into Amorphous Porous NiFe-Based MaterialSMALL15(28):1901020- JUL 2019Hu, Fei; Wang, Haiyun; Zhang, Yan; Shen, Xiaochen; Zhang, Guanghui; Pan, Yanbo; Miller, Jeffrey T.; Wang, Kun; Zhu, Shengli; Yang, Xianjin; Wang, Chengming; Wu, Xiaojun; Xiong, Yujie; Peng, Zhenmeng
Room-Temperature Liquid Metal Confined in MXene Paper as a Flexible, Freestanding, and Binder-Free Anode for Next-Generation Lithium-Ion BatteriesSMALL15(46):1903214- NOV 2019Wei, Chuanliang; Fei, Huifang; Tian, Yuan; An, Yongling; Zeng, Guifang; Feng, Jinkui; Qian, Yitai
RuO2 Particles Anchored on Brush-Like 3D Carbon Cloth Guide Homogenous Li/Na Nucleation Framework for Stable Li/Na AnodeSMALL15(46):1903725- Nov 2019Ye, Shufen; Liu, Fanfan; Xu, Rui; Yao, Yu; Zhou, Xuefeng; Feng, Yuezhan; Cheng, Xiaolong; Yu, Yan
Protonation-Assisted Exfoliation of N-Containing 2D Conjugated PolymersSMALL15(43):1903643- Oct 2019Zhang, Xinlei; Luo, Xiao; Zheng, Xusheng; Wu, Xiaojun; Xu, Hangxun
Cu,N-Codoped Carbon Nanodisks with Biomimic Stomata-Like Interconnected Hierarchical Porous Topology as Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction ReactionSMALL15(43):1902410- Oct 2019Wang, Tao; Yang, Rui; Shi, Naien; Yang, Jing; Yan, Hongyu; Wang, Junyi; Ding, Zhen; Huang, Wei; Luo, Qing; Lin, Yue; Gao, Jian; Han, Min
Designed Formation of Hybrid Nanobox Composed of Carbon Sheathed CoSe2 Anchored on Nitrogen-Doped Carbon Skeleton as Ultrastable Anode for Sodium-Ion BatteriesSMALL15(42):1902881- Oct 2019Li, Baoqiang; Liu, Yi; Jin, Xu; Jiao, Shuhong; Wang, Gongrui; Peng, Bo; Zeng, Suyuan; Shi, Liang; Li, Jianming; Zhang, Genqiang
Controllable CO2 conversion in high performance proton conducting solid oxide electrolysis cells and the possible mechanismsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(9):4855-4864 Mar 2019Shi, Nai; Xie, Yun; Huan, Daoming; Yang, Yi; Xue, Shuangshuang; Qi, Zeming; Pan, Yang; Peng, Ranran; Xia, Changrong; Lu, Yalin
Bismuth nanospheres embedded in three-dimensional (3D) porous graphene frameworks as high performance anodes for sodium- and potassium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(9):4913-4921 Mar 2019Cheng, Xiaolong; Li, Dongjun; Wu, Ying; Xu, Rui; Yu, Yan
The controlled construction of a ternary hybrid of monodisperse Ni3S4 nanorods/graphitic C3N4 nanosheets/nitrogen-doped graphene in van der Waals heterojunctions as a highly efficient electrocatalyst for overall water splitting and a promising anode material for sodium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(8):3714-3728 Feb 2019Yang, Jing; Xing, Shiqi; Zhou, Jianbin; Cheng, Yun; Shi, Lei; Yang, Qing
Proposal of a stable B3S nanosheet as an efficient hydrogen evolution catalystJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(8):3752-3756 Feb 2019Wu, Hong; Li, Xingxing; Zhang, Ruiqi; Yang, Jinlong
Star-shaped magnesium tetraethynylporphyrin bearing four peripheral electron-accepting diketopyrrolopyrrole functionalities for organic solar cellsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(8):4072-4083 Feb 2019Wang, Huan; Yue, Qihui; Nakagawa, Takafumi; Zieleniewska, Anna; Okada, Hiroshi; Ogumi, Keisuke; Ueno, Hiroshi; Guldi, Dirk M.; Zhu, Xiaozhang; Matsuo, Yutaka
Pyridine-functionalized fullerene additive enabling coordination interactions with CH3NH3PbI3 perovskite towards highly efficient bulk heterojunction solar cellsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(6):2754-2763 Feb 2019Zhen, Jieming; Zhou, Weiran; Chen, Muqing; Li, Bairu; Jia, Lingbo; Wang, Mingtai; Yang, Shangfeng
Energy level engineering in transition-metal doped spinel-structured nanosheets for efficient overall water splittingJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(2):827-833 Jan 2019Lai, Feili; Feng, Jianrui; Ye, Xiaobin; Zong, Wei; He, Guanjie; Miao, Yue-E; Han, Xuemei; Ling, Xing Yi; Parkin, Ivan P.; Pan, Bicai; Sun, Yongfu; Liu, Tianxi
Spatial separation of lithiophilic surface and superior conductivity for advanced Li metal anode: the case of acetylene black and N-doped carbon spheresJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(15):8765-8770 Apr 2019Liang, Feng; Lin, Liangdong; Feng, Zhenyu; Chu, Chenxiao; Pan, Jun; Yang, Jian; Qian, Yitai
Spatially confining and chemically bonding amorphous red phosphorus in the nitrogen doped porous carbon tubes leading to superior sodium storage performanceJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(14):8581-8588 Apr 2019Wu, Ying; Xing, Feifei; Xu, Rui; Cheng, Xiaolong; Li, Dongjun; Zhou, Xuefeng; Zhang, Qiaobao; Yu, Yan
Highly-efficient heterojunction solar cells based on two-dimensional tellurene and transition metal dichalcogenidesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(13):7430-7436 Apr 2019Wu, Kai; Ma, Huanhuan; Gao, Yunzhi; Hu, Wei; Yang, Jinlong
A simple and general route to prepare functional mesoporous double-metal oxy(hydroxide)JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(13):7932-7938 Apr 2019Jiang, Yi-Fan; Jiang, Nan; Liang, Kuang; Yuan, Cheng-Zong; Fang, Xiao-Xiang; Xu, An-Wu
Isolating hydrogen from oxygen in photocatalytic water splitting with a carbon-quantum-dot/carbon-nitride hybridJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(11):6143-6148 Mar 2019Wang, Xijun; Jiang, Xiang; Sharman, Edward; Yang, Li; Li, Xiyu; Zhang, Guozhen; Zhao, Jin; Luo, Yi; Jiang, Jun
Solar-energy-facilitated CdSxSe1-x quantum dot bio-assembly in Escherichia coli and Tetrahymena pyriformisJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(11):6205-6212 Mar 2019Cui, Yin-Hua; Tian, Li-Jiao; Li, Wen-Wei; Wang, Wei-Kang; Wei, Wei; Lam, Paul K. S.; Zhang, Long-Hua; Zhou, Peng; Yu, Han-Qing
Self-assembled growth of Pd-Ni sub-microcages as a highly active and durable electrocatalystJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(10):5179-5184 Mar 2019Zhao, Ming; Kang, Zinan; Chen, Qiang; Yu, Xinxin; Wu, Yanfang; Fan, Xing; Yan, Xinlong; Lin, Yue; Xia, Tian; Cai, Weiwei
Interface engineering on Janus Pd-Au heterojunction co-catalysts for selective photocatalytic reduction of CO2 to CH4JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(10):5266-5276 Mar 2019Cai, Xiaotong; Wang, Jiawei; Wang, Ruoxin; Wang, An; Zhong, Shuxian; Chen, Jianrong; Bai, Song
Tuning the activity of N-doped carbon for CO2 reduction via in situ encapsulation of nickel nanoparticles into nano-hybrid carbon substratesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(12):6894-6900 Mar 2019Yuan, Cheng-Zong; Li, Hong-Bao; Jiang, Yi-Fan; Liang, Kuang; Zhao, Sheng-Jie; Fang, Xiao-Xiang; Ma, Liu-Bo; Zhao, Tan; Lin, Cong; Xu, An-Wu
A general method for constructing robust, flexible and freestanding MXene@metal anodes for high-performance potassium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(16):9716-9725 Apr 2019Tian, Yuan; An, Yongling; Xiong, Shenglin; Feng, Jinkui; Qian, Yitai
Freestanding CNT-modified graphitic carbon foam as a flexible anode for potassium ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(26):15774-15781 JUL 2019Zeng, Sifan; Zhou, Xuefeng; Wang, Bin; Feng, Yuezhan; Xu, Rui; Zhang, Haibin; Peng, Shuming; Yu, Yan
A novel energy-dependent p-semiconductor-metal-n-semiconductor heterojunction for selectively steering charge flow in a Z-scheme photocatalystJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(25):15036-15041 JUL 2019Li, Xiyu; Eshete, Mesfin; Li, Xin; Xie, Tian; Zhang, Guozhen; Xie, Liyan; Jia, Chuanyi; Luo, Yi; Jiang, Jun
O species-decorated graphene shell encapsulating iridium-nickel alloy as an efficient electrocatalyst towards hydrogen evolution reactionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(25):15079-15088 JUL 2019Gong, Shipeng; Wang, Changlai; Jiang, Peng; Yang, Kang; Lu, Jian; Huang, Minxue; Chen, Shi; Wang, Junzheng; Chen, Qianwang
Graphene-boron nitride hybrid-supported single Mo atom electrocatalysts for efficient nitrogen reduction reactionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(25):15173-15180 JUL 2019Huang, Yan; Yang, Tongtong; Yang, Li; Liu, Ran; Zhang, Guozhen; Jiang, Jun; Luo, Yi; Lian, Ping; Tang, Shaobin
Amine-assisted exfoliation and electrical conductivity modulation toward few-layer FePS3 nanosheets for efficient hydrogen evolutionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(23):13928-13934 JUN 2019Yu, Zhi; Peng, Jing; Liu, Yuhua; Liu, Wenxiu; Liu, Haifeng; Guo, Yuqiao
An excellent OER electrocatalyst of cubic SrCoO3- prepared by a simple F-doping strategyJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(20):12538-12546 MAY 2019Wang, Wanhua; Yang, Yi; Huan, Daominq; Wang, Likun; Shi, Nai; Xie, Yun; Xia, Changrong; Peng, Ranran; Lu, Yalin
Self-templating growth of Sb2Se3@C microtube: a convention-alloying-type anode material for enhanced K-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(19):12283-12291 MAY 2019Yi, Zheng; Qian, Yong; Tian, Jie; Shen, Kangze; Lin, Ning; Qian, Yitai
Nitrogen/oxygen co-doped mesoporous carbon octahedrons for high-performance potassium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(19):12317-12324 MAY 2019Xia, Guoliang; Wang, Changlai; Jiang, Peng; Lu, Jian; Diao, Jiefeng; Chen, Qianwang
Manipulating the water dissociation kinetics of Ni3N nanosheets via in situ interfacial engineeringJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(18):10924-10929 MAY 2019Niu, Shuwen; Fang, Yanyan; Zhou, Jianbin; Cai, Jinyan; Zang, Yipeng; Wu, Yishang; Ye, Jian; Xie, Yufang; Liu, Yun; Zheng, Xusheng; Qu, Wengang; Liu, Xiaojing; Wang, Gongming; Qian, Yitai
The doping of phosphorus atoms into graphitic carbon nitride for highly enhanced photocatalytic hydrogen evolutionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(18):11506-11512 MAY 2019Fang, Xiao-Xiang; Ma, Liu-Bo; Liang, Kuang; Zhao, Sheng-Jie; Jiang, Yi-Fan; Ling, Cong; Zhao, Tan; Cheang, Tuck-Yun; Xu, An-Wu
Photocatalytic nitrogen fixation: the role of defects in photocatalystsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(34):19616-19633 Sep 2019Cheng, Ming; Xiao, Chong; Xie, Yi
Manipulation of 2D carbon nanoplates with a core-shell structure for high-performance potassium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(34):19929-19938 Sep 2019Li, Dongjun; Cheng, Xiaolong; Xu, Rui; Wu, Ying; Zhou, Xuefeng; Ma, Cheng; Yu, Yan
Rechargeable aqueous hybrid ion batteries: developments and prospectsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(32):18708-18734 Aug 2019Ao, Huaisheng; Zhao, Yingyue; Zhou, Jie; Cai, Wenlong; Zhang, Xiaotan; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
The dual-function sacrificing template directed formation of MoS2/C hybrid nanotubes enabling highly stable and ultrafast sodium storageJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(32):18828-18834 Aug 2019Gao, Jingyu; Li, Yapeng; Liu, Yi; Jiao, Shuhong; Li, Jie; Wang, Gongrui; Zeng, Suyuan; Zhang, Genqiang
Uniform Li deposition by regulating the initial nucleation barrier via a simple liquid-metal coating for a dendrite-free Li metal anodeJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(32):18861-18870 Aug 2019Wei, Chuanliang; Fei, Huifang; An, Yongling; Tao, Yuan; Feng, Jinkui; Qian, Yitai
Novel carbon and sulfur-tolerant anode material FeNi3@PrBa(Fe,Ni)(1.9)Mo0.1O5+delta for intermediate temperature solid oxide fuel cellsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(38):21783-21793 Oct 2019Xue, Shuangshuang; Shi, Nai; Wan, Yanhong; Xu, Zhediang; Huan, Daoming; Zhang, Shaowei; Xia, Changrong; Peng, Ranran; Lu, Yalin
Green and tunable fabrication of graphene-like N-doped carbon on a 3D metal substrate as a binder-free anode for high-performance potassium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(38):21966-21975 Oct 2019An, Yongling; Tian, Yuan; Li, Yuan; Xiong, Shenglin; Zhao, Guoqun; Feng, Jinkui; Qian, Yitai
The general construction of asymmetric bowl-like hollow nanostructures by grafting carbon-sheathed ultrasmall iron-based compounds onto carbon surfaces for use as superior anodes for sodium-ion hybrid capacitorsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(42):24199-24204 Nov 2019Gao, Jingyu; Li, Yapeng; Peng, Bo; Wang, Gongrui; Zhang, Genqiang
Diabatic Hamiltonian construction in van der Waals heterostructure complexesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(48):27484-27492 Dec 2019Xie, Yu; Sun, Huijuan; Zheng, Qijing; Zhao, Jin; Ren, Hao; Lan, Zhenggang
Single nickel atom supported on hybridized graphene-boron nitride nanosheet as a highly active bi-functional electrocatalyst for hydrogen and oxygen evolution reactionsJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(46):26261-26265 Dec 2019Tang, Shaobin; Zhou, Xunhui; Liu, Tianyong; Zhang, Shiyong; Yang, Tongtong; Luo, Yi; Sharman, Edward; Jiang, Jun
Single-atom catalysts templated by metal-organic frameworks for electrochemical nitrogen reductionJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(46):26371-26377 Dec 2019Zhang, Rui; Jiao, Long; Yang, Weijie; Wan, Gang; Jiang, Hai-Long
Strong (001) facet-induced growth of multi-hierarchical tremella-like Sn-doped V2O5 for high-performance potassium-ion batteriesJOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A7(45):25993-26001 Dec 2019Xing, Lidong; Yu, Qiyao; Bao, Yanping; Chu, Jianhua; Han, Kun; Chong, Shaokun; Lao, Cheng-Yen; Lai, Feili; Li, Ping; Xi, Kai; Wang, Wei (Alex)
In situ repurposing of dendritic cells with CRISPR/Cas9-based nanomedicine to induce transplant toleranceBIOMATERIALS217:UNSP 119302- OCT 2019Zhang, Yue; Shen, Song; Zhao, Gui; Xu, Cong-Fei; Zhang, Hou-Bing; Luo, Ying-Li; Cao, Zhi-Ting; Shi, Jia; Zhao, Zhi-Bin; Lian, Zhe-Xiong; Wang, Jun
MnFe2O4 nanoparticles accelerate the clearance of mutant huntingtin selectively through ubiquitin-proteasome systemBIOMATERIALS216:UNSP 119248- SEP 2019Zhang, Li; Wei, Peng-Fei; Song, Yong-Hong; Dong, Liang; Wu, Ya-Dong; Hao, Zong-Yao; Fan, Song; Tai, Sheng; Meng, Jia-Lin; Lu, Yang; Xue, Jingzhe; Liang, Chao-Zhao; Wen, Long-Ping
Stabilizing Sulfur Cathode in Carbonate and Ether Electrolytes: Excluding Long-Chain Lithium Polysulfide Formation and Switching Lithiation/Delithiation RouteCHEMISTRY OF MATERIALS31(6):2002-2009 Mar 2019Li, Xiaona; Liang, Jianwen; Li, Weihan; Luo, Jing; Li, Xia; Yang, Xiaofei; Hu, Yonfeng; Xiao, Qunfeng; Zhang, Wanqun; Li, Ruying; Sham, Tsun-Kong; Sun, Xueliang
Highly Selective and Scalable Fullerene-Cation-Mediated Synthesis Accessing Cyclo[60]fullerenes with Five-Membered Carbon Ring and Their Application to Perovskite Solar CellsCHEMISTRY OF MATERIALS31(20):8432-8439 Oct 2019Lin, Hao-Sheng; Jeon, Ii; Chen, Yingqian; Yang, Xiao-Yu; Nakagawa, Takafumi; Maruyama, Shigeo; Manzhos, Sergei; Matsuo, Yutaka
F--Induced Tunable Perovskite Structure and Impressive Spin Polarization in SrCoO3CHEMISTRY OF MATERIALS31(22):9453-9461 Nov 2019Chen, Zezhi; Wang, Wanhua; Yan, Yi; Tang, Haowen; Sun, Zhihu; Wang, Jianlin; Huang, Haoliang; Peng, Ranran; Fu, Zhengping; Lu, Yalin
Basolateral amygdala input to the medial prefrontal cortex controls obsessive-compulsive disorder-like checking behaviorPROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA116(9):3799-3804 Feb 2019Sun, Tingting; Song, Zihua; Tian, Yanghua; Tian, Wenbo; Zhu, Chunyan; Ji, Gongjun; Luo, Yudan; Chen, Shi; Wang, Likui; Mao, Yu; Xie, Wen; Zhong, Hui; Zhao, Fei; Luo, Min-Hua; Tao, Wenjuan; Wang, Haitao; Li, Jie; Li, Juan; Zhou, Jiangning; Wang, Kai; Zhang, Zhi
Interfacial engineering of cobalt sulfide/graphene hybrids for highly efficient ammonia electrosynthesisPROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA116(14):6635-6640 Apr 2019Chen, Pengzuo; Zhang, Nan; Wang, Sibo; Zhou, Tianpei; Tong, Yun; Ao, Chengcheng; Yan, Wensheng; Zhang, Lidong; Chu, Wangsheng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
A neural network protocol for electronic excitations of N-methylacetamidePROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA116(24):11612-11617 Jun 2019Ye, Sheng; Hu, Wei; Li, Xin; Zhang, Jinxiao; Zhong, Kai; Zhang, Guozhen; Luo, Yi; Mukamel, Shaul; Jiang, Jun
Direct observation of 2-dimensional ices on different surfaces near room temperature without confinementPROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA116(34):16723-16728 AUG 2019Zhu, Chongqin; Gao, Yurui; Zhu, Weiduo; Jiang, Jian; Liu, Jie; Wang, Jianjun; Francisco, Joseph S.; Zeng, Xiao Cheng
Radiokrypton unveils dual moisture sources of a deep desert aquiferPROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA116(33):16222-16227 AUG 2019Yokochi, Reika; Ram, Roi; Zappala, Jake C.; Jiang, Wei; Adar, Eilon; Bernier, Ryan; Burg, Avihu; Dayan, Uri; Lu, Zheng-Tian; Mueller, Peter; Purtschert, Roland; Yechieli, Yoseph
Long noncoding RNA EMS connects c-Myc to cell cycle control and tumorigenesisPROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA116(29):14620-14629 JUL 2019Wang, Chenfeng; Yang, Yang; Zhang, Guang; Li, Jingxin; Wu, Xianning; Ma, Xiaoling; Shan, Ge; Mei, Yide
IL-17 constrains natural killer cell activity by restraining IL-15-driven cell maturation via SOCS3PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA116(35):17409-17418 Aug 2019Wang, Xuefu; Sun, Rui; Hao, Xiaolei; Lian, Zhe-Xiong; Wei, Haiming; Tian, Zhigang
A retro Baeyer-Villiger reaction: electrochemical reduction of [60]fullerene-fused lactones to [60]fullerene-fused ketonesCHEMICAL SCIENCE10(10):3012-3017 Mar 2019Niu, Chuang; Zhou, Dian-Bing; Yang, Yong; Yin, Zheng-Chun; Wang, Guan-Wu
Nickel-catalyzed allylic defluorinative alkylation of trifluoromethyl alkenes with reductive decarboxylation of redox-active estersCHEMICAL SCIENCE10(3):809-814 Jan 2019Lu, Xi; Wang, Xiao-Xu; Gong, Tian-Jun; Pi, Jing-Jing; He, Shi-Jiang; Fu, Yao
Hot-electron effects during reactive scattering of H-2 from Ag(111): the interplay between mode-specific electronic friction and the potential energy landscapeCHEMICAL SCIENCE10(4):1089-1097 Jan 2019Zhang, Yaolong; Maurer, Reinhard J.; Guo, Hua; Jiang, Bin
Regulating C-C coupling in thermocatalytic and electrocatalytic COx conversion based on surface scienceCHEMICAL SCIENCE10(31):7310-7326 AUG 2019Jiang, Yawen; Long, Ran; Xiong, Yujie
Acid-durable electride with layered ruthenium for ammonia synthesis: boosting the activity via selective etchingCHEMICAL SCIENCE10(22):5712-5718 JUN 2019Li, Jiang; Wu, Jiazhen; Wang, Haiyun; Lu, Yangfan; Ye, Tiannan; Sasase, Masato; Wu, Xiaojun; Kitano, Masaaki; Inoshita, Takeshi; Hosono, Hideo
Rational design of functional materials guided by single particle chemiluminescence imagingCHEMICAL SCIENCE10(21):5444-5451 JUN 2019Kong, Weijun; Li, Qi; Wang, Wei; Zho, Xiaoning; Jiang, Shenglong; Zheng, Tianhua; Zhang, Qun; Shen, Wen; Cui, Hua
Optimal coordination-site exposure engineering in porous platinum for outstanding oxygen reduction performanceCHEMICAL SCIENCE10(21):5589-5595 JUN 2019Cheng, Han; Liu, Si; Hao, Zikai; Wang, Jingyu; Liu, Bojun; Liu, Guangyao; Wu, Xiaojun; Chu, Wangsheng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Hierarchically porous carbons as supports for fuel cell electrocatalysts with atomically dispersed Fe-N-x moietiesCHEMICAL SCIENCE10(35):8236-8240 Sep 2019Tong, Lei; Wang, Yu-Cheng; Chen, Ming-Xi; Chen, Zhi-Qing; Yan, Qiang-Qiang; Yang, Cheng-Long; Zhou, Zhi-You; Chu, Sheng-Qi; Feng, Xinliang; Liang, Hai-Wei
Highly stereoselective nickel-catalyzed difluoroalkylation of aryl ketones to tetrasubstituted monofluoroalkenes and quaternary alkyl difluoridesCHEMICAL SCIENCE10(40):9285-9291 Oct 2019Li, Chao; Cao, Yi-Xuan; Jin, Ruo-Xing; Bian, Kang-Jie; Qin, Zi-Yang; Lan, Quan; Wang, Xi-Sheng
A fluorinated alloy-type interfacial layer enabled by metal fluoride nanoparticle modification for stabilizing Li metal anodesCHEMICAL SCIENCE10(42):9735-9739 Nov 2019Li, Feng; Tan, Yi-Hong; Yin, Yi-Chen; Zhang, Tian-Wen; Lu, Lei-Lei; Song, Yong-Hui; Tian, Te; Shen, Bao; Zhu, Zheng-Xin; Yao, Hong-Bin
Improving MOF stability: approaches and applicationsCHEMICAL SCIENCE10(44):10209-10230 Nov 2019Ding, Meili; Cai, Xuechao; Jiang, Hai-Long
Deep eutectic solvent (DES) as both solvent and catalyst for oxidation of furfural to maleic acid and fumaric acidGREEN CHEMISTRY21(5):1075-1079 Mar 2019Ni, Yong; Bi, Zhihao; Su, Hui; Yan, Lifeng
TBN-mediated regio- and stereoselective sulfonylation & oximation (oximosulfonylation) of alkynes with sulfonyl hydrazines in EtOH/H2OGREEN CHEMISTRY21(2):205-212 Jan 2019Wang, Bin; Yan, Zicong; Liu, Liyan; Wang, Jiawei; Zha, Zhenggen; Wang, Zhiyong
Metal- acid nanoplate- supported ultrafine Ru nanoclusters for efficient catalytic fractionation of lignin into aromatic alcoholsGREEN CHEMISTRY21(10):2739-2751 May 2019Ullah, Naseeb; Odda, Atheer Hameid; Liang, Kuang; Kombo, Miza Ali; Sahar, Shafaq; Ma, Liu-Bo; Fang, Xiao-Xiang; Xu, An-Wu
Highly selective conversion of glyceric acid to 3-iodopropionic acid by hydriodic acid mediated hydrogenationGREEN CHEMISTRY21(16):4434-4442 AUG 2019Li, Teng; Liu, Shengqin; Wang, Bing; Long, Jingen; Jiang, Jun; Jin, Ping; Fu, Yao; Yu, Haizhu; Yang, Weiran
Selective hydrodeoxygenation of biomass-derived furfural-acetone to prepare 1-octyl acetateGREEN CHEMISTRY21(16):4532-4540 AUG 2019Liu, Xuyang; Li, Yanbing; Deng, Jin; Fu, Yao
In situ anchoring of a Co3O4 nanowire on nickel foam: an outstanding bifunctional catalyst for energy-saving simultaneous reactions'GREEN CHEMISTRY21(24):6699-6706 Dec 2019Zhou, Zhenqiang; Chen, Chunlin; Gao, Minrui; Xia, Bowen; Zhang, Jian
Demonstration of topologically path-independent anyonic braiding in a nine-qubit planar codeOPTICA6(3):264-268 Mar 2019Liu, Chang; Huang, He-Liang; Chen, Chao; Wang, Bi-Ying; Wang, Xi-Lin; Yang, Tao; Li, Li; Lu, Nai-Le; Dowling, Jonathan P.; Byrnes, Tim; Lu, Chao-Yang; Pan, Jian-Wei
Experimental nonlocal measurement of a product observableOPTICA6(9):1199-1202 Sep 2019Li, Yuan; Zhong, Han-Sen; Luo, Yi-Han; Peng, Li-Chao; Lu, Chao-Yang; Liu, Nai-Le; Zhang, Jun; Li, Li; Pan, Jian-Wei
Genuine 12-Qubit Entanglement on a Superconducting Quantum ProcessorPHYSICAL REVIEW LETTERS122(11):110501 Mar 2019Gong, Ming; Chen, Ming-Cheng; Zheng, Yarui; Wang, Shiyu; Zha, Chen; Deng, Hui; Yan, Zhiguang; Rong, Hao; Wu, Yulin; Li, Shaowei; Chen, Fusheng; Zhao, Youwei; Liang, Futian; Lin, Jin; Xu, Yu; Guo, Cheng; Sun, Lihua; Castellano, Anthony D.; Wang, Haohua; Peng, Chengzhi; Lu, Chao-Yang; Zhu, Xiaobo; Pan, Jian-Wei
Quantum Simulation of Resonant Transitions for Solving the Eigenproblem of an Effective Water HamiltonianPHYSICAL REVIEW LETTERS122(9):90504 Mar 2019Li, Zhaokai; Liu, Xiaomei; Wang, Hefeng; Ashhab, Sahel; Cui, Jiangyu; Chen, Hongwei; Peng, Xinhua; Du, Jiangfeng
Enhanced Superconducting State in FeSe/SrTiO3 by a Dynamic Interfacial Polaron MechanismPHYSICAL REVIEW LETTERS122(6):66802 Feb 2019Zhang, Shuyuan; Wei, Tong; Guan, Jiaqi; Zhu, Qing; Qin, Wei; Wang, Weihua; Zhang, Jiandi; Plummer, E. W.; Zhu, Xuetao; Zhang, Zhenyu; Guo, Jiandong
Spin-Triplet-Mediated Up-Conversion and Crossover Behavior in Single-Molecule ElectroluminescencePHYSICAL REVIEW LETTERS122(17):177401- May 2019Chen, Gong; Luo, Yang; Gao, Hongying; Jiang, Jun; Yu, Yunjie; Zhang, Li; Zhang, Yang; Li, Xiaoguang; Zhang, Zhenyu; Dong, Zhenchao
Experimental Quantum Switching for Exponentially Superior Quantum Communication ComplexityPHYSICAL REVIEW LETTERS122(12):120504- Mar 2019Wei, Kejin; Tischler, Nora; Zhao, Si-Ran; Li, Yu-Huai; Arrazola, Juan Miguel; Liu, Yang; Zhang, Weijun; Li, Hao; You, Lixing; Wang, Zhen; Chen, Yu-Ao; Sanders, Barry C.; Zhang, Qiang; Pryde, Geoff J.; Xu, Feihu; Pan, Jian-Wei
Revealing Inherent Structural Characteristics of Jammed Particulate PackingsPHYSICAL REVIEW LETTERS122(21):215502- May 2019Tong, Hua; Hu, Hao; Tan, Peng; Xu, Ning; Tanaka, Hajime
Experimental Demonstration of High-Rate Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over Asymmetric ChannelsPHYSICAL REVIEW LETTERS122(16):160501- Apr 2019Liu, Hui; Wang, Wenyuan; Wei, Kejin; Fang, Xiao-Tian; Li, Li; Liu, Nai-Le; Liang, Hao; Zhang, Si-Jie; Zhang, Weijun; Li, Hao; You, Lixing; Wang, Zhen; Lo, Hoi-Kwong; Chen, Teng-Yun; Xu, Feihu; Pan, Jian-Wei
Quantum Teleportation in High DimensionsPHYSICAL REVIEW LETTERS123(7):70505- AUG 2019Luo, Yi-Han; Zhong, Han-Sen; Erhard, Manuel; Wang, Xi-Lin; Peng, Li-Chao; Krenn, Mario; Jiang, Xiao; Li, Li; Liu, Nai-Le; Lu, Chao-Yang; Zeilinger, Anton; Pan, Jian-Wei
Stochastic Representation of Non-Markovian Fermionic Quantum DissipationPHYSICAL REVIEW LETTERS123(5):50601- JUL 2019Han, Lu; Chernyak, Vladimir; Yan, Yun-An; Meng, Xiao; Yan, YiJing
Deterministic Entanglement Swapping in a Superconducting CircuitPHYSICAL REVIEW LETTERS123(6):60502- AUG 2019Ning, Wen; Huang, Xin-Jie; Han, Pei-Rong; Li, Hekang; Deng, Hui; Yang, Zhen-Biao; Zhong, Zhi-Rong; Xia, Yan; Xu, Kai; Zheng, Dongning; Zheng, Shi-Biao
Characterization of Arbitrary-Order Correlations in Quantum Baths by Weak MeasurementPHYSICAL REVIEW LETTERS123(5):50603- AUG 2019Wang, Ping; Chen, Chong; Peng, Xinhua; Wrachtrup, Jorg; Liu, Ren-Bao
Propagation and Localization of Collective Excitations on a 24-Qubit Superconducting ProcessorPHYSICAL REVIEW LETTERS123(5):50502- JUL 2019Ye, Yangsen; Ge, Zi-Yong; Wu, Yulin; Wang, Shiyu; Gong, Ming; Zhang, Yu-Ran; Zhu, Qingling; Yang, Rui; Li, Shaowei; Liang, Futian; Lin, Jin; Xu, Yu; Guo, Cheng; Sun, Lihua; Cheng, Chen; Ma, Nvsen; Meng, Zi Yang; Deng, Hui; Rong, Hao; Lu, Chao-Yang; Peng, Cheng-Zhi; Fan, Heng; Zhu, Xiaobo; Pan, Jian-Wei
Percolated Strain Networks and Universal Scaling Properties of Strain GlassesPHYSICAL REVIEW LETTERS123(1):15701- JUL 2019Zong, Hongxiang; Wu, Haijun; Tao, Xuefei; Xue, Deqing; Sun, Jun; Pennycook, Stephen J.; Min, Tai; Zhang, Zhenyu; Ding, Xiangdong
Modulating the Electrical Transport in the Two-Dimensional Electron Gas at LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures by Interfacial FlexoelectricityPHYSICAL REVIEW LETTERS122(25):257601- JUN 2019Zhang, Fan; Lv, Peng; Zhang, Yiteng; Huang, Shujin; Wong, Chi-Man; Yau, Hei-Man; Chen, Xinxin; Wen, Zheng; Jiang, Xiaoning; Zeng, Changgan; Hong, Jiawang; Dai, Ji-yan
Observation of Interference between Resonant and Detuned STIRAP in the Adiabatic Creation of( 23)Na(40)K MoleculesPHYSICAL REVIEW LETTERS122(25):253201- JUN 2019Liu, Lan; Zhang, De-Chao; Yang, Huan; Liu, Ya-Xiong; Nan, Jue; Rui, Jun; Zhao, Bo; Pan, Jian-Wei
Electrically Driven Single-Photon Superradiance from Molecular Chains in a Plasmonic NanocavityPHYSICAL REVIEW LETTERS122(23):233901- JUN 2019Luo, Yang; Chen, Gong; Zhang, Yang; Zhang, Li; Yu, Yunjie; Kong, Fanfang; Tian, Xiaojun; Zhang, Yao; Shan, Chongxin; Luo, Yi; Yang, Jinlong; Sandoghdar, Vahid; Dong, Zhenchao; Hou, J. G.
Hourglass Fermion in Two-Dimensional MaterialPHYSICAL REVIEW LETTERS123(12):126403- Sep 2019Wang, Z. F.; Liu, Bing; Zhu, Wei
Efficient Vibrational Energy Redistribution between Stretching Modes: State-to-State Quantum Scattering of H2O from Cu(111)PHYSICAL REVIEW LETTERS123(10):106001- Sep 2019Zhang, Liang; Jiang, Bin
Quantum Coherence Witness with Untrusted Measurement DevicesPHYSICAL REVIEW LETTERS123(9):90502- Aug 2019Nie, You-Qi; Zhou, Hongyi; Guan, Jian-Yu; Zhang, Qiang; Ma, Xiongfeng; Zhang, Jun; Pan, Jian-Wei
Determination of the Interval between the Ground States of Para- and Ortho-H-2PHYSICAL REVIEW LETTERS123(16):163002- Oct 2019Beyer, M.; Holsch, N.; Hussels, J.; Cheng, C-F; Salumbides, E. J.; Eikema, K. S. E.; Ubachs, W.; Jungen, Ch; Merkt, F.
Semideterministic Entanglement between a Single Photon and an Atomic EnsemblePHYSICAL REVIEW LETTERS123(14):140504- Oct 2019Li, Jun; Thou, Ming-Ti; Yang, Chao-Wei; Sun, Peng-Fei; Liu, Jian-Long; Bao, Xiao-Hui; Pan, Jian-Wei
Observing Topological Charges and Dynamical Bulk-Surface Correspondence with Ultracold AtomsPHYSICAL REVIEW LETTERS123(19):190603- Nov 2019Yi, Chang-Rui; Zhang, Long; Zhang, Lin; Jiao, Rui-Heng; Cheng, Xiang-Can; Wang, Zong-Yao; Xu, Xiao-Tian; Sun, Wei; Liu, Xiong-Jun; Chen, Shuai; Pan, Jian-Wei
General-Purpose Quantum Circuit Simulator with Projected Entangled-Pair States and the Quantum Supremacy FrontierPHYSICAL REVIEW LETTERS123(19):190501- Nov 2019Guo, Chu; Liu, Yong; Xiong, Min; Xue, Shichuan; Fu, Xiang; Huang, Anqi; Qiang, Xiaogang; Xu, Ping; Liu, Junhua; Zheng, Shenggen; Huang, He-Liang; Deng, Mingtang; Poletti, Dario; Bao, Wan-Su; Wu, Junjie
Dynamics of Single-Molecule Dissociation by Selective Excitation of Molecular PhononsPHYSICAL REVIEW LETTERS123(24):246804- Dec 2019Chen, Caiyun; Kong, Longjuan; Wang, Yu; Cheng, Peng; Feng, Baojie; Zheng, Qijing; Zhao, Jin; Chen, Lan; Wu, Kehui
Diffusive to Nonergodic Dipolar Transport in a Dissipative Atomic MediumPHYSICAL REVIEW LETTERS123(21):213606- Nov 2019Whitlock, S.; Wildhagen, H.; Weimer, H.; Weidemueller, M.
Spectroscopic Evidence for Electron-Boson Coupling in Electron-Doped Sr2IrO4PHYSICAL REVIEW LETTERS123(21):216402- Nov 2019Hu, Yong; Chen, Xiang; Peng, S. -T.; Lane, C.; Matzelle, M.; Sun, Z. -L.; Hashimoto, M.; Lu, D. -H.; Schwier, E. F.; Arita, M.; Wu, T.; Markiewicz, R. S.; Shimada, K.; Chen, X. -H.; Shen, Z. -X.; Bansil, A.; Wilson, S. D.; He, J. -F.
Dynamics of a Persistent Insulator-to-Metal Transition in Strained Manganite FilmsPHYSICAL REVIEW LETTERS123(26):267201- Dec 2019Teitelbaum, Samuel W.; Ofori-Okai, B. K.; Cheng, Yu-Hsiang; Zhang, Jingdi; Jin, Feng; Wu, Wenbin; Averitt, Richard D.; Nelson, Keith A.
Boson Sampling with 20 Input Photons and a 60-Mode Interferometer in a 10(14)-Dimensional Hilbert SpacePHYSICAL REVIEW LETTERS123(25):250503- Dec 2019Wang, Hui; Qin, Jian; Ding, Xing; Chen, Ming-Cheng; Chen, Si; You, Xiang; He, Yu-Ming; Jiang, Xiao; You, L.; Wang, Z.; Schneider, C.; Renema, Jelmer J.; Hoefling, Sven; Lu, Chao-Yang; Pan, Jian-Wei
The USTC co-opts an ancient machinery to drive piRNA transcription in C. elegansGENES & DEVELOPMENT33(43467):90-102 Jan 2019Weng, Chenchun; Kosalka, Joanna; Berkyurek, Ahmet C.; Stempor, Przemyslaw; Feng, Xuezhu; Mao, Hui; Zeng, Chenming; Li, Wen-Jun; Yan, Yong-Hong; Dong, Meng-Qiu; Morero, Natalia Rosalia; Zuliani, Cecilia; Barabas, Orsolya; Ahringer, Julie; Guang, Shouhong; Miska, Eric A.
A homozygous FANCM frameshift pathogenic variant causes male infertilityGENETICS IN MEDICINE21(1):62-70 Jan 2019Yin, Hao; Ma, Hui; Hussain, Sajjad; Zhang, Huan; Xie, Xuefeng; Jiang, Long; Jiang, Xiaohua; Iqbal, Furhan; Bukhari, Ihtisham; Jiang, Hanwei; Ali, Asim; Zhong, Liangwen; Li, Tao; Fan, Suixing; Zhang, Beibei; Gao, Jianing; Li, Yang; Nazish, Jabeen; Khan, Teka; Khan, Manan; Zubair, Muhammad; Hao, Qiaomei; Fang, Hui; Huang, Jun; Huleihel, Mahmoud; Sha, Jiahao; Pandita, Tej K.; Zhang, Yuanwei; Shi, Qinghua
A homozygous FANCM frameshift pathogenic variant causes male infertility (vol 21, pg 266, 2018)GENETICS IN MEDICINE21(1):266-266 Jan 2019Yin, Hao; Ma, Hui; Hussain, Sajjad; Zhang, Huan; Xie, Xuefeng; Jiang, Long; Jiang, Xiaohua; Iqbal, Furhan; Bukhari, Ihtisham; Jiang, Hanwei; Ali, Asim; Zhong, Liangwen; Li, Tao; Fan, Suixing; Zhang, Beibei; Gao, Jianing; Li, Yang; Nazish, Jabeen; Khan, Teka; Khan, Manan; Zubair, Muhammad; Hao, Qiaomei; Fang, Hui; Huang, Jun; Huleihel, Mahmoud; Sha, Jiahao; Pandita, Tej K.; Zhang, Yuanwei; Shi, Qinghua
Accumulation of Tumor-Infiltrating CD49a(+) NK Cells Correlates with Poor Prognosis for Human Hepatocellular CarcinomaCANCER IMMUNOLOGY RESEARCH7(9):1535-1546 Sep 2019Sun, Haoyu; Liu, Lianxin; Huang, Qiang; Liu, Huan; Huang, Mei; Wang, Jiabei; Wen, Hao; Lin, Renyong; Qu, Kun; Li, Kun; Wei, Haiming; Xiao, Weihua; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Sun, Cheng
Heterogeneity in surface sensing suggests a division of labor in Pseudomonas aeruginosa populationsELIFE8:e45084- JUN 2019Armbruster, Catherine R.; Lee, Calvin K.; Parker-Gilham, Jessica; de Anda, Jaime; Xia, Aiguo; Zhao, Kun; Murakami, Keiji; Tseng, Boo Shan; Hoffman, Lucas R.; Jin, Fan; Harwood, Caroline S.; Wong, Gerard C. L.; Parsek, Matthew R.
Encapsulating segment-like antimony nanorod in hollow carbon tube as long-lifespan, high-rate anodes for rechargeable K-ion batteriesNANO RESEARCH12(5):1025-1031 MAY 2019Luo, Wen; Li, Feng; Zhang, Weiran; Han, Kang; Gaumet, Jean-Jacques; Schaefer, Hans-Eckhardt; Mai, Liqiang
gt-C3N4 coordinated single atom as an efficient electrocatalyst for nitrogen reduction reactionNANO RESEARCH12(5):1181-1186 MAY 2019Zhang, Lifu; Zhao, Wanghui; Zhang, Wenhua; Chen, Jing; Hu, Zhenpeng
Insight of the stability and activity of platinum single atoms on ceriaNANO RESEARCH12(6):1401-1409 Jun 2019Ye, Xuxu; Wang, Hengwei; Lin, Yue; Liu, Xinyu; Cao, Lina; Gu, Jian; Lu, Junling
Mass-production of flexible and transparent Te-Au nylon SERS substrate with excellent mechanical stabilityNANO RESEARCH12(6):1483-1488 Jun 2019Huang, Wei-Ran; Yu, Cheng-Xin; Lu, Yi-Ruo; Muhammad, Hassan; Wang, Jin-Long; Liu, Jian-Wei; Yu, Shu-Hong
Crystal phase engineering on photocatalytic materials for energy and environmental applicationsNANO RESEARCH12(9):2031-2054 Sep 2019Bai, Song; Gao, Chao; Low, Jingxiang; Xiong, Yujie
Room-temperature ligancy engineering of perovskite electrocatalyst for enhanced electrochemical water oxidationNANO RESEARCH12(9):2296-2301 Sep 2019Wu, Junchi; Guo, Yuqiao; Liu, Haifeng; Zhao, Jiyin; Zhou, Haodong; Chu, Wangsheng; Wu, Changzheng
Interfacial Engineering of Ferromagnetism in Epitaxial Manganite/Ruthenate Superlattices via Interlayer Chemical DopingACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(10):10399-10408 Mar 2019Lan, Da; Chen, Binbin; Qu, Lili; Jin, Feng; Guo, Zhuang; Xu, Liqiang; Zhang, Kexuan; Gao, Guanyin; Chen, Feng; Jin, Shaowei; Wang, Lingfei; Wu, Wenbin
Nonvolatile and Reversible Ferroelectric Control of Electronic Properties of Bi2Te3 Topological Insulator Thin Films Grown on Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-PbTiO3 Single CrystalsACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(9):9548-9556 Mar 2019Yan, Jian-Min; Xu, Zhi-Xue; Chen, Ting-Wei; Xu, Meng; Zhang, Chao; Zhao, Xu-Wen; Liu, Fei; Guo, Lei; Yan, Shu-Ying; Gao, Guan-Yin; Wang, Fei-Fei; Zhang, Jin-Xing; Dong, Si-Ning; Li, Xiao-Guang; Luo, Hao-Su; Zhao, Weiyao; Zheng, Ren-Kui
Catalytic Chemistry Predicted by a Charge Polarization Descriptor: Synergistic O-2 Activation and CO Oxidation by Au-Cu Bimetallic Clusters on TiO2(101)ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(9):9629-9640 Mar 2019Jia, Chuanyi; Wang, Xijun; Zhong, Wenhui; Wang, Zhunzhun; Prezhdo, Oleg V.; Luo, Yi; Jiang, Jun
Fabrication of Low-Cost and Highly Sensitive Graphene-Based Pressure Sensors by Direct Laser Scribing PolydimethylsiloxaneACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(6):6195-6200 Feb 2019Zhu, Yunsong; Cai, Hongbing; Ding, Huaiyi; Pan, Nan; Wang, Xiaoping
Anisotropic Photoresponse of the Ultrathin GeSe Nanoplates Grown by Rapid Physical Vapor DepositionACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(4):4123-4130 Jan 2019Liu, Jinyang; Zhou, Yuhan; Lin, Yue; Li, Mingling; Cai, Hongbing; Liang, Yichun; Liu, Mengyu; Huang, Zhigao; Lai, Fachun; Huang, Feng; Zheng, Weifeng
Enhanced Photovoltaic Performance and Thermal Stability of CH(3)NH(3)Pbl(3) Perovskite through Lattice SymmetrizationACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(1):740-746 Jan 2019Shao, Feng; Qin, Peng; Wang, Dong; Zhang, Guoqing; Wu, Bo; He, Jianqiao; Peng, Wei; Sum, Tze Chien; Wang, Deliang; Huang, Fuqiang
Site-Selective Deposition of Reductive and Oxidative Dual Cocatalysts To Improve the Photocatalytic Hydrogen Production Activity of CaIn2S4 with a Surface Nanostep StructureACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(1):835-845 Jan 2019Ding, Jianjun; Li, Xiangyang; Chen, Lin; Zhang, Xian; Yin, Hao; Tian, Xingyou
Metal-Free Boron Nitride Nanoribbon Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction: Combining High Activity and SelectivityACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(1):906-915 Jan 2019Tang, Shaobin; Zhou, Xunhui; Zhang, Shiyong; Li, Xiaokang; Yang, Tongtong; Hu, Wei; Jiang, Jun; Luo, Yi
Multifunctional Photo- and Magnetoresponsive Graphene Oxide-Fe3O4 Nanocomposite-Alginate Hydrogel Platform for Ice Recrystallization InhibitionACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(13):12379-12388 Apr 2019Cao, Yuan; Hassan, Muhammad; Cheng, Yue; Chen, Zhongrong; Wang, Meng; Zhang, Xiaozhang; Haider, Zeeshan; Zhao, Gang
Prelithiated Surface Oxide Layer Enabled High-Performance Si Anode for Lithium StorageACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(20):18305-18312 May 2019Zhu, Yuanchao; Hu, Wei; Zhou, Jianbin; Cai, Wenlong; Lu, Yue; Liang, Jianwen; Li, Xiaona; Zhu, Shanshan; Fu, Qiqi; Qian, Yitai
High Rate and Stable Solid-State Lithium Metal Batteries Enabled by Electronic and Ionic Mixed Conducting Network InterlayersACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(18):16578-16585 May 2019Zhu, Zhengxin; Lu, Lei-Lei; Yin, Yichen; Shao, Jiaxin; Shen, Bao; Yao, Hong-Bin
Achieving a High Thermoelectric Performance of Tetrahedrites by Adjusting the Electronic Density of States and Enhancing Phonon ScatteringACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(26):23361-23371 JUL 2019Huang, Lulu; Kong, Yuan; Zhang, Jian; Xu, Rui; Zhu, Chen; Wu, Jie; Jabbar, Bushra; Li, Di; Wang, Zhaoming; Qin, Xiaoying
Enhancing the Capacitance of Battery-Type Hybrid Capacitors by Encapsulating MgO Nanoparticles in Porous Carbon as Reservoirs for OH- Ions from ElectrolytesACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(24):21567-21577 JUN 2019Wang, Junzheng; Wang, Changlai; Gong, Shipeng; Chen, Qianwang
Oxygen-Deficient Ruddlesden-Popper-Type Lanthanum Strontium Cuprate Doped with Bismuth as a Cathode for Solid Oxide Fuel CellsACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(24):21593-21602 JUN 2019Hu, Xueyu; Li, Mei; Xie, Yun; Yang, Yi; Wu, Xiaojun; Xia, Changrong
Facile Strategy for Visible Disassembly of Spherical Nucleic Acids Programmed by Catalytic DNA CircuitsACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(22):19724-19733 JUN 2019Wei, Bing; Yao, Dongbao; Zheng, Bin; Zhou, Xiang; Guo, Yijun; Li, Xiang; Li, Chengxu; Xiao, Shiyan; Liang, Haojun
Programmable Polymer Actuators Perform Continuous Helical Motions Driven by MoistureACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(22):20473-20481 JUN 2019Chen, Qing; Yan, Xiunan; Lu, Han; Zhang, Ning; Ma, Mingming
Photothermal Therapy Nanomaterials Boosting Transformation of Fe(III) into Fe(II) in Tumor Cells for Highly Improving Chemodynamic TherapyACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(35):31735-31742 Sep 2019Nie, Xuan; Xia, Lei; Wang, Hai-Li; Chen, Guang; Wu, Bin; Zeng, Tian-You; Hong, Chun-Yan; Wang, Long-Hai; You, Ye-Zi
Nonvolatile Control of the Electronic Properties of In2-xCrxO3 Semiconductor Films by Ferroelectric Polarization ChargeACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(35):32449-32459 Sep 2019Xu, Meng; Yan, Jian-Min; Guo, Lei; Wang, Hui; Xu, Zhi-Xue; Yan, Ming-Yuan; Lu, Yun-Long; Gao, Guan-Yin; Li, Xiao-Guang; Luo, Hao-Su; Chai, Yang; Zheng, Ren-Kui
Variation of Interfacial Interactions in PC61BM-like Electron-Transporting Compounds for Perovskite Solar CellsACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(37):34408-34415 Sep 2019Fernandez-Delgado, Olivia; Castro, Edison; Ganivet, Carolina R.; Fosnacht, Kaylin; Liu, Fang; Mates, Tom; Liu, Ying; Wu, Xiaojun; Echegoyen, Luis
Stretchable Polymer Composite with a 3D Segregated Structure of PEDOT:PSS for Multifunctional Touchless SensingACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(48):45301-45309 Dec 2019Wang, Zhiyong; Wang, Tao; Zhuang, Mengdi; Xu, Hangxun
Vanadium-Doped Strontium Molybdate with Exsolved Ni Nanoparticles as Anode Material for Solid Oxide Fuel CellsACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(45):42271-42279 Nov 2019Wan, Yanhong; Xing, Yulin; Xie, Yun; Shi, Nai; Xu, Jun; Xia, Changrong
Engineering the Atomic Layer of RuO2 on PdO Nanosheets Boosts Oxygen Evolution CatalysisACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(45):42298-42304 Nov 2019Hu, Yanmin; Luo, Xuan; Wu, Geng; Chao, Tingling; Li, Zhijun; Qu, Yunteng; Li, Hai; Wu, Yuen; Jiang, Bin; Hong, Xun
Reliable Nonvolatile Memory Black Phosphorus Ferroelectric Field-Effect Transistors with van der Waals BufferACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES11(45):42358-42364 Nov 2019Yan, Shili; Huang, Hai; Xie, Zhijian; Ye, Guojun; Li, Xiao-Xi; Taniguchi, Takashi; Watanabe, Kenji; Han, Zheng; Chen, Xianhui; Wang, Jianlu; Chen, Jian-Hao
Direct auditory cortical input to the lateral periaqueductal gray controls sound-driven defensive behaviorPLOS BIOLOGY17(8):e3000417- Aug 2019Wang, Haitao; Chen, Jiahui; Xu, Xiaotong; Sun, Wen-Jian; Chen, Xi; Zhao, Fei; Luo, Min-Hua; Liu, Chunhua; Guo, Yiping; Xie, Wen; Zhong, Hui; Bai, Tongjian; Tian, Yanghua; Mao, Yu; Ye, Chonghuan; Tao, Wenjuan; Li, Jie; Farzinpour, Zahra; Li, Juan; Zhou, Jiang-Ning; Wang, Kai; He, Jufang; Chen, Lin; Zhang, Zhi
Lin28 enhances de novo fatty acid synthesis to promote cancer progression via SREBP-1EMBO REPORTS20(10):e48115- Oct 2019Zhang, Yang; Li, Chenchen; Hu, Chuanzhen; Wu, Qian; Cai, Yongping; Xing, Songge; Lu, Hui; Wang, Lin; Huang, De; Sun, Linchong; Li, Tingting; He, Xiaoping; Zhong, Xiuying; Wang, Junfeng; Gao, Ping; Smith, Zachary J.; Jia, Weidong; Zhang, Huafeng
Aurora A Inhibition Eliminates Myeloid Cell-Mediated Immunosuppression and Enhances the Efficacy of Anti-PD-L1 Therapy in Breast CancerCANCER RESEARCH79(13):3431-3444 JUL 2019Yin, Tingting; Zhao, Zhi-Bin; Guo, Jing; Wang, Tianchen; Yang, Jing-Bo; Wang, Chao; Long, Jie; Ma, Shisong; Huang, Qiang; Zhang, Kaiguang; Ma, Xiaopeng; Liu, Chenhai; Liu, Suing; Lian, Zhe-Xiong; Yang, Zhenye
DIS3L2 Promotes Progression of Hepatocellular Carcinoma via hnRNP U-Mediated Alternative SplicingCANCER RESEARCH79(19):4923-4936 Oct 2019Xing, Songge; Li, Zhaoyong; Ma, Wenhao; He, Xiaoping; Shen, Shengqi; Wei, Haoran; Li, Shi-Ting; Shu, Ying; Sun, Linchong; Zhong, Xiuying; Huangfu, Yuhao; Su, Lanhong; Feng, Junru; Zhang, Xiaozhang; Gao, Ping; Jia, Wei-Dong; Zhang, Huafeng
Facet engineering on the interface of BiOCl-PbS heterostructures for enhanced broad-spectrum photocatalytic H-2 productionCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL362:1-11 Apr 2019Lu, Jingjing; Chen, Yaohan; Li, Luna; Cai, Xiaotong; Zhong, Shuxian; Wu, Lanju; Chen, Jianrong; Bai, Song
Interaction mechanism between different facet TiO2 and U(VI): Experimental and density-functional theory investigationCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL359:944-954 Mar 2019Chen, Ke; Chen, Changlun; Ren, Xuemei; Alsaedi, Ahmed; Hayat, Tasawar
Li3VO4 nanoparticles in N-doped carbon with porous structure as an advanced anode material for lithium-ion batteriesCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL370:606-613 Aug 2019Xu, Xuena; Niu, Feier; Wang, Chunsheng; Li, Yunjie; Zhao, Chenglong; Yang, Jian; Qian, Yitai
Extremely strong and tough polythiophene composite for flexible electronicsCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL368:933-940 Jul 2019Chen, Qing; Wang, Xiaoqian; Chen, Fang; Zhang, Ning; Ma, Mingming
Oscillator Strengths and Integral Cross Sections of the Valence-shell Excitations of Carbonyl Sulfide Studied by High-energy Electron ScatteringASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES244(2):23- Oct 2019Liu, Ya-Wei; Du, Xiao-Jiao; Xu, Yuan-Chen; Zhu, Lin-Fan
A programmable two-qubit solid-state quantum processor under ambient conditionsNPJ QUANTUM INFORMATION5:9- Jan 2019Wu, Yang; Wang, Ya; Qin, Xi; Rong, Xing; Du, Jiangfeng
Uncertainty equality with quantum memory and its experimental verificationNPJ QUANTUM INFORMATION5:39- May 2019Wang, Hengyan; Ma, Zhihao; Wu, Shengjun; Zheng, Wenqiang; Cao, Zhu; Chen, Zhihua; Li, Zhaokai; Fei, Shao-Ming; Peng, Xinhua; Vedral, Vlatko; Du, Jiangfeng
Realisation of high-fidelity nonadiabatic CZ gates with superconducting qubitsNPJ QUANTUM INFORMATION5:84- Oct 2019Li, Shaowei; Castellano, Anthony D.; Wang, Shiyu; Wu, Yulin; Gong, Ming; Yan, Zhiguang; Rong, Hao; Deng, Hui; Zha, Chen; Guo, Cheng; Sun, Lihua; Peng, Chengzhi; Zhu, Xiaobo; Pan, Jian-Wei
Quantum random number generation with uncharacterized laser and sunlightNPJ QUANTUM INFORMATION5:97- Nov 2019Li, Yu-Huai; Han, Xuan; Cao, Yuan; Yuan, Xiao; Li, Zheng-Ping; Guan, Jian-Yu; Yin, Juan; Zhang, Qiang; Ma, Xiongfeng; Peng, Cheng-Zhi; Pan, Jian-Wei
Tissue-resident lymphocytes: from adaptive to innate immunityCELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY16(3):205-215 Mar 2019Sun, Haoyu; Sun, Cheng; Xiao, Weihua; Sun, Rui
T lymphocytes in the intestinal mucosa: defense and toleranceCELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY16(3):216-224 Mar 2019Ma, Hongdi; Tao, Wanyin; Zhu, Shu
Innate lymphoid cell memoryCELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY16(5):423-429 MAY 2019Wang, Xianwei; Peng, Hui; Tian, Zhigang
Immunological memory: ILC1s come into viewCELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY16(12):895-896 Dec 2019Chen, Yawen; Tian, Zhigang; Peng, Hui
Ab initio nonadiabatic molecular dynamics investigations on the excited carriers in condensed matter systemsWILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-COMPUTATIONAL MOLECULAR SCIENCE9(6):e1411- Nov 2019Zheng, Qijing; Chu, Weibin; Zhao, Chuanyu; Zhang, Lili; Guo, Hongli; Wang, Yanan; Jiang, Xiang; Zhao, Jin
Electroconductive hydrogels for biomedical applicationsWILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY11(6):e1568- NOV-DEC 2019Lu, Han; Zhang, Ning; Ma, Mingming
Carboxylesterase-Cleavable Biotinylated Nanoparticle for Tumor-Dual Targeted ImagingTHERANOSTICS9(24):7359-7369 Dec 2019Chen, Peiyao; Kuang, Wen; Zheng, Zhen; Yang, Shuye; Liu, Yaling; Su, Lanhong; Zhao, Kui; Liang, Gaolin
Spin transport in antiferromagnetic insulators: progress and challengesNPG ASIA MATERIALS11:35- JUL 2019Hou, Dazhi; Qiu, Zhiyong; Saitoh, Eiji
Quantum Griffiths singularities in TiO superconducting thin films with insulating normal statesNPG ASIA MATERIALS11(1):76- Dec 2019Zhang, Chao; Fan, Yunjie; Chen, Qiaoling; Wang, Tianyi; Liu, Xiang; Li, Qi; Yin, Yuewei; Li, Xiaoguang
Uptake, accumulation and metabolization of 1-butyl-3-methylimidazolium bromide by ryegrass from water: Prospects for phytoremediationWATER RESEARCH156:82-91 Jun 2019Habibul, Nuzahat; Chen, Jie-Jie; Hu, Yan-Yun; Hu, Yi; Yin, Hao; Sheng, Guo-Ping; Yu, Han-Qing
A Parametric Level Set-Based Approach to Difference Imaging in Electrical Impedance TomographyIEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING38(1):145-155 Jan 2019Liu, Dong; Smyl, Danny; Du, Jiangfeng
A Statistical Shape-Constrained Reconstruction Framework for Electrical Impedance TomographyIEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING38(10):2400-2410 Oct 2019Ren, Shangjie; Sun, Kai; Liu, Dong; Dong, Feng
B-Spline-Based Sharp Feature Preserving Shape Reconstruction Approach for Electrical Impedance TomographyIEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING38(11):2533-2544 Nov 2019Liu, Dong; Gu, Danping; Smyl, Danny; Deng, Jiansong; Du, Jiangfeng
A Moving Morphable Components Based Shape Reconstruction Framework for Electrical Impedance TomographyIEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING38(12):2937-2948 Dec 2019Liu, Dong; Du, Jiangfeng
Functional Inactivation of Mast Cells Enhances Subcutaneous Adipose Tissue Browning in MiceCELL REPORTS28(3):792-+ JUL 2019Zhang, Xian; Wang, Xin; Yin, Hao; Zhang, Lei; Feng, Airong; Zhang, Qiu-Xia; Lin, Yan; Bao, Bin; Hernandez, Laura L.; Shi, Guo-Ping; Liu, Jian
SFRS11 Loss Leads to Aging-Associated Cognitive Decline by Modulating LRP8 and ApoECELL REPORTS28(1):78-+ JUL 2019Raihan, Obayed; Brishti, Afrina; Li, Qin; Zhang, Qilun; Li, Dingfeng; Li, Xiaohui; Zhang, Qingyang; Xie, Zhongwen; Li, Jiali; Zhang, Juan; Liu, Qiang
Functional Proteomics Identifies a PICS Complex Required for piRNA Maturation and Chromosome SegregationCELL REPORTS27(12):3561-+ JUN 2019Zeng, Chenming; Weng, Chenchun; Wang, Xiaoyang; Yan, Yong-Hong; Li, Wen-Jun; Xu, Demin; Hong, Minjie; Liao, Shanhui; Dong, Meng-Qiu; Feng, Xuezhu; Xu, Chao; Guang, Shouhong
A Central Amygdala Input to the Parafascicular Nucleus Controls Comorbid Pain in DepressionCELL REPORTS29(12):3847-+ Dec 2019Zhu, Xia; Zhou, Wenjie; Jin, Yan; Tang, Haodi; Cao, Peng; Mao, Yu; Xie, Wen; Zhang, Xulai; Zhao, Fei; Luo, Min-Hua; Wang, Haitao; Li, Jie; Tao, Wenjuan; Farzinpour, Zahra; Wang, Likui; Li, Xiangyao; Li, Juan; Tang, Zheng-Quan; Zhou, Chenghua; Pan, Zhizhong Z.; Zhang, Zhi
Bio-Inspired Synthesis of Hematite Mesocrystals by Using Xonotlite Nanowires as Growth Modifiers and Their Improved Oxygen Evolution ActivityCHEMSUSCHEM12(16):3747-3752 Aug 2019Liu, Yang-Yi; Chang, Fu-Jia; Gao, Huai-Ling; Chen, Si-Ming; Gao, Min-Rui; Zheng, Ya-Rong; Coelfen, Helmut; He, Chuan-Xin; Yu, Shu-Hong
Continuous Hydrogenation of Ethyl Levulinate to 1,4-Pentanediol over 2.8Cu-3.5Fe/SBA-15 Catalyst at Low Loading: The Effect of Fe DopingCHEMSUSCHEM12(16):3837-3848 Aug 2019Deng, Tianyu; Yan, Long; Li, Xinglong; Fu, Yao
Sterics versus electronics: Imine/phosphine-oxide-based nickel catalysts for ethylene polymerization and copolymerizationJOURNAL OF CATALYSIS369:233-238 Jan 2019Gao, Jiaxin; Yang, Bangpei; Chen, Changle
High-index facets of Pt-Fe nanowires induce steric effect on selective hydrogenation of acetophenoneJOURNAL OF CATALYSIS373:209-214 MAY 2019Wu, Wenlong; Li, Jiawei; Chen, Ziyuan; Chen, Wenze; Pang, Hongsheng; Ma, Kaibo; Zeng, Jie
Support-dependent rate-determining step of CO2 hydrogenation to formic acid on metal oxide supported Pd catalystsJOURNAL OF CATALYSIS376:57-67 Aug 2019Zhang, Zhenhua; Zhang, Liyuan; Yao, Siyu; Song, Xiaozhe; Huang, Weixin; Hulsey, Max J.; Yan, Ning
Nitrogen-doped graphene layers for electrochemical oxygen reduction reaction boosted by lattice strainJOURNAL OF CATALYSIS378:113-120 Oct 2019Li, Jia; Liu, Jin-Xun; Gao, Xueqiang; Goldsmith, Bryan R.; Cong, Yuanyuan; Zhai, Zihui; Miao, Shu; Jiang, Qike; Dou, Yong; Wang, Junhu; Shi, Quan; Guo, Xinwen; Wang, Donghai; Yu, Hongmei; Li, Wei-Xue; Song, Yujiang
Porous NiFe-oxide nanocubes derived from prussian blue analogue as efficient adsorbents for the removal of toxic metal ions and organic dyesJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS379:UNSP 120786- Nov 2019Xie, Yi; Chen, Changlun; Lu, Xirui; Luo, Fen; Wang, Chengming; Alsaedi, Ahmed; Hayat, Tasawar
Cryo-EM structure of L-fucokinase/GDP-fucose pyrophosphorylase (FKP) in Bacteroides fragilisPROTEIN & CELL10(5):365-369 MAY 2019Liu, Ying; Hu, Huifang; Wang, Jia; Zhou, Qiang; Wu, Peng; Yan, Nieng; Wang, Hong-Wei; Wu, Jia-Wei; Sun, Linfeng
Equilibria between the K+ binding and cation vacancy conformations of potassium channelsPROTEIN & CELL10(7):533-537 JUL 2019He, Yao; Zhang, Bo; Dong, Hao; Xu, Penglin; Cai, Xiaoying; Zhou, Ting; Yu, Mu; Liang, Jun; Zheng, Xiao; Tian, Changlin
Structural insights into SETD3-mediated histidine methylation on beta-actinELIFE8:e43676 Feb 2019Guo, Qiong; Liao, Shanhui; Kwiatkowski, Sebastian; Tomaka, Weronika; Yu, Huijuan; Wu, Gao; Tu, Xiaoming; Min, Jinrong; Drozak, Jakub; Xu, Chao
A novel spleen-resident immature NK cell subset and its maturation in a T-bet-dependent mannerJOURNAL OF AUTOIMMUNITY105:102307- Dec 2019Wang, Baohui; Zhou, Jing; Chen, Yawen; Wei, Haiming; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Peng, Hui
Porous amorphous NiFeOx/NiFeP framework with dual electrocatalytic functions for water electrolysisJOURNAL OF POWER SOURCES428:76-81 JUL 2019Hu, Fei; Zhang, Yan; Shen, Xiaochen; Tao, Jingying; Yang, Xiaowei; Xiong, Yujie; Peng, Zhenmeng
Boosted Reactivity of Ammonia Borane Dehydrogenation over Ni/Ni2P HeterostructureJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(5):1048-1054 Mar 2019Lin, Yunxiang; Yang, Li; Jiang, Hongliang; Zhang, Youkui; Cao, Dengfeng; Wu, Chuanqiang; Zhang, Guobin; Jiang, Jun; Song, Li
Mono-Elemental Properties of 2D Black Phosphorus Ensure Extended Charge Carrier Lifetimes under Oxidation: Time-Domain Ab Initio AnalysisJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(5):1083-1091 Mar 2019Zhang, Lili; Vasenko, Andrey S.; Zhao, Jin; Prezhdo, Oleg V.
Lighting Up the Invisible Twisted Intramolecular Charge Transfer State by High PressureJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(4):748-753 Feb 2019Li, Hui; Han, Jianhui; Zhao, Huifang; Liu, Xiaochun; Luo, Yi; Shi, Ying; Liu, Cailong; Jin, Mingxing; Ding, Dajun
Microconcave MAPbBr(3) Single Crystal for High-Performance PhotodetectorJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(4):786-792 Feb 2019Liu, Han; Wei, Xiangfeng; Zhang, Zhixiang; Lei, Xunyong; Xu, Wenchao; Luo, Linbao; Zeng, Hualing; Lu, Ruifeng; Liu, Jiehua
Bridging the Gap between Direct Dynamics and Globally Accurate Reactive Potential Energy Surfaces Using Neural NetworksJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(6):1185-1191 Mar 2019Zhang, Yaolong; Zhou, Xueyao; Jiang, Bin
Interfacial Engineering Determines Band Alignment and Steers Charge Separation and Recombination at an Inorganic Perovskite Quantum Dot/WS2 Junction: A Time Domain Ab Initio StudyJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(6):1234-1241 Mar 2019Wang, Siyu; Luo, Qiquan; Fang, Wei-Hai; Long, Run
Lattice Disorder-Engineered Energy Splitting between Bright and Dark Excitons in CsPbBr3 Quantum WiresJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(6):1355-1360 Mar 2019Ding, Huaiyi; Liu, Mei; Pan, Nan; Dong, Yiyun; Lin, Yue; Li, Taishen; Zhao, Jiangtao; Luo, Zhenlin; Luo, Yi; Wang, Xiaoping
Promoting Intersystem Crossing of a Fluorescent Molecule via Single Functional Group ModificationJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(6):1388-1393 Mar 2019Liu, Ran; Gao, Xing; Barbatti, Mario; Jiang, Jun; Zhang, Guozhen
Toward Room-Temperature Magnetic Semiconductors in Two-Dimensional Ferrimagnetic Organometallic LatticesJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(10):2439-2444 May 2019Li, Xingxing; Yang, Jinlong
Variational Formulation of the Generalized Many-Body Expansion with Self-Consistent Charge Embedding: Simple and Correct Analytic Energy Gradient for Fragment-Based ab Initio Molecular DynamicsJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(14):3877-3886 JUL 2019Liu, Jie; Rana, Bhaskar; Liu, Kuan-Yu; Herbert, John M.
Physically Close yet Chemically Separate Reduction and Oxidation Sites in Double-Walled Nanotubes for Photocatalytic Hydrogen GenerationJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(13):3739-3743 JUL 2019Yang, Li; Li, Xin; Huang, Yan; Feng, Shuo; Wang, Xijun; Jiang, Xiang; Li, Xiyu; Zhao, Jin; Luo, Yi; Zhang, Guozhen; Jiang, Jun
Adsorption Features of Formaldehyde on TiO2(110) Surface Probed by High-Resolution Scanning Tunnelling MicroscopyJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(12):3352-3358 JUN 2019Wang, Haochen; Zhao, Xiangyun; Huang, Chuanqi; Jin, Xianchi; Wei, Dong; Dai, Dongxu; Ma, Zhibo; Li, Wei-Xue; Yang, Xueming
Efficient Exciton Dissociation in Heterojunction Interfaces Realizing Enhanced Photoresponsive PerformanceJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(11):2904-2910 JUN 2019Shao, Wei; Wang, Li; Wang, Hui; Zhao, Zhi; Zhang, Xiaodong; Jiang, Shenlong; Chen, Shichuan; Sun, Xianshun; Zhang, Qun; Xie, Yi
Pressure-Induced Tunable Electron Transfer and Auger Recombination Rates in CdSe/ZnS Quantum Dot-Anthraquinone ComplexesJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(11):3064-3070 JUN 2019Zhao, Huifang; Yin, Hang; Liu, Xiaochun; Li, Hui; Shi, Ying; Liu, Cailong; Jin, Mingxing; Gao, Jianbo; Luo, Yi; Ding, Dajun
Protecting Single Atom Catalysts with Graphene/Carbon-Nitride "Chainmail"JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(11):3129-3133 JUN 2019Yang, Tongtong; Huang, Yan; Yang, Li; Li, Xiyu; Wang, Xijun; Zhang, Guozhen; Luo, Yi; Jiang, Jun
Observation of the Carbon Elimination Channel in Vacuum Ultraviolet Photodissociation of OCSJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(17):4783-4787 Sep 2019Chen, Wentao; Zhang, Liang; Yuan, Daofu; Chang, Yao; Yu, Shengrui; Wang, Siwen; Wang, Tao; Jiang, Bin; Yuan, Kaijun; Yang, Xueming; Wang, Xingan
The Contribution of Backbone Electrostatic Repulsion to DNA Mechanical Properties is Length-Scale-DependentJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(17):4829-4835 Sep 2019Xiao, Shiyan; Liang, Haojun; Wales, David J.
Embedded Atom Neural Network Potentials: Efficient and Accurate Machine Learning with a Physically Inspired RepresentationJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(17):4962-4967 Sep 2019Zhang, Yaolong; Hu, Ce; Jiang, Bin
Machine Learning Protocol for Surface-Enhanced Raman SpectroscopyJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(20):6026-6031 Oct 2019Hu, Wei; Ye, Sheng; Zhang, Yujin; Li, Tianduo; Zhang, Guozhen; Luo, Yi; Mukamel, Shaul; Jiang, Jun
Suppression of Electron-Hole Recombination by Intrinsic Defects in 2D Monoelemental MaterialJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(20):6151-6158 Oct 2019Zhang, Lili; Chu, Weibin; Zheng, Qijing; Benderskii, Alexander V.; Prezhdo, Oleg V.; Zhao, Jin
Strong Vibrational Relaxation of NO Scattered from Au(111): Importance of the Adiabatic Potential Energy SurfaceJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(19):5969-5974 Oct 2019Yin, Rongrong; Zhang, Yaolong; Jiang, Bin
Modulating Electron Transfer in an Organic Reaction via Chemical Group Modification of the PhotocatalystJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(18):5634-5639 Sep 2019Liu, Ran; Yang, Li; Yang, Tongtong; Huang, Yan; Barbatti, Mario; Jiang, Jun; Zhang, Guozhen
Energy-Dependent Z-Scheme via Metal-Interfacing Two-Dimensional p-Type and n-Type Semiconductor Layers for Efficient Optoelectronic ConversionJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(15):4317-4322 Aug 2019Eshete, Mesfin; Li, Xiyu; Xie, Tian; Jiang, Jun; Zhang, Guozhen
Ring Polymer Molecular Dynamics in Gas-Surface Reactions: Inclusion of Quantum Effects Made SimpleJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(23):7475-7481 Dec 2019Liu, Qinghua; Zhang, Liang; Li, Yongle; Jiang, Bin
Enhanced Activity of C2N-Supported Single Co Atom Catalyst by Single Atom PromoterJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(22):7009-7014 Nov 2019Zhong, Wenhui; Zhang, Guozhen; Zhang, Yachao; Jia, Chuanyi; Yang, Tongtong; Ji, Shentong; Prezhdo, Oleg V.; Yuan, Jianyong; Luo, Yi; Jiang, Jun
Transient X-ray Absorption Spectral Fingerprints of the S-1 Dark State in UracilJOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS10(22):7172-7178 Nov 2019Hua, Weijie; Mukamel, Shaul; Luo, Yi
Metal-enhanced hydrogenation of graphene with atomic patternCARBON143:700-705 Mar 2019Wang, Xijun; Zhang, Guozhen; Wang, Zhaowu; Yang, Li; Li, Xiyu; Jiang, Jun; Luo, Yi
MnCo2S4 nanoparticles anchored to N- and S-codoped 3D graphene as a prominent electrode for asymmetric supercapacitorsCARBON146:420-429 MAY 2019Wang, Hongfei; Zhang, Kefu; Song, Yuqing; Qiu, Jun; Wu, Juan; Yan, Lifeng
Porous Si/C microspheres decorated with stable outer carbon interphase and inner interpenetrated Si@C channels for enhanced lithium storageCARBON149:664-671 AUG 2019Yi, Zheng; Qian, Yong; Cao, Changhe; Lin, Ning; Qian, Yitai
A Critical Review of State-of-the-Art and Emerging Approaches to Identify Fracking-Derived Gases and Associated Contaminants in AquifersENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY53(3):1063-1077 Feb 2019McIntosh, J. C.; Hendry, M. J.; Ballentine, C.; Haszeldine, R. S.; Mayer, B.; Etiope, G.; Elsner, M.; Darrah, T. H.; Prinzhofer, A.; Osborn, S.; Stalker, L.; Kuloyo, O.; Lu, Z. -T.; Martini, A.; Lollar, B. Sherwood
Efficient and Color-Tunable Quasi-2D CsPbBrxCl3-x Perovskite Blue Light-Emitting DiodesACS PHOTONICS6(3):667-676 Mar 2019Wang, Kun-Hua; Peng, Yande; Ge, Jing; Jiang, Shenlong; Zhu, Bai-Sheng; Yao, Jisong; Yin, Yi-Chen; Yang, Jun-Nan; Zhang, Qun; Yao, Hong-Bin
Strain-Tunable Single-Photon Source Based on a Quantum Dot-Micropillar SystemACS PHOTONICS6(8):2025-2031 Aug 2019Moczala-Dusanowska, Magdalena; Dusanowski, Lukasz; Gerhardt, Stefan; He, Yu Ming; Reindl, Marcus; Rastelli, Armando; Trotta, Rinaldo; Gregersen, Niels; Hoefling, Sven; Schneider, Christian
Near-Field Imaging of Surface Plasmons from the Bulk and Surface State of Topological Insulator Bi2Te2SeACS PHOTONICS6(10):2492-2498 Oct 2019Venuthurumilli, Prabhu K.; Wen, Xiaolei; Iyer, Vasudevan; Chen, Yong P.; Xu, Xianfan
Postsynaptic protein organization revealed by electron microscopyCURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY54:152-160 FEB 2019Liu, Yun-Tao; Tao, Chang-Lu; Lau, Pak-Ming; Zhou, Z. Hong; Bi, Guo-Qiang


相关文章